|
|
Co to jest faktoring i jak działa?

Co to jest faktoring i jak działa?

Share on print
Share on email
[heart_this]

Prowadzenie działalności gospodarczej to ciągła walka o pozycję na rynku. Budowanie trwałych i pozytywnych relacji z kontrahentami jest niezbędne w umacnianiu pozycji na tle konkurencji. Podstawą do tych relacji jest m.in. stosowanie wydłużonych terminów płatności na fakturach. A to z kolei wiąże się z problemem zatorów płatniczych – bo skoro termin płatności przypada np. za 60 dni, to skąd wziąć gotówkę na bieżące zobowiązania?… Takie sytuacje bardzo często zaburzają płynność finansową przedsiębiorstwa, a bywa że prowadzą nawet do zamknięcia firmy. W takiej sytuacji optymalnym rozwiązaniem może okazać się faktoring.

Definicja faktoringu

Zasadniczo nie ma zbyt wielu oficjalnych definicji faktoringu – ani w prawie finansowym, ani w prawie gospodarczym. Tak naprawdę jedyne unormowanie na ten temat zawarto na Konwencji z Ottawy, w której wprost zdefiniowano zarówno istotę umowy faktoringowej, jak i stosowania samego faktoringu w obrocie handlowym.

Faktoring należy rozumieć jako czynność realizowaną na podstawie umowy faktoringu, zawartej pomiędzy faktorantem a faktorem. Na podstawie tej umowy faktorant przenosi własność wierzytelności, wynikającą ze zrealizowanych przez niego umów sprzedaży dóbr i usług właśnie na faktora, za co uzyskuje środki finansowe.

Innymi słowy – faktoring jest rodzajem usługi finansowej dla przedsiębiorców, która sprowadza się do wykupienia przez firmę faktoringową (faktora) od przedsiębiorców (faktorantów) nieprzeterminowanych należności wynikających z faktur, wystawionych z tytułu świadczonych usług lub sprzedanych dóbr.

Zastosowanie faktoringu

Dla przedsiębiorców faktoring jest doskonałym rozwiązaniem, gdy chcą pilnie pozyskać środki finansowe z faktur, wystawionych z odroczonym terminem płatności. Wydłużone terminy płatności często są narzucane przez kontrahentów, a to właśnie dobre relacje we współpracy z nimi utrwalają pozycję konkurencyjną. Rzadko zdarza się, by kontrahenci płacili przez wyznaczonym terminem (po to właśnie walczą o jego odroczenie) a przez ten czas przedsiębiorca (wystawca faktury) nie ma środków na bieżącą działalność. Aby radzić sobie w warunkach przejściowych braków gotówki w kasie firmowej, przedsiębiorcy starają się znaleźć dodatkowe źródło finansowania. Faktoring jest sprawdzonym i skutecznym sposobem finansowania działalności gospodarczej.

Eksperci ds. zarządzania finansami przedsiębiorstw stoją na stanowisku, że skorzystanie z faktoringu jest zalecane wtedy, gdy firma:

 • ma przejściowe lub stałe problemy z utrzymaniem płynności finansowej,
 • wystawia faktury z długimi terminami płatności – nawet o 90 dni – przez co nie może regulować swoich bieżących zobowiązań lub brakuje jej środków na rozwój firmy,
 • jest start-upem, który nie ma wystarczająco długiej i wiarygodnej (z punktu widzenia instytucji finansowej) historii działalności,
 • nie posiada wystarczającej zdolności kredytowej, aby móc skorzystać z ofert banków,
 • chce zadbać o dyscyplinę płatniczą swoich kontrahentów (faktoring to doskonały sposób na monitorowanie terminu płatności należności),
 • chce prowadzić biznes bezpiecznie (jednym z narzędzi wykorzystywanych przy faktoringu jest weryfikacja płatników faktur pod kątem ich wypłacalności finansowej),
 • potrzebuje dodatkowych środków finansowych bez ryzyka obciążenia wyniku finansowego firmy (faktoring nie jest uwzględniany w bilansie).

Dziś z faktoringu korzystają najczęściej mikro i małe firmy, którym najtrudniej jest działać na rynku w sąsiedztwie “dużych”. Dla nich właśnie jakiekolwiek problemy z płynnością finansową mogą mieć nieodwracalny skutek, w postaci zamknięcia działalności.

Jaki rodzaj faktoringu wybrać

Obecnie na rynku możemy spotkać się z szeroką ofertą faktoringu. Wybrany typ faktoringu w dużej mierze determinuje kolejno realizowane działania oraz pociąga za sobą odrębne skutki. Najczęściej przedsiębiorcy decydują się na:

 • faktoring cichy (niejawny)
 • faktoring jawny

Faktoring cichy polega na tym, że faktorant (przedsiębiorca) nie informuje swojego klienta o tym, że wystawioną fakturę sprzedaje do firmy faktoringowej. Jest to korzystne rozwiązanie w przypadku, gdy kontrahenci nie akceptują faktoringu lub przedsiębiorca chce mieć swobodny dostęp do gotówki, niezależnie od stosowanych terminów płatności. Istotne jest to, że obowiązek zapłaty za fakturę do firmy faktoringowej jest po stronie wystawcy, a nie płatnika faktury. Zatem jeśli faktura nie zostanie uregulowana w terminie, przedsiębiorca samodzielnie podejmuje działania w celu odzyskania gotówki. Faktoring cichy jest zwykle droższy od jawnego, z uwagi na większe ryzyko transakcji.

