Faktoring z regresem. Czy jest bezpieczny?

3 lutego 2023
Faktoring z regresem. Czy jest bezpieczny?

Faktoring to jedno z popularniejszych narzędzi poprawy płynności finansowej. Ilu ma zwolenników, tyle samo pytań o jego rodzaje – zwłaszcza faktoring z regresem, który wciąż budzi obawy. Czy jednak słusznie?

Niestabilna sytuacja gospodarcza, wysoka inflacja, rosnące nieustannie koszty działalności powodują, że wielu przedsiębiorstwom coraz trudniej jest nie tylko generować zyski, ale i zachować płynność finansową na zadowalającym poziomie. Kłopotliwe może być też zaciąganie kredytu. Z jednej strony z powodu ograniczonej zdolności kredytowej, z drugiej coraz większym ryzyku związanym z możliwością spłaty zobowiązań.

Biorąc pod uwagę, że przedsiębiorcy lubią podejmować wyzwania, nietrudno znaleźć takich, którzy szukają rozwiązań, by poprawić tę sytuację. I właśnie dlatego tak wielu przedsiębiorców decyduje się na skorzystanie z faktoringu.

Jak działa faktoring?

Faktoring wspiera płynność finansową poprzez „uwolnieniu gotówki” z faktur. Wystawca faktury może ją sprzedać firmie faktoringowej, która wypłaca od razu kwotę faktury pomniejszoną o prowizję. Sama następnie dochodzi należności od płatnika w ustalonym terminie płatności.

Rodzajów faktoringu jest wiele. Faktoring pełny polega na tym, że pełne ryzyko transakcji przechodzi na firmę faktoringową. W przypadku faktoringu niepełnego, czy mówiąc inaczej, faktoringu z regresem, w przypadku niewypłacalności kontrahenta, odpowiedzialność za rozliczenie może ponieść przedsiębiorca. I właśnie ten element budzi obawy tych, którzy chcą skorzystać z tej usługi. Czy jednak słusznie?Jak działa faktoring z regresem?

Zobaczmy jak dokładnie przebiega. Przedsiębiorca po sprzedaży towaru lub usługi wystawia kontrahentowi fakturę z odroczonym terminem płatności (30 czy 60 dni). Zamiast czekać na płatność, może od razu przekazać fakturę do firmy faktoringowej. Ta dokonuje płatności od razu na konto wystawcy faktury, a płatnik reguluje całość należności faktorowi. Faktor staje się wierzycielem wtórnym, dlatego do niego powinna dotrzeć ostatecznie zapłata. Co jednak się stanie, gdy kontrahent nie opłaci zobowiązania? Jeśli mamy do czynienia z faktoringiem z regresem, to faktor może wystąpić do przedsiębiorcy (wystawcy faktury) o zwrot kwoty faktury. Wszystko dlatego, że w tym wypadku ryzyko niewypłacalności pozostaje u przedsiębiorcy. I choć może się wydawać to ryzykownym rozwiązaniem, praktyka pokazuje, że nie ma się czego bać.

Mówiąc inaczej, przedsiębiorcy boją się tego, że jeśli kontrahent nie rozliczy się rzetelnie z firmą faktoringową, to oni będą musieli zwrócić pieniądze, które wcześniej przekazał faktor.

Statystyki wyraźnie pokazują, że regres wykorzystywany jest w niewielkiej liczbie przypadków. Dla Monevii – lidera na rynku mikrofaktoringu – regres do klienta jest rzadko występującą ostatecznością.

- Dzięki zautomatyzowanym procesom weryfikacji płatnika faktury i potwierdzania z nim każdej transakcji, ryzyko braku zapłaty jest minimalne. Monevia stosuje procedury weryfikacji i oceny ryzyka transakcji, które pozwalają przewidzieć wiele z czarnych scenariuszy i chronią klientów przed niewypłacalnymi dłużnikami. Konieczność korzystania z regresu jest więc niezmiernie rzadka – mówi Natalia Grabara, kierownik ds. oceny ryzyka i windykacji w Monevii.

Mało tego. W faktoringu z regresem gdyby jednak dłużnik zakwestionował zasadność zapłaty to firma faktoringowa razem z przedsiębiorcą, wspólnie próbują odzyskać od kontrahenta pieniądze przy wykorzystaniu szeregu narzędzi którymi dysponuje instytucja finansowa, a które ze względów kosztownych czy doświadczenia nie są dostępne dla wystawcy faktury. Ryzyko wystąpienia regresu przy takim postępowaniu jest więc zminimalizowane, jednocześnie sprawia że biznes jest bardziej bezpieczny dla dostawcy.

Faktoring z regresem jest też sporo tańszy od faktoringu bez regresu, bo prowizja za tę usługę finansową nie zawiera drogiego elementu ubezpieczenia należności.

Szybki faktoring online w Monevii - Faktoring uproszczony złóż wniosek już teraz!

Kiedy faktoring z regresem się opłaca?

Faktoring z regresem opłaca się gdy przedsiębiorca potrzebuje gotówki natychmiast, bez czekania do terminu płatności swojej należności, oraz współpracuje z rzetelnymi kontrahentami. Mogą to być niewielkie firmy usługowe, które realizują wartościowe kontrakty, ale termin ich płatności jest bardzo długi. To również dobra opcja dla wszelkiego rodzaju eksperckich jednoosobowych działalności gospodarczych, gdy współpracuje się z dużymi, wypłacalnymi korporacjami, ale kłopotem może być konieczność wystawiania faktur z długim terminem płatności.

Faktoring nie jest jednakowy dla wszystkich. Dobrze jeśli dopasujemy jego rodzaj do specyfiki działalności, a także do kondycji finansowej naszych kontrahentów. W faktoringu duże znaczenie ma ocena wiarygodności finansowej płatnika faktury.

Decydując się na faktoring nie trzeba wybierać takiego samego rodzaju faktoringu dla wszystkich kontrahentów. Firmy faktoringowe dają wybór, zarówno ze względu na wartość faktury oddanej do faktoringu, jak i rodzaju faktoringu, którym obejmuje się daną transakcję. Jeden przedsiębiorca może wybrać różne rodzaje finansowania faktoringiem dla każdego klienta oddzielnie. Wszystko po to, by transakcja dla każdej ze stron przebiegała z zachowaniem jak największego poziomu bezpieczeństwa.

Jaki rodzaj faktoringu wybrać?

W przypadku klientów, z którymi współpracujemy od lat można zdecydować się na faktoring z regresem. Ryzyko znaczących opóźnień płatności jest tu niewielkie. Znamy dobrze historię transakcji. Faktoring z regresem będzie dobrym rozwiązaniem dla tych, którzy mają stabilnie płacących klientów, ale ze względu na warunki rynkowe muszą im oferować bardzo długie terminy płatności.

Dla nowych kontrahentów, których historii wzajemnych rozliczeń jeszcze nie mamy lepiej będzie wybrać faktoring pełny, pamiętając jednocześnie że będzie to droższa forma finansowania a firma faktoringowa wcale nie musi zgodzić się na ten rodzaj faktoringu.

Jak więc widać, faktoring z regresem ma sporo korzyści. I naprawdę nie trzeba się go bać. Dostępne dzisiaj metody weryfikacji pozwalają znacząco ograniczyć ryzyko niewypłacalności dłużników, a co za tym idzie zwiększają bezpieczeństwo i stabilność biznesu.

Szybki faktoring online w Monevii - Faktoring uproszczony złóż wniosek już teraz!

Może cię zainteresować również:

--> Finansowanie faktur online

--> Ranking firm faktoringowych

--> Co to jest faktoring

--> Przykład faktoringu

--> Koszt faktoringu

--> Limit faktoringowy

--> Umowa faktoringu

--> Finansowanie firmy

--> Faktoring online

--> Usługa faktoringu

5/5 - (3 votes)
Sprawdź jakim Faktorem będzie dla Ciebie Monevia!
NATYCHMIASTOWA gotówka na Twoim koncie
Szybki proces on-line
Wszystko w JEDNEJ opłacie
100% faktury brutto wypłacane
Dowiedz się więcej