Finansowanie faktur - Nie czekaj na przelew od kontrahenta

24 listopada 2020
Finansowanie faktur - Nie czekaj na przelew od kontrahenta

Faktoring to nowoczesna usługa pozwalająca na finansowanie faktur, jakie podmiot gospodarczy wystawia swoim kontrahentom. Stanowi szybki sposób pozyskiwania środków pieniężnych na cele inwestycyjne oraz związane z bieżącą działalnością operacyjną. Zabezpiecza właścicieli jednoosobowych działalności gospodarczych, jak i spółek prawa handlowego, przed niewypłacalnością kooperantów. Jednocześnie proces nie wymaga przedstawiania skomplikowanej dokumentacji i badania zdolności kredytowej oraz weryfikacji w BIK.

Na czym polega finansowanie faktur czyli inaczej faktoring?

Klasyczny model finansowania faktur polega na zbyciu na rzecz instytucji finansowej, zwanej faktorem nieprzeterminowanej wierzytelności z odroczonym terminem płatności. W skutek cesji faktorant (czyli podmiot gospodarczy, wystawca faktury) otrzymuje gotówkę szybciej niż wskazana na fakturze data płatności. Zapłata za fakturę to inaczej kwota brutto faktury pomniejszona o prowizję faktora. Przelew gotówki odbywa się natychmiast po zaakceptowaniu transakcji zbycia faktury – zwykle w ciągu kilku godzin. Dzięki temu przedsiębiorca otrzymuje wsparcie w utrzymaniu swojej płynności finansowej lub dodatkowy kapitał na rozwój firmy bądź dowolnie inny cel.

Z usługi finansowania wierzytelności korzystają zarówno mali przedsiębiorcy, jak i duże podmioty gospodarcze, firmy z długim stażem na rynku, jak i start-upy. Bieżące finansowanie faktur pozwala nie tylko zachować cash flow, ale również oferować kontrahentom atrakcyjniejsze warunki współpracy, utrwalające pozycję konkurencyjną. Środki pozyskane w wyniku sfinansowania faktur mogą być przeznaczone na pokrycie bieżących zobowiązań, pensje pracowników, jak również inwestycje w rozwój firmy.

Nowoczesny faktoring umożliwia finansowanie faktur  w wysokości 100% kwoty brutto, bez żadnych wypłat zaliczek – jak to bywa przy faktoringu tradycyjnym. Przedsiębiorca otrzymuje wówczas gotówkę w wysokości 100% faktury brutto pomniejszonej o prowizję faktora.. Stałe korzystanie z usługi finansowania faktur, pozwala przedsiębiorcom planować wydatki i optymalizować budżet. Dużą zaletą jest ograniczenie formalności do niezbędnego minimum, bez dokumentów papierowych  czy zaświadczeń z ZUS oraz Urzędu Skarbowego. Taką usługę oferuje m.in. Monevia.

Z jakich rodzajów finansowania faktur możemy skorzystać?

Obecnie finansowanie faktur to nowoczesna usługa „szyta na miarę” potrzeb wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od ich wielkości czy branży. Wśród odmian faktoringu wymienić należy:

Faktoring pełny (bez regresu)chroni przedsiębiorcę przed brakiem zapłaty za dostarczony towar lub wykonaną usługę. To firma faktoringowa bierze na siebie ryzyko niewypłacalności kontrahentów. Zabezpieczeniem dla faktora jest w tym przypadku polisa ubezpieczeniowa. Prowizja jest zwykle wyższa niż w faktoringu niepełnym, gdyż uwzględnia m.in. koszty ubezpieczenia.

Faktoring niepełny (z regresem) oznacza, że przedsiębiorca solidarnie odpowiada za niewypłacalność swoich kontrahentów. Gdy odzyskanie środków przez faktora okaże się niemożliwe, przedsiębiorca jest zobowiązany do zwrotu sfinansowanej należności w całości do faktora. Z tej usługi korzystają przedsiębiorcy, którzy dobrze znają rynki zbytu swoich towarów lub usług. Finansowanie faktur wystawionych na sprawdzonych kontrahentów i wiarygodnych finansowo, pozwala obniżyć koszty pozyskania kapitału oraz pozytywnie wpływa na warunki współpracy z faktorem w przyszłości.

Faktoring mieszany zawiera w sobie zarówno elementy faktoringu pełnego, jak i niepełnego. Ryzyko niewypłacalności kontrahentów ponosi firma faktoringowa do określonej kwoty – ustalonego limitu faktoringowego. Powyżej tej kwoty przedsiębiorca odpowiada solidarnie z dłużnikiem i w przypadku braku zapłaty zobowiązany jest do jej zwrotu (kwoty ustalonej powyżej limitu faktoringowego).

Warto wspomnieć, iż finansowania faktur występuje w dwóch formach:.

Faktoring jawny oznacza, że każda transakcja sprzedaży faktury jest potwierdzana z dłużnikiem (płatnikiem faktury). Firma faktoringowa zawiadamia dłużnika o cesji, potwierdza jego zgodę na transakcję oraz datę płatności faktury. Celem takiego zawiadomienia jest również poinformowanie dłużnika o tym, że zmienił się wierzyciel i zapłata powinna nastąpić na nowe (wskazane na zawiadomieniu) konto bankowe. Faktoring jawny jest najpopularniejszą formą faktoringu w Polsce i ma zastosowanie w obsłudze zarówno transakcji krajowych, jak i międzynarodowych.

