Faktoring jawny - Co to jest? i jakie są jego zalety

Nowoczesny faktoring dla małych firm to rozwiązanie, które pozwala na finansowanie faktur przed terminem płatności. Umożliwia zachowanie płynności finansowej przedsiębiorstwa, bez konieczności zaciągania kredytu obrotowego czy innego rodzaju zobowiązań.
20 stycznia 2021
Faktoring jawny - Co to jest? i jakie są jego zalety

Nowoczesny faktoring dla małych firm to rozwiązanie, które pozwala na finansowanie faktur przed terminem płatności. Umożliwia zachowanie płynności finansowej przedsiębiorstwa, bez konieczności zaciągania kredytu obrotowego czy innego rodzaju zobowiązań. Pieniądze wynikające z danej wierzytelności dostępne są natychmiast, nawet w dniu wystawienia takiej faktury.

Czym jest faktoring jawny i jakie są jego zalety?

Faktoring jawny (lub inaczej: otwarty)polega na zbyciu (cesji) należności przez wystawcę faktury na rzecz nowego wierzyciela, którym jest instytucja finansowa zwana faktorem, a następnie powiadomienie o tym fakcie płatnika faktury (czyli dłużnika). Dłużnik zostaje poinformowany o tym, że zmienił się właściciel faktury, a tym samym numer konta bankowego, na który powinien uregulować zobowiązanie. Zwykle dłużnik musi wcześniej wyrazić zgodę na cesję (jeszcze zanim faktor przeleje środki za zakupioną fakturę na konto jej wystawcy) a tym samym potwierdzić termin płatności faktury.

Faktoring jawny to powszechnie stosowane źródło finansowania przedsiębiorstw - zarówno tych dużych, jak i małych. Bardzo popularny stał się zwłaszcza w branży transportowej, gdzie odraczanie terminów płatności jest na porządku dziennym. Faktoring dla transportu często udostępniany jest na różnych platformach transportowych, dzięki czemu przewoźnicy mogą szybko odzyskać gotówkę za zrealizowane zlecenie transportowe.

faktoring dla małych firm i mikrofirm

Zalet faktoringu jawnego jest wiele, wśród nich m.in.:

  • szybka i prosta procedura transakcyjna, on-line, bez weryfikacji w bazie BIK i ujawniania zadłużenia w innych bazach zewnętrznych oraz bez zbędnych formalności
  • dowolność wyboru i pełna decyzyjność po stronie przedsiębiorcy co do tego ile, jakie i kiedy sprzedawać faktury (z faktoringu można korzystać stale lub doraźnie, w zależności od potrzeby)
  • dostępność finansowania zarówno dla małych przedsiębiorstw, start-upów, jak i dużych i doświadczonych korporacji
  • szybkość finansowania pozwala odzyskać gotówkę zamrożoną na wiele tygodni, już w ciągu kilku godzin
  • szansa zwiększenia obrotów firmy bez zamrażania własnego kapitału
  • funkcjonalność oferty faktoringowej – przedsiębiorca zapewnia sobie dopływ gotówki pozwalającej na realizację kolejnych projektów i bieżące spłacanie własnych zobowiązań,
  • możliwość obniżenia kosztów zarządzania swoimi należnościami i skrócenie ich rotacji nawet do kilku dni.

Faktoring otwarty umożliwia odzyskanie gotówki, zamrożonej w formie faktur z odroczonym terminem płatności, nawet w ciągu 24 godzin od dnia wystawienia faktury (często jest to zaledwie kilka godzin, jeśli firma faktoringowa stosuje proces obsługi on-line). To też produkt nowoczesny, dostępny 24/7 i nie wymaga przedstawiania skomplikowanej dokumentacji, dodatkowych zaświadczeń i zabezpieczeń majątkowych.

Z faktoringu mogą skorzystać nawet start-upy, wchodzące dopiero na rynek i budujące swoją historię działalności. Szybki faktoring online to usługa dedykowana każdej firmie, zarówno wystawiającej wiele faktur w miesiącu, jak i pojedyncze sztuki o niskich nominałach, np. już od 700 zł brutto. Nie ma również żadnych ograniczeń w zakresie liczby finansowanych faktur w miesiącu – to przedsiębiorca (wystawca faktury) decyduje kiedy i jakie faktury sfinansować.

Jakie są różnice pomiędzy faktoringiem jawnym (otwartym) a cichym (niejawnym)?

Faktoring otwarty oznacza, że każda transakcja sprzedaży faktury jest potwierdzana z dłużnikiem (płatnikiem faktury). Firma faktoringowa zawiadamia dłużnika o cesji, potwierdza jego zgodę na transakcję oraz datę płatności faktury. Celem takiego zawiadomienia jest również poinformowanie dłużnika o tym, że zmienił się wierzyciel i zapłata powinna nastąpić na nowe (wskazane na zawiadomieniu) konto bankowe. Faktoring otwarty (jawny) jest najpopularniejszą formą faktoringu w Polsce i ma zastosowanie w obsłudze zarówno transakcji krajowych, jak i międzynarodowych.

