Kontakt

Monevia sp. z o.o.

ul. Słowackiego 1, 85-008 Bydgoszcz
+48 52 525 77 10
monevia@monevia.pl

KRS 0000075028 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy
NIP 554-10-21-281, REGON 091225389
Kapitał zakładowy wpłacony w całości: 8 500 000 zł
Bank Polskiej Spółdzielczości SA Oddział Bydgoszcz
konto złotówkowe: 04 1930 1552 2350 0349 8350 0001
konto walutowe: POLUPLPR 74 1930 1552 2350 0349 8350 0002

WYPEŁNIJ FORMULARZ – ZADZWONIMY!

Imię i Nazwisko*

Adres email*

Telefon*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Monevia Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przekazanych przeze mnie danych (tj. imienia i nazwiska, nr telefonu) dla celów marketingowych oraz na otrzymywanie informacji handlowej dotyczącej Platformy Monevia i opracowań własnych Spółki. Przyjmuję do wiadomości, iż dane udostępniam dobrowolnie na wyłączny użytek Spółki, a także że przysługuje mi możliwość wglądu do ich treści oraz ich uzupełniania i uaktualniania.

*pole wymagane