Finansowanie faktur online - Nie czekaj na przelew od kontrahenta

28 kwietnia 2022
Finansowanie faktur online - Nie czekaj na przelew od kontrahenta

Faktoring to nowoczesna usługa pozwalająca na finansowanie faktur, które podmiot gospodarczy wystawia swoim kontrahentom. Stanowi szybki sposób pozyskiwania środków pieniężnych na cele związane z bieżącą działalnością operacyjną. Zabezpiecza właścicieli jednoosobowych działalności gospodarczych, jak i spółek prawa handlowego przed niewypłacalnością kooperantów i zatorami płatniczymi. Jednocześnie proces – w szczególności w odmianie faktoringu online zwanego finansowaniem faktur, nie wymaga przedstawiania skomplikowanej dokumentacji aplikacyjnej i badania zdolności kredytowej oraz podpisywania długoterminowych umów z instytucją finansową.

Czym różni się klasyczny faktoring od finansowania faktur online?

Klasyczny model faktoringu polega na zbyciu (cesji) na rzecz instytucji finansowej, zwanej faktorem, wszystkich nieprzeterminowanych wierzytelności z odroczonym terminem płatności od zaakceptowanych w procesie aplikacyjnym dłużników (minimum kilku). W skutek cesji faktorant (czyli wystawca zbywanej faktury) otrzymuje gotówkę szybciej niż wskazana na tej fakturze data płatności. Koszt takiego finansowanie w klasycznej formie faktoringu to oprócz prowizji przygotowawczej za udostępnienie limitu faktoringowego, także prowizja operacyjne faktora naliczana od kwoty każdej finansowanej faktury (która zależy od liczby dni finansowania) i która jest do uiszczenia raz w miesiącu lub potrącana z wypłacanej kwoty faktury, tzw. zaliczki - w klasycznym faktoringu zaliczka to na ogół 80-90% wartości brutto faktury, lub po prostu kwota netto tej faktury). Przelew gotówki odbywa się natychmiast po zaakceptowaniu transakcji zbycia danej faktury, zwykle w ciągu kilku godzin. Dzięki temu przedsiębiorca dość szybko otrzymuje wsparcie w utrzymaniu swojej płynności finansowej  i kapitał na rozwój firmy bądź dowolnie wybrany inny cel.

Gotówka na Twoim koncie szybciej niż data płatności. Faktoring online - Bez długoterminowym umów korzystasz kiedy chcesz! -->Kliknij i złóż wniosek

Z klasycznej odmiany faktoringu korzystają raczej  średniej wielkości spółki, oraz duże podmioty gospodarcze, firmy z długim stażem na rynku. Wynika to z faktu iż przy klasycznym faktoringu trzeba przejść dość żmudny proces aplikacyjny i faktor wymaga wskazania co najmniej kilku bądź kilkunastu dłużników do zaakceptowania.

Nowoczesny faktoring, świadczony w modelu online czyli finansowanie faktur online umożliwia w przeciwieństwie do klasycznego faktoringu finansowanie nawet pojedynczych faktur w wysokości aż 100% kwoty brutto, bez żadnych wypłat zaliczkowych, jak to ma miejsce przy faktoringu tradycyjnym. Przedsiębiorca otrzymuje wówczas gotówkę w wysokości 100% faktury brutto pomniejszonej tylko o prowizję faktora. Nie występują tu prowizje przygotowawcze za udostępnienie limitu i inne opłaty manipulacyjne. Korzystanie więc z usługi finansowania faktur online, pozwala przedsiębiorcom więc bardzo elastycznie planować wydatki i optymalizować budżet, bez konieczności wiązania się długoterminową umową z faktorem i wskazywania z góry wielu dłużników do akceptacji. Dużą zaletą mikrofaktoringu jest też ograniczenie formalności do niezbędnego minimum, nie ma tu dokumentów papierowych czy zaświadczeń z ZUS oraz Urzędu Skarbowego. Taką usługę oferuje już od 6 lat m.in. fintech Monevia.

Szybki faktoring online w Monevii - Faktoring uproszczony złóż wniosek już teraz!

Jakie rodzaje  faktoringu występują na rynku ?

Obecnie faktoring i jego nowoczesna odmiana jaką jest finansowanie faktur to nowoczesna usługa „szyta na miarę” potrzeb wszystkich kategorii przedsiębiorców, niezależnie od ich wielkości czy branży. Wśród podręcznikowych odmian faktoringu wymienić należy:

Faktoring pełny (bez regresu) chroni przedsiębiorcę przed brakiem zapłaty za dostarczony towar lub wykonaną usługę. To firma faktoringowa bierze na siebie ryzyko niewypłacalności kontrahentów. Zabezpieczeniem dla faktora jest w tym przypadku polisa ubezpieczeniowa. Prowizja za tę usługę jest zwykle wyższa niż w faktoringu niepełnym, gdyż uwzględnia m.in. dodatkowy koszt ubezpieczenia.