Faktoring cichy oznacza, że płatnik faktury nie bierze udziału w transakcji pomiędzy przedsiębiorcą (wystawcą faktury) i faktorem. Dłużnik nie jest informowany o cesji, a co za tym idzie – zobowiązanie reguluje on na konto bankowe wskazane na fakturze, a nie na konto faktora. Po otrzymaniu zapłaty z kolei przedsiębiorca zobowiązany jest przekazać pieniądze do faktora. Ta forma faktoringu ma zastosowanie tylko w przypadku faktoringu niepełnego. Faktor nie ponosi ryzyka niewypłacalności dłużnika, gdyż nie jest on stroną w transakcji. Faktoring cichy jest popularny wśród przedsiębiorców, którzy współpracują z kontrahentami o dobrej sytuacji finansowej i wysokim morale płatniczym. Powodem, dla którego firma decyduje się na faktoring cichy jest najczęściej brak zgody dłużnika na cesję wierzytelności.

Szybki faktoring online - uproszczone procedury bez weryfikacji w BIK -->Kliknij i złóż wniosek

Polskie prawo nie wymaga, by pytać kontrahenta o zgodę na cesję wierzytelności. Wystarczy jedynie go poinformować o tym fakcie, by płatność została zrealizowana na właściwe konto – co zasadniczo występuje w faktoringu otwartym. Często natomiast zdarza się, że kontrahenci (zwłaszcza posiadający przewagę konkurencyjną) wymuszają pewne zapisy w umowach współpracy i zakazują cesji wierzytelności. Tym samym przedsiębiorca nie ma możliwości sfinansowania faktury szybciej niż data płatności, a jego środki są zamrożone na długi czas. Jego sytuacja staje się dość skomplikowana, bo z jednej strony zależy mu na dobrych relacjach i długofalowej współpracy, z drugiej zaś – zaczynają pojawiać się u niego zatory płatnicze (sam nie ma środków na pokrycie własnych zobowiązań o czasie). Rozwiązaniem w takiej sytuacji jest faktoring cichy lub bezpośrednia pomoc faktora w uzyskaniu takiej zgody. Jak radzić sobie w takich sytuacjach?

W Polsce zakaz cesji jest często stosowany przez duże przedsiębiorstwa wobec mniejszych, słabszych kontrahentów. Duże spółki stosują to rozwiązanie, gdy nie chcą być zaskakiwane zmianą wierzyciela, który mógłby np. okazać się podmiotem równie silnym, jak oni sami, a co za tym idzie – mógłby wywierać presję na terminowe płatności zobowiązań. Firma faktoringowa ma doświadczenie w pozyskiwaniu zgód na cesję wierzytelności nawet od „dużych graczy”, bez wpływu na ich relacje z klientami.

Dla kogo przeznaczony jest faktoring jawny i czy warto z niego korzystać?

Faktoring jawny dedykowany jest każdej firmie z dowolnej branży oraz różnym stażu na rynku. To usługa zarówno dla startupów, jak i doświadczonych makropodmiotów. To przedsiębiorca sam decyduje kiedy skorzystać z faktoringu, a zawsze warto z niego skorzystać, aby:

  • utrwalić płynność finansową firmy - zapewniasz sobie dopływ gotówki pozwalającej na realizację kolejnych projektów i bieżące spłacanie własnych zobowiązań. Środki możesz przeznaczyć na dowolny cel, np. zapłacić ratę leasingową lub wydać na powiększenie floty samochodowej. Masz możliwość obniżenia kosztów zarządzania swoimi należnościami i skrócić ich rotację nawet do kilku dni.
  • utrwalić konkurencyjność na rynku - możesz nadal oferować swoim kontrahentom wydłużone terminy płatności, utrwalając przy tym swoją pozycję konkurencyjną. Gotówkę za sprzedane faktury otrzymujesz nawet zaraz po ich wystawieniu. Dzięki temu masz szansę zwiększyć obroty bez zamrażania własnego kapitału.
  • prowadzić bezpiecznie biznes - zapewniasz sobie łatwy i szybki dostęp do gotówki, zmniejszając przy tym zapotrzebowanie na tradycyjne i bardziej kosztowne formy finansowania, takie jak kredyty czy pożyczki. Sprzedaż faktur odbywa się on-line bez zbędnych formalności, dzięki czemu oszczędzasz czas i możesz skupić się na swojej podstawowej działalności. Możesz sprzedawać wszystkie swoje faktury lub tylko wybrane, każdą pojedynczo lub całe pakiety. Możesz sprzedawać regularnie lub tylko, gdy masz taką potrzebę.

Płynność finansowa firmy, dzięki faktoringowi jawnemu

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej wymaga stałego utrzymywania płynności finansowej. Duża konkurencja i opóźnienia w płatnościach faktur są codziennym wyzwaniem, przed którym stają przedsiębiorcy. Z pomocą przychodzi nowoczesny faktoring jawny, który jest zewnętrznym źródłem finansowania, wspierającym firmowy cash flow.Może cię zainteresować również:

--> Szybkie finansowanie faktur

--> Ranking firm faktoringowych

--> Faktoring co to jest i jak działa

--> Przykład faktoringu

--> Ile kosztuje faktoring

--> Limit faktoringowy

--> Mikrofaktoring

--> Finansowanie dla firmy

--> Faktoring online

--> Usługa faktoringu

5/5 - (6 votes)
Sprawdź jakim Faktorem będzie dla Ciebie Monevia!
NATYCHMIASTOWA gotówka na Twoim koncie
Szybki proces on-line
Wszystko w JEDNEJ opłacie
100% faktury brutto wypłacane
Dowiedz się więcej