Faktoring – na czym polega i jak z niego skorzystać?

22 maja 2023
Faktoring – na czym polega i jak z niego skorzystać?

Faktoring to nieocenione wsparcie dla współczesnego biznesu. Usługa pozwala zachować płynność finansową, bez konieczności zaciągania kredytu obrotowego, świetna alternatywa dla  innych form finansowania. Dzięki faktoringowi pieniądze z faktur otrzymujesz natychmiast, nawet w dniu ich wystawienia i - na długo przed terminem płatności. W ten sposób wspierasz stabilność swojego biznesu.

 

Co to jest faktoring?

Faktoring to produkt finansowy. Oferująca go firma nazywana jest faktorem. Faktoring jest procesem, w ramach którego pozyskujesz środki finansowe na bieżącą działalność swojej firmy. W faktoringu podpisujesz umowę cesji. Na jej podstawie przenosisz na faktora uprawnienie do żądania zapłaty za fakturę, którą wystawiłeś swojemu kontrahentowi. Zatem dłużnik (płatnik faktury) powinien zapłacić na konto faktora, a nie wystawcy faktury. Jako faktorant (czyli wystawca faktury) otrzymujesz od faktora środki wynikające z umowy cesji. W ten sposób Twoja firma unika zatorów płatniczych wynikających z długich terminów płatności.

Szybki faktoring online. Bez długoterminowym umów korzystasz kiedy chcesz!. Uproszczone procedury.  -->Kliknij i złóż wniosek

Faktoring to usługa dedykowana relacjom B2B niezależnie od branży czy wielkości firmy. Pozwala upłynnić gotówkę zamrożoną w formie faktur z odroczonymi terminami płatności. Dzięki temu zyskujesz środki na bieżące funkcjonowanie czy rozwój biznesu. Faktoring może stanowić dla Ciebie stałe lub doraźne źródło finansowania działalności gospodarczej.

 

Jakie są cele i korzyści faktoringu?

Faktoring jest wykorzystywany przede wszystkim w sytuacjach, gdy przedsiębiorca potrzebuje zasobów gotówki w kasie firmy na bieżącą działalność. Współpraca z faktorem może być długofalowa lub doraźna, w zależności od potrzeb czy warunków cenowych.

W relacjach B2B kontrahenci często negocjują warunki współpracy. Dotyczy to także terminów płatności, które wynoszą nawet 90 dni. To może mieć niekorzystny wpływ na sytuację finansową Twojej firmy jako wystawcy faktury. Ideą faktoringu jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorców. Dzięki tej usłudze nadal możesz proponować swoim kontrahentom wydłużone terminy płatności dopasowane do ich oczekiwań. To utrwala pozytywne relacje i ułatwia negocjacje biznesowe. Korzystając z faktoringu, poprawiasz swoją pozycję na tle konkurencji.

Faktoring - wszytskie informacje na ten temat

 

Kiedy warto skorzystać z faktoringu?

Faktoring to usługa, która może przynieść Twojej firmie wiele korzyści. Oto najważniejsze z nich:

Rozwiązanie problemów z płatnościami

Faktoring pomaga w rozwiązywaniu zarówno doraźnych, jak i stałych problemów z regulowaniem płatności. Dzięki tej usłudze Twoja firma zyskuje stabilność finansową, co pozwala uniknąć sytuacji, gdy brakuje środków w kasie na prowadzenie codziennej działalności.

Dłuższe terminy płatności

Faktoring to idealne rozwiązanie dla wzmocnienia konkurencyjności Twojej firmy. Dzięki tej usłudze możesz nadal oferować długie terminy płatności na fakturach, nie czekając tygodniami na zapłatę od kontrahenta. Otrzymujesz środki od razu, co zapewnia bezpieczne finansowanie Twojego biznesu.

Wsparcie płynności finansowej

Faktoring pomaga w utrzymaniu płynności finansowej i bieżącym regulowaniu zobowiązań Twojej firmy wobec kontrahentów.

