Koszt faktoringu. Ile naprawdę kosztuje faktoring?

27 marca 2023
Koszt faktoringu. Ile naprawdę kosztuje faktoring?

Jakie są realne koszty faktoringu? Ile kosztuje faktoring? Postanowiliśmy sprawdzić z czego żyje firma faktoringowa.

Zasada działania faktoringu jest prosta. Przedsiębiorca wystawia fakturę z wydłużonym terminem płatności. Jeśli chce pieniądze otrzymać wcześniej, przekazuje fakturę firmie faktoringowej. Ta wypłaca mu pieniądze bez zbędnej zwłoki, sama egzekwując należność od kontrahenta przedsiębiorcy. Oczywiście wcześniej go weryfikując. Metody sprawdzania wiarygodności klienta zależą od konkretnej firmy faktoringowej.

I choć możliwość otrzymania pieniędzy szybciej to opcja bardzo pożądana przez przedstawicieli wielu branż, to jak można się domyślać, nie jest darmowa. Wydatki związane są przede wszystkim z kosztami pieniądza w czasie.

Ile kosztuje faktoring?

W przypadku klasycznego, najczęściej bankowego faktoringu koszty są bardzo różne. Wielu faktorów tę samą opłatę nazywa w inny sposób. Stąd tak trudno zrobić jakiekolwiek porównanie. Mówiąc szczerze, bez własnych służb finansowych prawie niemożliwe jest zorientowanie się od razu ile trzeba będzie zapłacić za klasyczną usługę faktoringu. W związku z tym postanowiliśmy wymienić te najczęściej występujące koszty występujące w klasycznym faktoringu.

Opłata za rozpatrzenie wniosku o limit faktoringowy

Są firmy faktoringowe, które już na starcie chcą od klienta nawet kilkaset złotych za samo rozpatrzenie wniosku. U części firm faktoringowych w rubryce z kosztami tej opłaty znajdziemy „0 zł” lub „Promocja - 0 zł za rozpatrzenie wniosku”. To jeden z często występujących wabików marketingowych, który ma skłonić klienta do skorzystania z usług tej konkretnej firmy. Zatrzymując też uwagę na opcji darmowego rozpatrzenia wniosku, taka instytucja finansowa chce by klient nie pytał wnikliwie już o pozostałe koszty.

faktoring dla małych firm i mikrofirm

Prowizja przygotowawcza

Gdy wniosek zostanie już rozpatrzony i firma zdecyduje się na sfinansowanie faktury, najczęściej dochodzi do pobrania prowizji przygotowawczej. To wydatek, który ma zrekompensować nakład pracy związany z przyznaniem limitu faktoringowego. Prowizja przygotowawcza to określony procent przyznanego limitu  dla klienta. Można jednak przyjąć, że mieści się w przedziale 0,5%-3% kwoty limitu. Za co faktycznie płacimy? Przygotowanie do przyznania limitu kredytowego wiążą się z analizą dokumentów finansowych wnioskodawcy czy badaniem historii współpracy z konkretnym kontrahentem. Zwykle należy przedstawić sprawozdania finansowane z ostatnich dwóch lat i dokładną historię współpracy z kontrahentami. Prowizję tę pobiera się zwykle z góry albo jest potrącana z pierwszej zaliczki za finansowanie. Gdy klient chce odnowić limit faktoringowy będzie musiał taką opłatę zapłacić znów.

Prowizja za podwyższenie limitu faktoringowego

Gdy będziesz potrzebował wyższego limitu bo źle oszacowałeś swoje potrzeby związane z finansowaniem, to za podwyższenie limitu faktoringowego też zapłacisz. Wysokość prowizji będzie procentowo mniej więcej taka sama jak prowizja przygotowawcza, z tą różnicą, że jest pobierana od kwoty podwyższenia.

Prowizja za sfinansowanie faktury

To opłata pokrywająca koszt pieniądza w czasie. Jest to określony procent wartości faktury, która jest finansowana przez faktora. Nalicza się ją za każdy dzień finansowania do terminu płatności. Prowizja ta najczęściej jest sumą marży faktora plus wskaźnika (WIBOR, LIBOR lub inny). Warto zwrócić uwagę, jak dokładnie obliczana jest prowizja za finansowanie. Czy liczona jest np. za każde 15 dni bez względu na rzeczywisty okres pozostały do zapłaty, czy w przedziałach 30 dniowych. To wszystko ma wpływ na to ile ostatecznie zapłacimy za finansowanie faktury.

Prowizja minimalna

Są na rynku firmy, które określają też minimalną prowizję, która będzie pobrana. Z taką sytuacją mamy do czynienia gdy przedsiębiorca nie wykorzysta limitu faktoringowego. Jeśli np. określimy w umowie faktoringowej, że obrót z konkretnym dłużnikiem wyniesie określoną wysokość, to jeśli w rzeczywistości będzie niższy, to firma naliczy prowizję minimalną, która będzie określoną stawką procentową za niewykorzystany limit.

Opłata za opóźnienie

W przypadku faktoringu może zdarzyć się sytuacja, że dłużnik opóźnia się z płatnością. W takiej sytuacji faktor pobiera dodatkową prowizję za finansowanie w tzw. okresie tolerowanego (dopuszczalnego) opóźnienia. Ile wynosi? Może to być nawet dwukrotność stawki prowizji za finansowanie. To jak długi jest okres tolerowanego opóźnienia zależy od faktora. W jednych będzie to 14 dni, w innych nawet 30 dni.