W przypadku faktoringu jawnego płatnik faktury zostaje powiadomiony o zmianie wierzyciela (czyli podmiotu, na rzecz którego ma uregulować należność). Nie wpływa to w żaden sposób na relacje pomiędzy stronami (tj. przedsiębiorcą i kontrahentem). Płatnik faktury musi jedynie pamiętać, by zapłatę uregulować na inne konto – o czym przypomina mu faktor, stosując odpowiednie procedury monitoringu. Przedsiębiorca tymczasem otrzymuje gotówkę z faktury od razu, a faktor czeka na jej spłatę do terminu płatności.

Monevia, czyli jawny FAKTORING w praktyce – krok po kroku

Skorzystanie z faktoringu w Monevii można sprowadzić do kilku bardzo prostych, następujących po sobie czynności.

Krok 1 – Szybka i prosta rejestracja na Platfomie Monevia

Jeśli jeszcze nie jesteś klientem Monevii i chcesz skorzystać z faktoringu pierwszy raz, załóż darmowe konto online od razu lub skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta, który pomoże Ci na każdym etapie. Rejestracja zajmuje zaledwie kilka minut, a jej proces jest intuicyjnie prosty.

Krok 2 – Wybierz, którą fakturę chcesz sprzedać i załącz ją do systemu

W każdym momencie możesz sprzedać dowolną nieprzeterminowaną fakturę – o wartości już od 700 zł lub 200 eur. Sam decydujesz, kiedy i jakie faktury chcesz sprzedać. Możesz regularnie zasilać swoją firmową kasę i rozwijać biznes lub korzystać z faktoringu okazjonalnie – tylko, gdy tego potrzebujesz. Platforma Monevia dostępna jest dla Ciebie przez cały czas bezpłatnie 24/7.

Krok 3 – Wygeneruj umowę przelewu wierzytelności

Sprzedaż faktury wiąże się z wygenerowaniem transakcji na Platformie Monevia. Każda faktura to oddzielna umowa, Monevia oferuje faktoring jawny – stąd przy każdej sprzedanej fakturze należy powiadomić płatnika. Proces sprzedaży uwzględnia również weryfikację zdolności finansowej płatnika, co wpływa na bezpieczeństwo transakcji. Ma to ogromne znaczenie dla przyszłych transakcji z przedsiębiorcą i wpływa na ogólne warunki współpracy.

Krok 4 – Otrzymujesz szybko gotówkę na Twoim koncie

Przelew za fakturę następuje natychmiastowo po zatwierdzeniu transakcji przez Monevię. Gotówka przelewana jest na konto wskazane w umowie przelewu wierzytelności oraz w walucie, w jakie została wyrażona faktura. Dodatkowo Monevia umożliwia ekspresowe przelewy gotówki na wielowalutową kartę płatniczą. Dzięki temu przedsiębiorca nie musi czekać na sesje w banku.

Faktoring ALL Inclusive tylko w Monevii – Wszystko w jednej opłacie

Faktoring ALL INCLUSIVE to wyjątkowa oferta Monevii, jakiej do tej pory nie było na rynku. Maksymalnie uprościliśmy w niej proces sprzedaży faktur i wypłaty środków. Korzystając z faktoringu ALL INCLUSIVE, płacisz tylko raz za wszystkie usługi. To jedna, indywidualnie kalkulowana prowizja za transakcję, pobierana od kwoty brutto wykupionej faktury. Dzięki takiemu rozliczeniu z góry wiesz, ile zapłacisz za szybsze sfinansowanie swoich należności

W ramach jednej opłaty za faktoring ALL INCLUSIVE otrzymasz:

 • Wypłatę 100% wartości faktury brutto od razu,
 • Startowy limit finansowania co najmniej 50.000 zł (limit wzrasta w ramach współpracy lub indywidualnych negocjacji).

Dlaczego faktoring All Inclusive w Monevii się opłaca?

Korzystając z faktoringu ALL INCLUSIVE wszystko masz w jednej opłacie –   brak dodatkowych prowizji czy odsetek. Tam, gdzie inni każą sobie płacić, my dajemy to za darmo:

 • 0 zł za rejestrację na Platformie Monevia
 • 0 zł za przyznanie limitu finansowania
 • 0 zł za podwyższenie limitu finansowania
 • 0 zł za odnowienie limitu finansowania
 • 0 zł za administrowanie kontem na Platformie Monevia
 • 0 zł za weryfikację płatników faktur
 • 0 zł za opóźnienia w zapłacie faktury przez Twojego kontrahenta przez 30 dni
 • 0 zł za monitorowanie płatności faktury (telefony do dłużników, sms txt, monity i wezwania do zapłaty itp.)

Faktoring ALL INCLUSIVE jest wygodnym i szybkim źródłem finansowania działalności gospodarczych – zwłaszcza tych, które na co dzień borykają się z zatorami płatniczymi. Jest bardzo prosty i jest doskonałą alternatywą dla innych produktów finansowych. Jest również pomocnym narzędziem w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa. Obecnie z powodzeniem wykorzystują go mikro i mali przedsiębiorcy – dołącz do nich i Ty!

Faktoring jest wygodnym i szybkim źródłem finansowania działalności gospodarczych – zwłaszcza tych, które na co dzień borykają się z zatorami płatniczymi. Jest bardzo prosty i jest doskonałą alternatywą dla innych produktów finansowych. Jest również pomocnym narzędziem w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa. Obecnie z powodzeniem wykorzystują go mikro i mali przedsiębiorcy – dołącz do nich i Ty!

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp