Rodzaje faktoringu w Polsce

4 kwietnia 2023
Rodzaje faktoringu w Polsce

Faktoring i jego rodzaje to temat, którym powinni się zainteresować przedsiębiorcy mający problemy z finansowaniem bieżącej działalności. Bank Światowy prognozuje spowolnienie wzrostu gospodarczego w Polsce do poziomu poniżej jednego procenta w 2023 roku. W takiej sytuacji przedsiębiorcy mogą spodziewać się kolejnych trudności w uzyskaniu kredytów. Banki mocno zaostrzają kryteria ich przyznawania. Jednocześnie wysokie stopy procentowe oznaczają, że kredyty są coraz droższe. Utrudniony dostęp do instrumentów finansowych grozi zachwianiem tzw. cash flow. W takiej sytuacji warto rozważyć skorzystanie z usługi faktoringu. Jego popularność wśród przedsiębiorców sukcesywnie wzrasta.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Ile firm korzysta z różnych rodzajów faktoringu?
 • Jakie rodzaje faktoringu są dostępne w Polsce?
 • Czym jest faktoring jawny i tajny?
 • Jakie rodzaje faktoringu są przy rozliczeniach krajowych i międzynarodowych?
 • Czym jest faktoring odwrotny?

Ile firm korzysta z różnych rodzajów faktoringu?

Dane Polskiego Związku Faktorów jasno pokazują, że w ciągu pierwszego półrocza 2022 roku firmy faktoringowe w Polsce zanotowały blisko 34% wzrost wierzytelności rok do roku. Wynik za pierwsze półrocze 2023 roku może być jeszcze bardziej okazały. Obecnie z różnych rodzajów faktoringu korzysta blisko 25 tysięcy firm. To wzrost o 25% w porównaniu z poprzednim rokiem. Faktoring obsługuje aktualnie około 24 miliony faktur. Polski Związek Faktorów podaje, że wartość finansowania udzielonego podmiotom gospodarczym przez firmy faktoringowe osiągnęła poziom 100 miliardów euro rocznie. Faktoring i jego rodzaje będzie nadal zyskiwać popularność. Dlaczego? Ponieważ usługa faktoringu to idealny instrument finansowy na czas inflacji.

Dla jakich firm są dedykowane poszczególne rodzaje faktoringu?

Z tej formy finansowania korzystają nie tylko duże przedsiębiorstwa, ale także osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Najczęściej wybierają go przedsiębiorstwa wystawiające faktury z wydłużonym terminem płatności. Faktoring i jego rodzaje cieszą się dużą popularnością wśród firm świadczących usługi informatyczne, marketingowe, księgowe, prawne oraz administracyjne. Dla najmniejszych podmiotów stworzono nawet osobną usługę, czyli mikrofaktoring. Działa on bardzo podobnie do klasycznego faktoringu online, a przy tym daje pełną swobodę decyzyjną przedsiębiorcy i nie wymusza podpisywania długoterminowych umów ramowych.

Szybki faktoring online w Monevii - Faktoring uproszczony złóż wniosek już teraz!

Jakie rodzaje faktoringu są dostępne w Polsce?

Ze względu na przejęcie ryzyka niewypłacalności kontrahenta przez faktora wyróżniamy trzy rodzaje faktoringu:

 • faktoring pełny (bez regresu),
 • faktoring niepełny (z regresem),
 • faktoring mieszany.

Faktoring pełny ma chronić przedsiębiorcę przed brakiem zapłaty za dostarczony towar lub wykonaną usługę. W tym modelu firma faktoringowa przejmuje ryzyko niewypłacalności kontrahenta. Dla faktora zabezpieczenie stanowi polisa ubezpieczeniowa. Wybierając faktoring pełny, należy się liczyć z wyższą prowizją, która uwzględnia m.in. koszty ubezpieczenia.

W faktoringu niepełnym ryzyko niewypłacalności kontrahenta bierze na siebie solidarnie przedsiębiorca oraz firma faktoringowa. Jeśli faktor nie będzie w stanie odzyskać środków, to przedsiębiorca jest zobowiązany do zwrotu całości sfinansowanej należności. Faktoring z regresem wybierają najczęściej firmy doskonale znający rynki zbytu swoich towarów lub usług. Dzięki temu mogą finansować faktury wyłącznie od sprawdzonych i wiarygodnych finansowo kontrahentów. To obniża koszty pozyskania kapitału i wpływa pozytywnie na warunki dalszej współpracy z faktorem. Faktoring z regresem jest dużo tańszy od pełnego faktoringu. Wynika to z faktu, że prowizja za usługę finansową nie zawiera drogiego elementu, jakim jest ubezpieczenie należności. Ten rodzaj faktoringu jest opłacalny, gdy przedsiębiorca potrzebuje gotówki natychmiast i nie może czekać do terminu płatności faktury.

Faktoring mieszany zawiera w sobie elementy wcześniej opisanych usług. W tym modelu firma faktoringowa ponosi ryzyko niewypłacalności kontrahenta do określonej kwoty. Powyżej ustalonego limitu faktoringowego przedsiębiorca odpowiada solidarnie z dłużnikiem. W razie braku zapłaty jest zobowiązany do zwrotu kwoty powyżej ustalonego limitu faktoringowego.

Czym jest faktoring jawny i tajny?

Rodzaje faktoringu  związane są z zawiadomieniem dłużnika o zawartej umowie faktoringowej. W ramach tej klasyfikacji wyróżniamy:

 • faktoring jawny (otwarty, notyfikowany),
 • faktoring tajny (cichy, nienotyfikowany).

W faktoringu jawnym każda transakcja sprzedaży faktury jest potwierdzana z jej płatnikiem. Firma faktoringowa informuje dłużnika o cesji oraz potwierdza jego zgodę na transakcję i datę płatności. Ma to duże znaczenie z uwagi na fakt, że zmienia się wierzyciel i zapłata powinna nastąpić na nowe konto bankowe. Wszystkie potrzebne informacje dłużnik otrzymuje w stosownym zawiadomieniu. Ten rodzaj faktoringu jest najpopularniejszy w Polsce. Wykorzystuje się go zarówno w przypadku transakcji krajowych, jak i międzynarodowych.

Faktoring cichy oznacza, że płatnik faktury nie uczestniczy w transakcji pomiędzy przedsiębiorcą i firmą faktoringową. Dłużnik nie jest powiadamiany o cesji. Z tego względu swoje zobowiązanie reguluje na numer konta wskazany na fakturze. Przedsiębiorca ma obowiązek  niezwłocznie przekazać do faktora środki po otrzymaniu zapłaty od kontrahenta. Ten rodzaj jest stosowany w przypadku faktoringu z regresem. Firma faktoringowa nie jest stroną transakcji, a więc nie ponosi ryzyka związanego z niewypłacalnością kontrahenta. Kto wybiera taki rodzaj faktoringu? Najczęściej przedsiębiorcy współpracujący z kontrahentami o wysokim morale płatniczym i dobrej sytuacji finansowej. Przeważnie firmy decydują się na faktoring cichy z powodu braku zgodny dłużnika na cesję wierzytelności.

Jakie rodzaje faktoringu są przy rozliczeniach krajowych i międzynarodowych?

Kolejna klasyfikacja dzieli faktoring i jego rodzaje ze względu na jego zasięg terytorialny. Wyróżniamy zatem:

 • faktoring krajowy,
 • faktoring eksportowy,
 • faktoring importowy

Faktoring krajowy, jak sama nazwa wskazuje, pozwala sfinansować fakturę wystawioną krajowemu kontrahentowi. To rozwiązanie przeznaczone dla firm zarejestrowanych w Polsce i współpracujących z polskimi przedsiębiorcami. W ramach faktoringu krajowego finansowane są wyłącznie faktury wystawione w PLN. Warunkiem skorzystania z tego rodzaju faktoringu jest posiadanie numeru NIP i prowadzenie rachunkowości zgodnie z polskimi przepisami. W ramach tej usługi oferowane są następujące rodzaje faktoringu – pełny, niepełny i mieszany.

Faktoring eksportowy jest skierowany do krajowych firm współpracujących z zagranicznymi kontrahentami. W ich przypadku płatnikiem faktury jest firma zarejestrowana poza Polską. Specyfiką międzynarodowych kontaktów handlowych jest odraczanie terminu płatności faktur na wiele miesięcy. Ten rodzaj faktoringu pozwala zachować bieżącą płynność finansową. Podobnie do krajowego, występuje on w formie faktoringu pełnego, niepełnego i mieszanego.

Faktoring importowy skierowany jest do krajowych firm, które zajmują się importem do Polski towarów pozyskanych na rynkach zagranicznych. W tym modelu faktor nawiązuje współpracę z instytucją faktoringową działająca w kraju, z którego importowane są produkty. W ten sposób gwarantuje wiarygodność oraz wypłacalność polskiego importera.

Czym jest faktoring odwrotny?

Firmy faktoringowe umożliwiają również finansowanie faktur online dotyczących zakupu. Usługa została przygotowana z myślą o przedsiębiorcach, którzy zamawiają duże ilości produktów lub usług, a nie chcą od razu za nie płacić. Powodem może być brak wystarczających środków w danym momencie lub chęć przeznaczenia ich na inny cel. W ramach tego rodzaju faktoringu przedsiębiorca wskazuje faktorowi dostawców, którzy zaopatrują go w produkty lub usługi. Faktor przelewa dostawcom należne środki na podstawie faktury zakupu uzyskanej od przedsiębiorcy. Następnie odbiorca produktów lub usług reguluje należność wynikającą z faktury do faktora.

Interesuje Cię faktoring i jego rodzaje? Planujesz skorzystać z tej formy finansowania? A może chcesz poznać koszt faktoringu dla Twojej firmy? Skorzystaj z naszych usług. Monevia oferuje faktoring krajowy, jawny i niepełny. To Ty wybierasz rozwiązanie najkorzystniejsze dla Twojej firmy. Poznaj zalety faktoringu od Monevii i zadbaj o płynność finansową swojego biznesu.

 

Szybki faktoring online w Monevii - Faktoring uproszczony złóż wniosek już teraz!

Może cię zainteresować również:

--> Finansowanie faktur online

--> Ranking firm faktoringowych

--> Co to jest faktoring

--> Przykład faktoringu

--> Koszt faktoringu

--> Limit faktoringowy

--> Mikrofaktoring

--> Finansowanie firmy

--> Faktoring online

--> Usługa faktoringu

 

5/5 - (3 votes)
Sprawdź jakim Faktorem będzie dla Ciebie Monevia!
NATYCHMIASTOWA gotówka na Twoim koncie
Szybki proces on-line
Wszystko w JEDNEJ opłacie
100% faktury brutto wypłacane
Dowiedz się więcej