Brak wpływu na wynik finansowy

Faktoring nie wpływa na wynik finansowy Twojej firmy, ponieważ nie jest uwzględniany w bilansie. Faktor wystawia fakturę prowizyjną za usługę wykupu faktur na koniec miesiąca.

Nie ma wpływu na zdolność kredytową

Faktoring to idealna alternatywa dla ofert banków i instytucji finansowych. Możesz nadal korzystać z kredytów, ponieważ faktoring nie wpływa na Twoją ocenę zdolności kredytowej.

Weryfikacja sytuacji finansowej kontrahentów

Faktoring pomaga w dbaniu o bezpieczeństwo Twojego biznesu. Faktor oferuje weryfikację sytuacji finansowej Twoich kontrahentów, dzięki czemu wcześniej dowiesz się, czy warto nawiązać z nimi współpracę.

Monitoring i windykacja należności

Faktoring zwalnia Cię z obowiązku windykacji należności od kontrahentów. To oszczędza Twój czas i umożliwia skoncentrowanie się na rozwoju biznesu. Faktoring jest idealnym rozwiązaniem, gdy nie masz doświadczenia w windykacji.

 

Jakie wyróżniamy rodzaje faktoringu?

Faktoring to usługa, w ramach której można dokonać kilku podziałów. Poszczególne warianty różnią się następującymi czynnikami:

 • zakres ryzyka przejmowanego przez faktora,
 • zasięg terytorialny usługi,
 • moment otrzymania zapłaty,
 • rodzaj cesji wierzytelności.

W zależności od przejęcia ryzyka niewypłacalności przez faktora wyróżniamy:

Faktoring bez regresu (pełny, właściwy)

Faktor razem z przejęciem prawa do wierzytelności bierze na siebie także ryzyko niewypłacalności Twojego kontrahenta. Jednocześnie ubezpiecza należność lub wykorzystuje do tego celu istniejącą polisę ubezpieczenia należności zawartą z obsługiwanym przedsiębiorcą. W razie problemów z uzyskaniem płatności od kontrahenta faktor nie może wystąpić do Ciebie o zwrot należności. Musi samodzielnie zająć się windykacją. Faktoring bez regresu jest polecany przedsiębiorcom, którzy nie mają stałych klientów i często dokonują transakcji z nowymi kontrahentami. Umowa faktoringu pełnego pozwala Ci pozbyć się ryzyka nieotrzymania zapłaty za dostarczony produkt czy usługę. Dzięki temu minimalizujesz prawdopodobieństwo utraty płynności finansowej.

Faktoring z regresem (niepełny)

Faktor nie ponosi odpowiedzialności za niewypłacalność kontrahenta. To ryzyko pozostaje po Twojej stronie. Oczywiście nadal masz zapewnione sfinansowanie faktur sprzedaży. Jeśli jednak Twój kontrahent okaże się niewypłacalny lub po prostu nie opłaci faktury, faktor może zgłosić się do Ciebie z prośbą o uregulowanie należności. Najczęściej oznacza to zwrot środków w terminie ustalonym na umowie faktoringu, który jest liczony od daty wymagalności faktury. Faktoring z regresem to dobre rozwiązanie dla firm znających swoje rynki zbytu, branżę oraz sytuację kontrahentów. Dzięki temu możesz pozwolić sobie na poniesienie minimalnego ryzyka. Po Twojej stronie pozostaje windykacja należności.

Faktoring mieszany

Zawiera elementy faktoringu niepełnego i pełnego. To oznacza, że możesz przenieść na faktora ryzyko niewypłacalności Twojego kontrahenta, ale tylko do określonej w umowie kwoty wierzytelności. Po jej przekroczeniu to Ty ponosisz ryzyko nieopłacenia faktury. W uproszczeniu do określonego limitu usługa ma charakter faktoringu pełnego. Po przekroczeniu ustalonego pułapu staje się faktoringiem niepełnym.

