Limit faktoringowy – Na czym polega?

Faktoring to bardzo popularny produkt wśród ofert finansowania działalności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Dlatego warto, aby każdy przedsiębiorca myślący o faktoringu znał podstawowe pojęcie z nim związane, a mianowicie - czym jest limit faktoringowy.
26 stycznia 2024
Limit faktoringowy – Na czym polega?

Faktoring to jedno z najpopularniejszych rozwiązań finansowych dostępnych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Jest to produkt, który pozwala przedsiębiorcom uzyskać natychmiastowe finansowanie poprzez sprzedaż swoich faktur. Jednak przed zdecydowaniem się na faktoring, ważne jest zrozumienie zasad przyznawania finansowania. Jednym z podstawowych pojęć związanych z faktoringiem jest limit faktoringowy.

Czym jest limit faktoringowy?

Limit faktoringowy to maksymalna udostępniona przez faktora wartość finansowania należności. Czyli inaczej limit określa, na jaką kwotę łącznie mogę sprzedać faktury w danym momencie.

Limity wyrażone są w PLN. W przypadku transakcji w obcej walucie kwota pojedynczej transakcji przeliczana jest na PLN po odpowiednim kursie i obniża limit. Natomiast gdy faktura zostanie spłacona, limit ulega odnowieniu o wartość wpłaty. W przypadku wpłat w obcej walucie limit jest odnawiany o wartość wpłaty przeliczoną na PLN po kursie z dnia wpłaty.

Gotówka na Twoim koncie szybciej niż data płatności. Faktoring online - Bez długoterminowym umów korzystasz kiedy chcesz! -->Kliknij i złóż wniosek

Limit faktoringowy ulega zmianom nie tylko w wyniku realizacji transakcji, ale również w zależności od przebiegu współpracy lub indywidualnych negocjacji. W Monevii występują dwa typy limitów:

 • wyjściowy limit sprzedaży faktur dla klienta – w Monevii to aż 50.000 zł. Może zostać on podwyższony w zależności od potrzeb klientów (tak też często się dzieje),
 • limit na dłużnika – czyli maksymalna wartość faktur ogółem, jakie można sprzedać w danym momencie na danego dłużnika. Limit na dłużnika wynosi 250.000 zł i również może zostać podwyższony w zależności od potrzeb klientów, ale i od oceny ryzyka transakcji (dla Monevii bowiem najistotniejszą rolą w procesie sprzedaży jest wypłacalność płatników faktur).

Niektóre firmy faktoringowe za podwyższenie limitu pobierają dodatkowo opłaty. Częstym uzasadnieniem dla tych opłat są działania faktora dotyczące dodatkowej weryfikacji klienta i dłużnika. W Monevii podwyższenie limitu jest to zupełnie darmowe.

 

faktoring dla małych firm i mikrofirm - złóż wniosek

 

Na jakiej podstawie przyznawane są limity w faktoringu?

Podstawą przyznania limitu faktoringowego jest zawsze ocena kondycji finansowej firmy oraz wywiad gospodarczy. System scoringowy, który istnieje w Monevii, sprawdza m.in.:

 • dane i dokumenty rejestrowe firmy,
 • powiązania osobowe i kapitałowe,
 • osoby odpowiedzialne do współpracy z Monevią,
 • nr rachunków bankowych,
 • historię współpracy pomiędzy kontrahentami,
 • dodatkowe informacje pozyskane z BIG i innych baz zewnętrznych,
 • raporty handlowe,
 • opinie, historia działalności na rynku,
 • praktyki gospodarcze w danej branży (np. stosowane terminy płatności).

Nie zawsze wszystkie z w/w czynników są badane. Zależy to przede wszystkich od rodzaju działalności gospodarczej, co w praktyce oznacza też tzw. weryfikację uproszczoną (inne informacje uzyskuje się odnośnie spółek prawa handlowego, a inne odnośnie osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).

Na podstawie takiego wywiadu – który może wydawać się czasochłonny, ale tak naprawdę zajmuje kilka minut, dzięki zautomatyzowanym procesom oceny ryzyka – ustalany jest określony limit sprzedaży na dłużnika. O efekcie tej oceny klient informowany jest natychmiast, dzięki sprawnej komunikacji systemowej oraz dyspozycyjności handlowców na każdym etapie podejmowania decyzji. Na bieżąco wie, jakie faktury może sprzedać w danym momencie i na tej podstawie podejmować decyzje o sfinansowaniu kolejnych należności.

 

Po co są limity faktoringowe?

Faktoring to niezwykle ważne narzędzie finansowe, które umożliwia przedsiębiorcom uzyskanie środków pieniężnych na podstawie sprzedaży swoich faktur. Jednakże, faktor musi mieć określony budżet do dyspozycji, którym może zarządzać w celu zapewnienia stabilności finansowej. Limit faktoringowy odgrywa kluczową rolę w tym procesie.

Limit faktoringowy pozwala faktorowi kontrolować przepływ gotówki. Dzięki niemu faktor może dokładnie określić, jakie kwoty można udostępnić przedsiębiorcom w formie finansowania należności. Jest to niezwykle istotne, ponieważ faktor musi być w stanie przewidzieć, czy dana transakcja zostanie spłacona w całości i czy gotówka wróci na czas. W ten sposób faktor może efektywnie zarządzać swoim budżetem i zapewnić stabilność finansową dla kolejnych przedsiębiorców korzystających z faktoringu.