Faktoring cichy oznacza, że płatnik faktury nie bierze udziału w transakcji pomiędzy przedsiębiorcą (wystawcą faktury) i faktorem. Dłużnik nie jest informowany o cesji, a co za tym idzie – zobowiązanie reguluje on na konto bankowe wskazane na fakturze, a nie na konto faktora. Po otrzymaniu zapłaty z kolei przedsiębiorca zobowiązany jest przekazać pieniądze do faktora. Ta forma faktoringu ma zastosowanie tylko w przypadku faktoringu niepełnego. Faktor nie ponosi ryzyka niewypłacalności dłużnika, gdyż nie jest on stroną w transakcji. Faktoring cichy jest popularny wśród przedsiębiorców, którzy współpracują z kontrahentami o dobrej sytuacji finansowej i wysokim morale płatniczym. Powodem, dla którego firma decyduje się na faktoring cichy jest najczęściej brak zgody dłużnika na cesję wierzytelności.

Niezależnie od wybranej formy finansowanie faktur pozwala na szybkie odzyskanie gotówki na długo przed terminem płatności należności.

Jakie są zalety finansowania faktur?

  • Coraz więcej przedsiębiorców dostrzega korzyści wynikające z finansowania faktur, wśród których wymienić należy m.in.: dowolność wyboru i pełna decyzyjność po stronie przedsiębiorcy co do tego ile, jakie i kiedy finansować faktury (z faktoringu można korzystać stale lub doraźnie, w zależności od potrzeby)
  • dostępność finansowania zarówno dla małych przedsiębiorstw, start-upów, jak i dużych i doświadczonych korporacji
  • szybkość finansowania pozwala odzyskać gotówkę zamrożoną na wiele tygodni, już w ciągu kilku godzin
  • szybka i prosta procedura transakcyjna, on-line, bez weryfikacji w bazie BIK i ujawniania zadłużenia w innych bazach zewnętrznych oraz bez zbędnych formalności
  • szansa na większe obroty firmy bez zamrażania własnego kapitału
  • funkcjonalność, czyli stały dopływ gotówki pozwala na realizację kolejnych projektów i bieżące spłacanie własnych zobowiązań,
  • możliwość obniżenia kosztów zarządzania swoimi należnościami i skrócenie ich rotacji nawet do kilku dni,
  • bezpieczeństwo transakcji – sfinansowanie faktury poprzedzone jest weryfikacją kondycji finansowej płatnika faktury, co pozwala uniknąć współpracy z nierzetelnymi kontrahentami

Sprawdź kalkulator finansowy dla firm od Monevii

W jakich branżach warto korzystać z finansowania faktur?

Często spotykamy się z pytaniem, w jakich branżach warto korzystać z finansowania faktur. W praktyce nie ma ograniczeń w tej kwestii. Są jednak sektory gospodarki, w których usługi tego rodzaju są szczególnie przydatne.

Budownictwo – w branży tej terminy płatności często wynoszą kilka lat. Aby uniknąć zamrożenia gotówki na tak długi okres, projekty budowlane realizowane są etapami. Po każdym etapie następuje zapłata, która nie stanowi jednocześnie wartości całkowitej projektu a jedynie wartość danego etapu. Aby uniknąć zatorów płatniczych (i mieć środki np. na wypłątę wynagrodzeń), firmy budowlane decydują się na szybsze finansowanie faktur uwzględniających właśnie zrealizowane etapy projektów.

Transportfaktoring dla firm transportowych jest tu bardzo popularną usługą finansową, wspierającą przewoźników w utrwalaniu ich zdolności finansowej. Współpraca z dużymi przedsiębiorstwami spedycyjnymi wiąże się z zamrożeniem gotówki nawet na 3 miesiące, co w przypadku małej firmy transportowej wiąże się z zatorem płatniczym na miarę „być albo nie być”. Faktoring wspiera przewoźników, poprzez umożliwienie sfinansowania nawet drobnych faktur, już od kilkuset złotych.

HoReCa – współpraca hoteli z restauracjami, czy hurtowniami spożywczymi zwykle oparta jest na długofalowych relacjach, o które dbają obie strony, co ma wpływ na jakość oferowanych usług. Te relacje budowane są m.in. na bazie akceptacji wydłużania terminów płatności. Jednak zamrażanie gotówki na tak długi okres, to ryzyko wystąpienia zatorów płatniczych. Finansowanie faktur przychodzi z pomocą dla tych podmiotów, które potrzebują stałej gotówki na bieżącą działalność.

Startupy nie posiadają tak długiej historii działalności, jak przedsiębiorstwa z długoletnim stażem na rynku. Ciężko zatem o pozyskanie kredytu na działalność operacyjną, nie wszystkie banki godzą się na finansowanie działalności od podstaw. Z pomocą przychodzi faktoring dla nowych firm, jako atrakcyjna alternatywa dla kredytów, gdyż nie wymaga on przedstawiania dokumentów finansowych oraz nie weryfikuje firmy pod kątem BIK. Przeczytaj czym jest faktoring bez BIK

Zapewnij cash flow swojej firmie dzięki finansowaniu faktur!

Finansowania faktur wspiera cash flow w każdej firmie oraz pozwala ograniczyć ryzyko współpracy z nierzetelnymi kontrahentami. Stałe korzystanie z tej usługi to szansa na utrwalenie pozycji konkurencyjnej, poprzez możliwość dalszego akceptowania odroczonych płatności własnych należności. Chcesz poznać bliżej na czym polega finansowanie faktur? Skontaktuj się z Monevią. Jeżeli jesteś zainteresowanych skorzystaniem z profesjonalnych narzędzi faktoringowych, to skontaktuj się z przedstawicielami Monevii.


Sprawdź jakim Faktorem będzie dla Ciebie Monevia!
NATYCHMIASTOWA gotówka na Twoim koncie
Szybki proces on-line
Wszystko w JEDNEJ opłacie
100% faktury brutto wypłacane
Dowiedz się więcej