Kolejnym kryterium podziału faktoringu jest moment zawiadomienia dłużnika o zawartej umowie faktoringowej. Na tej podstawie wyróżniamy:

Faktoring jawny (otwarty, notyfikowany)

Najczęściej wybierany wariant. Twój kontrahent otrzyma informację o przeniesieniu wierzytelności na faktora. Firma faktoringowa zawiadamia dłużnika o cesji, potwierdza jego zgodę na transakcję oraz datę płatności faktury. Celem takiego powiadomienia jest przekazanie informacji, że zmienił się wierzyciel, a tym samym wpłata powinna nastąpić na nowe konto bankowe.

Faktoring cichy (nienotyfikowany)

Dłużnik nie otrzymuje informacji o zawarciu umowy faktoringu i przeniesieniu wierzytelności. Z tego względu swoje zobowiązanie spłaca zgodnie z danymi na wystawionej przez Ciebie fakturze. Z jego perspektywy nic się nie zmienia. To Ty po otrzymaniu zapłaty od kontrahenta musisz przelać faktorowi środki zapisane w umowie. Ta forma ma zastosowanie wyłącznie w przypadku faktoringu z regresem. Firma faktoringowa nie przejmuje ryzyka niewypłacalności dłużnika. Wybierz ten rodzaj faktoringu, jeśli obawiasz się, że sprzedaż faktury może zaszkodzić Twoim relacjom z kontrahentem.

Faktoring półotwarty

Kontrahent na początku nie jest informowany o zawartej cesji. Dowiaduje się o tym w momencie przekroczenia ustalonego w umowie terminu i otrzymania wezwania do zapłaty od faktora. Jeśli kontrahent zapłaci w terminie, to w praktyce w ogóle nie dowie się o zmianie właściciela faktury.

Faktoring dzielimy także ze względu na zasięg terytorialny usługi. W tym przypadku wyróżniamy:

Faktoring krajowy

Pozwala sfinansować fakturę wystawioną krajowemu kontrahentowi. Możesz z niego skorzystać, jeśli Twoja firma jest zarejestrowana i prowadzi działalność na terenie Polski. W ramach tej formy finansowania masz do wyboru faktoring pełny, niepełny lub mieszany.

Faktoring międzynarodowy

Skierowany do firm zawierających transakcje z podmiotami zagranicznymi. W ramach faktoringu międzynarodowego wyróżniamy:

Faktoring importowy

Dla firm importujących towary do Polski. Faktor współpracuje z odpowiednikiem polskiej firmy faktoringowej w kraju, z którego sprowadzane są produkty. Krajowy faktor udziela gwarancji ochrony należności, które przysługują zagranicznym dostawcom. W ten sposób zapewnia wiarygodność i wypłacalność Twojej firmy, jako nabywcy towarów z zagranicy. Dla Ciebie to idealny sposób na podniesienie wiarygodności i wzmocnienie pozycji negocjacyjnej z dużymi, zagranicznymi kontrahentami.

Faktoring eksportowy

Dla firm eksportującym swoje towary za granicę. Ten rodzaj usługi przyjmuje często formę faktoringu pełnego. W ten sposób możesz uniknąć trudności związanych z weryfikacją kontrahentów czy dochodzeniem swoich należności poza granicami kraju. Jednocześnie przyspieszasz termin wpływu środków na Twoje konto. To szczególnie ważne w międzynarodowych kontaktach handlowych, które charakteryzują się wydłużonymi terminami płatności.

Oprócz wymienionych wyżej możemy także wyróżnić:

 • faktoring globalny - dotyczy wszystkich faktur z odroczonym terminem płatności wystawianych przez przedsiębiorcę,
 • faktoring pojedynczy – przedsiębiorca przekazuje do faktora pojedyncze, wybrane przez siebie faktury.

Szybki faktoring online w Monevii - Faktoring uproszczony złóż wniosek już teraz!

Jakie są największe korzyści faktoringu?