Faktoring z regresem oznacza, że przedsiębiorca solidarnie odpowiada za ewentualną niewypłacalność swoich kontrahentów. Gdy odzyskanie środków przez faktora okaże się niemożliwe, przedsiębiorca jest zobowiązany do zwrotu sfinansowanej należności w całości do faktora. Z tej usługi korzystają przedsiębiorcy, którzy dobrze znają rynki zbytu swoich towarów lub usług, którzy nie obawiają się braku zapłaty ze strony odbiorcy. Ten rodzaj faktoringu pozwala obniżyć koszty pozyskiwania kapitału.

Faktoring mieszany zawiera w sobie zarówno elementy faktoringu pełnego, jak i niepełnego. Ryzyko niewypłacalności kontrahentów ponosi firma faktoringowa do określonej kwoty – ustalonego limitu. Powyżej uzgodnionej kwoty przedsiębiorca odpowiada solidarnie z dłużnikiem i w przypadku braku zapłaty zobowiązany jest do jej zwrotu (kwoty ustalonej powyżej limitu).

Warto wspomnieć, iż faktoring występuje też w dwóch formach w zależności od rodzaju powiadomienia dłużnika o cesji:.

Faktoring jawny oznacza, że każda transakcja sprzedaży faktury jest potwierdzana z dłużnikiem (płatnikiem faktury). Firma faktoringowa zawiadamia dłużnika o cesji, potwierdza jego zgodę na transakcję oraz datę płatności faktury. Celem takiego zawiadomienia jest również poinformowanie dłużnika o tym, że zmienił się wierzyciel i zapłata powinna nastąpić na nowe (wskazane na zawiadomieniu) konto bankowe. Faktoring jawny jest najpopularniejszą formą faktoringu w Polsce i ma zastosowanie w obsłudze zarówno transakcji krajowych, jak i międzynarodowych, zarówno w odmianie faktoringu pełnego jak i niepełnego i mieszanego

Faktoring cichy oznacza, że płatnik faktury formalnie nie bierze udziału w transakcji pomiędzy przedsiębiorcą (wystawcą faktury) i faktorem. Dłużnik nie jest informowany o cesji, a co za tym idzie – zobowiązanie reguluje on na konto bankowe wskazane na fakturze, a nie na konto faktora jak w przypadku faktoringu jawnego. Po otrzymaniu zapłaty z kolei przedsiębiorca (wystawca faktury) jest zobowiązany w określonej dacie przekazać pieniądze do faktora. Ta forma faktoringu ma zastosowanie tylko w przypadku faktoringu niepełnego. Faktor nie ponosi ryzyka niewypłacalności dłużnika. Faktoring cichy jest poszukiwany przez przedsiębiorców, którzy współpracują z kontrahentami znacznie większymi, gdzie ryzyko utraty zamówienia poprzez poinformowanie o cesji jest wysokie. Powodem, dla którego firma decyduje się na faktoring cichy jest najczęściej brak zgody dłużnika na cesję wierzytelności. Faktoring cichy nie różni się więc znacząco od zwykłej pożyczki, to na wystawcy spoczywa cały obowiązek spłaty w ustalonym terminie wypłaconej kwoty.

Niezależnie od wybranej formy faktoring, pozwala na szybkie odzyskanie gotówki na długo przed terminem płatności należności.

A jakie są zalety  finansowania faktur online?

Coraz więcej przedsiębiorców dostrzega korzyści wynikające z finansowania faktur w modelu online, wśród których wymienić należy m.in.:

> dowolność wyboru i pełna decyzyjność po stronie przedsiębiorcy co do tego ile, jakie i kiedy finansować faktury. Z finansowania faktur można korzystać stale lub tylko doraźnie, w zależności od potrzeby)

> dostępność finansowania zarówno dla małych przedsiębiorstw, start-upów, jak i dużych i doświadczonych korporacji

> szybkość finansowania pozwala odzyskać gotówkę zamrożoną na wiele tygodni, już w ciągu kilku godzin, praktycznie bez żadnego procesu aplikacyjnego

> szybka i prosta procedura transakcyjna on-line, bez weryfikacji w bazie BIK i przedkładania dokumentów finansowych, ujawniania zadłużenia oraz bez pozostałych zbędnych formalności

> brak rozbudowanych tabeli opłat i prowizji, praktycznie występuje tylko jedna, jednorazowa prowizja za finansowanie danej faktury

> brak terminowych umów wiążących klienta z faktorem i wymuszających przeprowadzanie stałego obrotu

> bezpieczeństwo transakcji – sfinansowanie faktury poprzedzone jest weryfikacją kondycji finansowej płatnika faktury, co pozwala uniknąć współpracy z nierzetelnymi kontrahentami

> cały proces przebiega on-line, włącznie z podpisaniem umowy

W jakich branżach warto korzystać z finansowania faktur ?