Rozproszenie ryzyka biznesowego jest kolejnym ważnym aspektem limitu faktoringowego. Im wyższy limit faktoringowy przyznany klientowi lub dłużnikowi, tym większe ryzyko, że faktor może stracić płynność finansową. Dlatego też strategia firm faktoringowych zakłada rozproszenie ryzyka na mniejsze transakcje. W praktyce oznacza to, że transakcje o wysokich kwotach są dodatkowo ubezpieczane w celu minimalizacji ryzyka finansowego.

Wniosek jest taki, że limity faktoringowe są niezbędne zarówno dla faktora, jak i dla przedsiębiorców korzystających z faktoringu. Pozwalają one na zarządzanie przepływem gotówki, zapewnienie stabilności finansowej i minimalizację ryzyka biznesowego. Dlatego przedsiębiorcy powinni zwrócić uwagę na te limity i dokładnie zrozumieć, jak działają, zanim podejmą decyzję o skorzystaniu z usług faktoringowych.

 

Kiedy nakładana jest blokada na limit faktoringowy?

Blokada limitu faktoringowego jest narzędziem, które faktor może zastosować w przypadku, gdy dłużnik zalega z uregulowaniem płatności lub nie płaci w ogóle. Gdy tak się dzieje, faktor blokuje limity, co oznacza, że klient nie będzie mógł sfinansować faktur wystawionych na takiego dłużnika. Istnieje także możliwość nałożenia blokady w przypadku, gdy wywiad i ocena ryzyka transakcji są negatywne, co sugeruje duże prawdopodobieństwo braku spłaty.

Jednak blokady limitu faktoringowego mogą być również nakładane w innych sytuacjach. Na przykład:

 • zadłużenie płatnika (wobec innych wierzycieli) przekracza akceptowalną dla faktora wartość,
 • istnieje uzasadnione podejrzenie oszustwa, mataczenia na podstawie oceny powiązań osobowych lub kapitałowych.

Ważne jest zrozumienie, że blokada limitu faktoringowego nie jest stała. Istotne jest zaangażowanie klienta w odzyskanie należności. W Monevii priorytetem jest budowanie długofalowych relacji z klientami, dlatego kontakt z nimi (telefoniczny lub mailowy) odgrywa kluczową rolę. Chociaż transakcje są prowadzone online, to faktor może skontaktować się z klientem w przypadku braku zapłaty, aby uzyskać pomoc i wpłynąć na dłużnika w celu zapewnienia, że zapłata za fakturę trafi na właściwe konto. Taka współpraca często pozwala uniknąć dodatkowych kosztów związanych na przykład z windykacją lub postępowaniem sądowym.

Podsumowując, blokada limitu faktoringowego jest narzędziem, które faktor może zastosować w przypadku braku spłaty lub podejrzenia oszustwa. Jednak faktor podejmuje wszelkie możliwe działania, aby współpracować z klientem i dłużnikiem w celu odzyskania należności i uniknięcia dodatkowych kosztów.

 

O jaki limit faktoringowy należy wnioskować?

Decydując się na faktoring, przedsiębiorca powinien wiedzieć, jaki limit faktoringowy jest dla niego odpowiedni. Wysokość przyznawanego limitu zależy głównie od strategii i polityki działania faktora. Podstawowym czynnikiem determinującym limit jest kwota faktur, jakie przedsiębiorca chce sprzedać. W tradycyjnym faktoringu klienci zazwyczaj muszą zadeklarować oczekiwaną kwotę finansowania, na podstawie której ustalane są limity. Jednak w Monevii, wstępny limit faktoringowy wynosi dla wszystkich klientów 50 000 zł, niezależnie od kwot oferowanych do sprzedaży faktur.

Jeśli wstępny limit nie spełnia oczekiwań przedsiębiorcy, istnieje możliwość przeprowadzenia dodatkowej weryfikacji przyszłych transakcji z klientem. Na podstawie tych informacji faktor podejmuje decyzję o ewentualnym podwyższeniu limitu. Dzięki temu Monevia może dostosować swoje finansowanie do indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy.

Warto podkreślić, że faktoring online oferowany przez Monevię jest elastyczny i dostępny dla wszystkich przedsiębiorców. Dzięki temu, niezależnie od tego, czy prowadzisz działalność mikro, małą czy średnią firmę, możesz skorzystać z faktoringu i uzyskać potrzebne środki finansowe na podstawie sprzedaży faktur.

faktoring dla małych firm i mikrofirm - złóż wniosek

Może cię zainteresować również:

--> Ranking faktorów

--> Faktoring dla firm transportowych

--> Faktoring dla małych firm

--> Jak działa faktoring

--> Przykład faktoringu

--> Umowa faktoringu

--> Finansowanie dla firm

--> Mikrofaktoring

5/5 - (6 votes)
Sprawdź jakim Faktorem będzie dla Ciebie Monevia!
NATYCHMIASTOWA gotówka na Twoim koncie
Szybki proces on-line
Wszystko w JEDNEJ opłacie
100% faktury brutto wypłacane
Dowiedz się więcej