Faktoring to usługa, która przyniesie Twojej firmie korzyści na wielu płaszczyznach funkcjonowania biznesu. Oto najważniejsze zalety z punktu widzenia przedsiębiorcy:

Utrzymanie płynności finansowej

Faktoring zapewnia dopływ gotówki umożliwiającej spłacanie bieżących zobowiązań oraz realizację kolejnych priorytetów na drodze rozwoju Twojego biznesu. Uzyskane środki możesz przeznaczyć na dowolny cel. Dzięki temu spłacisz ratę leasingową, rozwiniesz zaplecze IT czy powiększysz flotę samochodową. Faktoring pozwala obniżyć koszty zarządzania należnościami i skrócić ich rotację do kilku dni.

Zwiększenie konkurencyjności na rynku

Korzystając z usługi faktoringu, możesz nadal proponować swoim kontrahentom wydłużone terminy płatności. Dzięki temu budujesz konkurencyjną pozycję swojego biznesu na rynku. Gotówkę za sprzedane faktury otrzymujesz niemal natychmiast po ich wystawieniu. W efekcie możesz zwiększać obroty bez zamrażania kapitału. Jednocześnie zapewniasz preferencyjne warunki rozliczeń swoim kontrahentom.

Elastyczność wyboru

To Ty wybierasz zakres faktoringu w firmie. Możesz sprzedać wszystkie faktury lub tylko wybrane transakcje. Nie muszą to być wcale duże kwoty. Faktoring pozwala rozliczać dokumenty w dowolnej walucie. Możesz korzystać z usługi regularnie lub tylko w razie potrzeby.

Niezależność od tradycyjnych form finansowania

Faktoring uwalnia Cię od zagrożeń związanych z pożyczkami i kredytami dla firm. To mniej kosztowne rozwiązanie, które pozwala Ci uniknąć zbędnych formalności. Faktoring jest dostępny praktycznie dla każdej firmy. W przypadku kredytu czy pożyczki instytucje finansowe oceniają Twoją zdolność przed przyznaniem finansowania.

Bezpieczeństwo transakcji

Faktoring pozwala na weryfikację kontrahentów. W efekcie otrzymujesz informacje, które pozwolą Ci uniknąć strat wynikających ze współpracy z niewypłacalnymi firmami. Faktoring daje Ci cenną wiedzę na temat wypłacalności i wiarygodności finansowej kontrahentów.

Więcej na temat korzyści, jakie daje faktoring dla firm, znajdziesz na stronie https://www.monevia.pl/funkcje-faktoringu/.

 

Jakie są wady faktoringu?

Faktoring, jak każdy produkt finansowy, ma też swoje słabsze strony. W zależności od wariantu usługi zmienia się jej cena. Prowizja pobierana przez faktora przeważnie zależy od następujących czynników:

 • kwota na fakturze,
 • termin płatności,
 • ocena ryzyka wypłacalności dłużnika, czyli płatnika faktury.

Firmy faktoringowe używają zaawansowanego systemu scoringowego. Na jego podstawie wyliczany jest koszt usługi.

Pewnym mankamentem faktoringu jest negatywny sposób postrzegania tego typu usługi przez niektórych kontrahentów. Może on bowiem świadczyć o problemach z płynnością Twojej firmy i brakiem środków na bieżące pokrywanie własnych zobowiązań. To potencjalnie wpływa na negatywną ocenę wiarygodności Twojej firmy i pogorszenie relacji biznesowych. Część kontrahentów może także odebrać takie działania jako brak zaufania z Twojej strony.

W faktoringu niepełnym może dojść do sytuacji, kiedy będziesz zmuszony do zwrotu otrzymanej zaliczki za faktury odkupione przez faktora. Dzieje się tak w sytuacji, gdy Twój kontrahent nie spłaci zobowiązań w terminie określonym umową. Rozwiązaniem tego problemu jest wybór faktoringu pełnego.

 

Faktoring, kredyt czy pożyczka?

Czy faktoring może być atrakcyjną alternatywą dla kredytu lub pożyczki? Wszystkie te produkty pozwalają na sfinansowanie zobowiązań Twojej firmy. Różnią się jednak szczegółową charakterystyką. Kredyty to usługi finansowe zarezerwowane dla banków. Udzielane są na konkretny cel. Pozyskanych środków nie możesz spożytkować wedle własnego uznania i potrzeb. Pożyczki udzielane są nie tylko przez banki, ale także instytucje pozabankowe. Otrzymanie środki możesz przeznaczyć na dowolny cel. Nie musisz ujawniać go przy ubieganiu się o pożyczkę.