Opłata za windykację

Gdy minie okres tolerowanego opóźnienia, a płatność wciąż nie zostanie rozliczona, trzeba będzie zapłacić podniesioną o kolejny mnożnik prowizję. Dodatkowo pojawią się opłaty związane z windykacją. Tu zapłacić trzeba za każdy krok: za monity, wezwania do zapłaty, zarówno te pisemne, jak i smsowe.

Opłata za administrowanie

Firma faktoringowa pobiera też opłatę za administrowanie. Jeśli np. jednemu kontrahentowi wystawiamy 4 faktury z odroczonym terminem płatności, a faktoringiem chcemy objąć tylko 3, to za tę usługę administracyjną też będziemy musieli zapłacić niewielką kwotę.

Opłaty za aneksy

Jak w przypadku innych usług finansowych, także i przy klasycznym faktoringu musimy liczyć się z dodatkowymi opłatami takimi jak np. aneks do umowy, zmiana warunków itd.

Opłata za ryzyko

Rodzaje faktoringu mogą być różne. Są takie, gdzie ryzyko opóźnienia przeniesione jest na faktora (faktoring pełny), albo i takie, które dzielą je w określonych częściach. W tym pierwszym wariancie faktor dolicza zwykle prowizję za ryzyko. Będzie to dodatkowy koszt ubezpieczenia należności. Ta kwota przekazywana jest w części firmie ubezpieczeniowej.

Cena faktoringu

Na tym tle zupełnie inaczej wygląda mikrofaktoring czyli finansowanie faktur online. Różni się on tym, że jest adresowany przede wszystkim do mniejszych firm. Ze względu na zupełnie inne procedury przyznawania limitu i zawierania transakcji niż u klasycznych faktorów, liczba opłat w mikrofaktoringu jest zdecydowanie mniejsza. I tak, najczęściej nie pojawia się prowizja za przyznanie limitu, a co za tym idzie za jego odnowienie lub podwyższenie! Przede wszystkim dlatego, że w przypadku mikrofaktoringu zupełnie inaczej wygląda kwestia weryfikacji obu stron. Proces realizowany jest najczęściej online, a wszystko sprawdza algorytm wspierany jedynie przez człowieka, który reaguje w sytuacjach wymagających specjalnych zasad finansowania. Nowoczesne firmy faktoringowe, FinTechy mikrofaktoringowe zarabiają najczęściej wyłącznie na samej prowizji za finansowanie. W tym jednak przypadku nalicza się ją od rzeczywistego okresu finansowania danej faktury. Coraz częściej też wartość prowizji podaje się nie jako procent stawki referencyjnej i marży, a określona wartość nominalną. Można też spotkać się z cennikiem podanym w formie kosztu procentowego za każdy dzień finansowania. U lidera mikrofaktoringu, marki Monevia, nie płaci się też za opóźnienia w rozliczeniu faktury. Nawet jeśli kontrahent opłaci ją do 30 dni po terminie, nie będzie dodatkowych kosztów dla klienta.

Rozliczanie faktoringu

Jakie są jeszcze różnice między kosztami klasycznego faktoringu, a mikrofaktoringu? W tym pierwszym przypadku najczęściej prowizja za finansowanie pobierana jest na koniec miesiąca. Można więc przyjąć, że nie zawsze jesteśmy w stanie oszacować koszt finansowania. W przypadku mikrofaktoringu, opłata za korzystanie z tego finansowania pobierana jest od razu przy wypłacie pieniędzy za fakturę. I tu jeszcze jeden ważny aspekt. Sporo firm mikrofaktoringowych, podobnie jak klasyczna firma faktoringowa, rozliczając faktury wypłaca jedynie zaliczki do faktur sięgające 80-90 proc. jej wartości, a pozostała wartość jest przekazywana przedsiębiorcy po uregulowaniu płatności przez kontrahenta. Pozytywnie na tym tle wyróżnia się Monevia, która finansuje całość faktury brutto, bez żadnych zaliczek. Rozliczenie następuje tu od razu.

Jak dobrze wybrać faktoring?

Przede wszystkim zwrócić uwagę na koszty. Co ważne, również na sposób ich liczenia. Najważniejsze by przedsiębiorca był w stanie dokładnie policzyć ile będzie płacił za skorzystanie z tej usługi. Bo dla przedsiębiorcy równie ważna jak płynność jest przewidywalność.

faktoring dla małych firm i mikrofirm

Może cię zainteresować również:

--> Finansowanie faktur online

--> Ranking firm faktoringowych

--> Co to jest faktoring

--> Przykład faktoringu

--> Limit faktoringowy

--> Umowa faktoringu

--> Finansowanie firmy

--> Faktoring online

--> Usługa faktoringu

5/5 - (2 votes)
Sprawdź jakim Faktorem będzie dla Ciebie Monevia!
NATYCHMIASTOWA gotówka na Twoim koncie
Szybki proces on-line
Wszystko w JEDNEJ opłacie
100% faktury brutto wypłacane
Dowiedz się więcej