Często spotykamy się z pytaniem, w jakich branżach warto korzystać z finansowania faktur online. W praktyce nie ma ograniczeń w tej kwestii. Są jednak sektory gospodarki, w których usługi tego rodzaju są szczególnie przydatne.

Budownictwo – w branży tej terminy realizacji projektów często wynoszą kilka lat. Aby uniknąć zamrożenia gotówki na tak długi okres, projekty budowlane realizowane są etapami. Po każdym etapie następuje zapłata z odroczonym nawet do kilku miesięcy terminem płatności,. Aby uniknąć zatorów płatniczych (i mieć środki np. na wypłatę wynagrodzeń), firmy budowlane decydują się na szybsze finansowanie faktur za zrealizowane etapy projektów.

Transport – finansowanie faktur dla firm transportowych jest tu bardzo popularną usługą finansową, wspierającą przewoźników w utrwalaniu ich zdolności finansowej. Współpraca z dużymi przedsiębiorstwami spedycyjnymi wiąże się z zamrożeniem gotówki nawet na 3 miesiące, co w przypadku małej firmy transportowej wiąże się z zatorem płatniczym na miarę „być albo nie być”. Finansowanie faktur istotnie wspiera przewoźników, poprzez umożliwienie sfinansowania nawet drobnych faktur, już od kilkuset złotych

HoReCa – współpraca hoteli z restauracjami, czy hurtowniami spożywczymi zwykle oparta jest na długofalowych relacjach, o które dbają obie strony, co ma wpływ na jakość oferowanych usług. Te relacje budowane są m.in. na bazie akceptacji wydłużania terminów płatności. Jednak zamrażanie gotówki na długi okres, to ryzyko wystąpienia zatorów płatniczych. Finansowanie faktur przychodzi z pomocą dla tych podmiotów, które potrzebują szybkiej gotówki na bieżącą działalność.

Startupy – bądź firmy nie posiadają tak długiej historii działalności, jak przedsiębiorstwa z długoletnim stażem na rynku. Ciężko im zatem o pozyskanie kredytu na działalność operacyjną, nie wszystkie banki godzą się na finansowanie działalności od podstaw. Podobnie z klasyczną wersją faktoringu, gdzie też wymagany jest długi staż firmy na rynku. Z pomocą przychodzi faktoring dla nowych firm w formie finansowania faktur, , gdyż nie wymaga on stażu rynkowego, przedstawiania dokumentów finansowych a także nie weryfikuje firmy pod kątem BIK.

Przeczytaj czym jest faktoring bez BIK

Zapewnij cash flow swojej firmie dzięki finansowaniu faktur online!

Finansowanie faktur wspiera cash flow w każdej firmie oraz pozwala ograniczyć ryzyko współpracy z nierzetelnymi kontrahentami. Stałe korzystanie z tej usługi to szansa na utrwalenie pozycji konkurencyjnej, poprzez możliwość dalszego akceptowania odroczonych płatności należności. Chcesz poznać bliżej na czym polega finansowanie faktur online ? Skontaktuj się z Monevią. Jeżeli jesteś zainteresowanych skorzystaniem z profesjonalnych rozwiązań faktoringowych w szczególności finansowaniu faktur online.

Szybki faktoring online w Monevii - Faktoring uproszczony złóż wniosek już teraz!

Może cię zainteresować również:

--> Ranking firm faktoringowych

--> Faktoring dla transportu

--> Faktoring dla MSP

--> Ranking firm faktoringowych

--> Co to jest faktoring

--> Przykład faktoringu

--> Koszt faktoringu

--> Usługa faktoringu

 

4.3/5 - (13 votes)
Sprawdź jakim Faktorem będzie dla Ciebie Monevia!
NATYCHMIASTOWA gotówka na Twoim koncie
Szybki proces on-line
Wszystko w JEDNEJ opłacie
100% faktury brutto wypłacane
Dowiedz się więcej