 

Jakie są podstawowe różnice między faktoringiem a kredytem i pożyczką?

Wielkość i staż firmy

Do uzyskania kredytu czy pożyczki często wymagany jest przynajmniej 2-letni staż na rynku. Faktoring to usługa dostępna dla każdej firmy. Również dla przedsiębiorców, którzy dopiero zarejestrowali własną działalność.

Zdolność kredytowa

Decyzja o przyznaniu kredytu jest uzależniona od bankowych wskaźników oceny zdolności kredytowej. Sytuacja finansowa Twojej firmy ma bezpośredni wpływ na dostępną wysokość finansowania. Dla firm oferujących faktoring najważniejsza jest sytuacja finansowa Twojego dłużnika.

Dostępność środków

Czas od złożenia wniosku kredytowego do przyznania finansowania wynosi najczęściej kilka tygodni. To stanowczo zbyt długo w sytuacji, kiedy potrzebujesz zastrzyku środków na bieżące funkcjonowanie firmy. W przypadku pożyczki decyzja kredytowa może zapaść nawet tego samego dnia. Wybierając faktoring, masz szanse na otrzymanie środków już kilka godzin po sprzedaży faktury.

Cel finansowania

Pożyczka daje Ci dużą dowolność w dysponowaniu pozyskanymi środkami. W przypadku kredytu bank wymaga określenia celu finansowania. Mogą być nim także koszty bieżącej działalności. Pamiętaj jednak, że kredyt obrotowy to działanie jednorazowe. O każdy kolejny musisz starać się oddzielnie. Faktoring jest o wiele prostszy. Możesz z niego korzystać na zasadzie stałego finansowania.

Wpływ na zdolność kredytową

Kredyt czy pożyczka to zobowiązania finansowe, które mają bezpośredni wpływ na zdolność kredytową Twojej firmy. Faktoringu nie wykazuje się w bilansie i nie obciąża twojej zdolności. . Zobowiązanie pozostaje na Twoim kontrahencie. Wystawioną fakturę przekazujesz bezpośrednio faktorowi, dokonując cesji wierzytelności

Ulgi podatkowe

Faktoring to usługa, za którą otrzymujesz fakturę VAT. Dzięki temu możesz odliczyć jego wartość od podatku. W przypadku kredytu i pożyczki nie będziesz mieć takiej możliwości.

Koszty umowy

Koszty kredytu rosną wraz ze wzrostem inflacji i stóp procentowych. Cena pożyczki jest znana w momencie podpisania umowy i nie zmienia się przez cały okres spłaty zobowiązania. Podobnie jest w przypadku faktoringu, który gwarantuje stałość opłat.

Dodatkowe zobowiązania

Skorzystanie z kredytu najczęściej wiąże się z koniecznością otwarcia konta w udzielającym go banku. W przypadku pożyczki i faktoringu nie ma takiej konieczności. Dzięki temu nie generujesz dodatkowych kosztów związanych z obsługą rachunku bankowego.

Dodatkowe usługi

Faktoring jako jedyna forma finansowania oferuje przedsiębiorcy szereg dodatkowych usług jak windykacja należności, weryfikacja płynności finansowej kontrahentów, monitoring wierzytelności czy przejęcie kontaktu z kontrahentem. To dla Twojej firmy udogodnienie i szansa na uniknięcie dodatkowych kosztów związanych z obsługą należności od kontrahentów.

 

Jak skorzystać z faktoringu?

Sprawdź, jak proste jest korzystanie z usługi faktoringu.

Krok 1

Wypełnij formularz online na stronie. Wystarczy, że podasz NIP firmy, imię i nazwisko, adres mail oraz numer telefonu. Przy wysyłaniu formularza musisz także zaakceptować regulamin. Pamiętaj, że rejestracja na platformie Monevia jest darmowa.

Krok 2

Odbierz telefon od naszego specjalisty, który odpowie na wszystkie pytania oraz ustali szczegółowe warunki współpracy z Twoją firmą.

Krok 3

Wybierz dowolną fakturę przed terminem płatności, którą chcesz sfinansować. Pamiętaj, że to Ty decydujesz, kiedy i jakie faktury sprzedać. Każda faktura stanowi odrębną transakcję.

Krok 4

Natychmiast po zatwierdzeniu transakcji następuje przelew środków za fakturę na Twoje konto. Płatność otrzymasz już w ciągu kilku godzin. Powiadomimy Cię o tym wiadomością SMS lub mail.

Krok 5

Na koniec miesiąca otrzymasz od nas fakturę prowizyjną za usługę wykupu faktur.

 

Kiedy warto sięgnąć po faktoring?

Faktoring to rozwiązanie, które wspiera Twoją firmę w różnych sytuacjach. Kiedy warto skorzystać z tej usługi? Przede wszystkim w sytuacjach, gdy:

 • masz chwilowy zator płatniczy,
 • potrzebujesz poprawić płynność finansową,
 • chcesz przyspieszyć rozwój swojego biznesu.

Faktoring to usługa, z której mogą skorzystać:

 • nowo założone firmy,
 • małe przedsiębiorstwa,
 • spółki.

Faktoring sprawdzi się w sektorach, gdzie wymagane jest wystawianie faktur z odroczonym terminem płatności.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie, gdzie omawiamy także przykłady zastosowania faktoringu.

 

Jakie są efekty stosowania faktoringu?

Skuteczność faktoringu najlepiej oddają opinie Klientów korzystających z tej usługi. Oto kilka komentarzy od właścicieli firm współpracujących z Monevia.

„Prowadzę firmę transportową. Z Monevią współpracuję od dwóch lat. Najbardziej cenię szybką wypłatę środków oraz indywidualne podejście do Klienta” – Łukasz, właściciel firmy LCL.

„Mogę w 100% polecić usługi Monevii. W mojej branży terminy płatności często sięgają 60 dni. Dzięki współpracy z Monevią środki za wykonaną usługę otrzymuję już po kilku godzinach. W efekcie mogę dalej rozwijać swój biznes bez konieczności oczekiwania na zapłatę od kontrahentów” – Karolina, właścicielka firmy transportowej.

„Monevia zwraca dużą uwagę na potrzeby Klienta. Indywidualne podejście świadczy o wysokich kompetencjach oraz solidności firmy faktoringowej. Na rozbudowanym rynku usług finansowych Monevia wyróżnia się na tle konkurencji. To firma wiarygodna, rzetelna i godna polecenia, która oferuje najlepszy faktoring na rynku” – Michał, MM Mobile

 

Jak wybrać firmę faktoringową?

Jesteś zdecydowany, aby skorzystać z usług firmy faktoringowej? Nie wiesz, na co zwrócić uwagę przy wyborze najlepszego faktora?

Najlepsza firma faktoringowa:

 • dopasuje ofertę faktoringu do wielkości, specyfiki firmy oraz Twoich indywidualnych potrzeb,
 • zaproponuje niskie koszty obsługi, przejrzyste zasady współpracy oraz klarowny cennik świadczonych usług,
 • przygotuje pakiet usług dodatkowych jak weryfikacja zdolności kredytowej płatnika, monitoring oraz windykacja należności.

Podczas porównywania ofert faktoringu weź pod uwagę następujące czynniki:

Rodzaje oferowanego faktoringu

Różnorodność oferty pozwala dopasować faktoring do Twoich indywidualnych potrzeb. Usługa bazuje na rzetelności kontrahentów oraz ich zdolności do regulowania zobowiązań. Doświadczony faktor doskonale zna realia sektora B2B. Dzięki temu może podpowiedzieć najkorzystniejsze rozwiązania dla Twojej firmy.

Cena

Uważaj na niską prowizję wyjściową i dodatkowe koszty na kolejnych etapach procesu transakcyjnego. Takie zabiegi powodują, że koszt faktoringu wzrasta nawet dwukrotnie. Zwróć uwagę na opłaty dodatkowe za podwyższenie limitu finansowania lub wysłanie wezwania do zapłaty. Przy transakcjach o dużej wartości niektórzy faktorzy pobierają opłaty za dodatkowe czynności administracyjne.

Sytuacja finansowa faktora

Jeśli zamierzasz traktować faktoring jako stałe źródło finansowania, to koniecznie sprawdź kondycję finansową faktora. Postaw na firmę, która wywiązuje się terminowo z własnych zobowiązań. Bardzo ważne jest doświadczenie faktora oraz historia jego działalności. Pamiętaj, że ta instytucja ma wspierać finansowo i zabezpieczać Twój biznes.

Standard obsługi klienta

Sprawny kontakt z biurem obsługi klienta ma duże znaczenie dla płynności współpracy i szybkiego rozwiązywania problemów. Istotne jest także wykorzystywanie przez faktora nowoczesnych technologii, które pomagają optymalizować procesy transakcyjne. Rzetelna rozmowa i profesjonalne wsparcie doradcy są nieodzowne na każdym etapie współpracy. Niejednokrotnie standard obsługi klienta ma większe znaczenie niż cena usługi.

Istotnym czynnikiem jest także zakres usług dodatkowych, do których zalicza się m.in.:

Monitoring należności

Faktor samodzielnie kontroluje zbliżające się terminy płatności i kontaktuje się z płatnikami. Mali przedsiębiorcy nie mają w tej kwestii doświadczenia oraz czasu na dyscyplinowanie swoich kontrahentów.

Windykacja należności

Długofalowy i kosztowny proces, który wymaga dużej praktyki. Doświadczony faktor ogranicza koszty obsługi w tym zakresie i pomaga podtrzymać dobre relacje z kontrahentami.

Weryfikacja zdolności finansowej płatnika

Sprawdzona firma faktoringowa pozyskuje wiedzę z różnych źródeł. Dzięki temu może Cię ostrzec przed realizacją transakcji z kontrahentem wzbudzającym wątpliwości. To pozwala uniknąć potencjalnych strat. Dla Twojej firmy to szczególnie istotne na początkowym etapie współpracy z kontrahentem.

Ważne są także wszelkie informacje dodatkowe, które dotyczą:

 • procesu przyjmowania faktur,
 • podejmowania decyzji o finansowaniu,
 • wymagań stawianych przedsiębiorcy chcącemu skorzystać z usługi faktoringu.

Dopiero zaczynasz działalność i chcesz wybrać faktoring dla nowych firm? Sprawdź przede wszystkim:

 • przejrzystość oferty,
 • łatwość całego procesu,
 • dostępność usługi.

Podczas wyboru firmy oferującej faktoring zwróć uwagę na FinTechy. Tego typu przedsiębiorstwa stawiają na innowacyjność, procedury weryfikacji online oraz ograniczenie do minimum formalności. To skraca czas i koszty obsługi. W efekcie faktor może zaproponować niższą marżę. Dzięki automatyzacji realny koszt obsługi jest mniejszy od transakcji zawieranych w tradycyjny sposób. Oferty FinTechów pozbawione są uciążliwych barier jak stały kontrahent czy minimalny obrót do faktoringu.

Masz pytania dotyczące faktoringu? Skontaktuj się z nami!

Szybki faktoring online w Monevii - Faktoring uproszczony złóż wniosek już teraz!

Może cię zainteresować również:

--> Finansowanie faktur online

--> Faktoring ranking

--> Faktoring przykład

--> Limit faktoringowy

--> Umowa faktoringowa

--> Finansowanie firmy

--> Mikrofaktoring

5/5 - (3 votes)
Sprawdź jakim Faktorem będzie dla Ciebie Monevia!
NATYCHMIASTOWA gotówka na Twoim koncie
Szybki proces on-line
Wszystko w JEDNEJ opłacie
100% faktury brutto wypłacane
Dowiedz się więcej