Faktoring - Co to jest faktoring i jak działa?

Prowadzenie działalności gospodarczej to ciągła walka o pozycję na rynku. Budowanie trwałych i pozytywnych relacji z kontrahentami jest niezbędne w umacnianiu pozycji na tle konkurencji. Podstawą [...]
25 czerwca 2019
Faktoring - Co to jest faktoring i jak działa?

Własna firma to dla wielu osób droga do osiągnięcia wolności finansowej i spełnienia ambicji. Jednocześnie prowadzenie przedsiębiorstwa związane jest z wieloma problemami, wśród których jednym z najważniejszych jest utrzymanie płynności biznesu. Nowoczesny faktoring jest metodą pozwalającą na zachowanie odpowiedniego poziomu cash-flow bez konieczności zaciągania kredytu obrotowego czy poszukiwania innych form finansowania bieżącej działalności. Dzięki niej niemalże natychmiast otrzymujemy pieniądze z faktur wystawionych z odroczonym terminem płatności.

Klasyczna definicja faktoringu opisuje go jako proces, w którym na podstawie umowy cesji przenoszone jest uprawnienie do żądania zapłaty za fakturę z faktoranta (np. naszej firmy) na faktora, za co faktorant otrzymuje zapłatę wynikającą z tejże umowy.. W ten sposób zapobiegamy tzw. zatorów płatniczych, które wynikają z braku gotówki na  bieżącą działalność operacyjną, ponieważ przedsiębiorca zmuszony jest czekać na jej spływ do terminu płatności faktury. Sam termin faktoring został również unormowany na Konwencji w Ottawie, gdzie zdefiniowano jego istotę oraz możliwość stosowania czynności w obrocie handlowym.

Szybki faktoring online. Bez długoterminowym umów korzystasz kiedy chcesz!. Uproszczone procedury.  -->Kliknij i złóż wniosek

Co to jest faktoring?

Faktoring to produkt finansowy dedykowany relacjom B2B, niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa czy branży. Upłynnia gotówkę zamrożoną w formie faktur z odroczonymi terminami płatności. Dzięki niemu przedsiębiorcy zyskują dodatkowe środki na rozwój lub regulowanie bieżących zobowiązań. Faktoring może stanowić stałe bądź doraźne źródło finansowania działalności gospodarczych.

Jak działa faktoring?

Standardowo faktoring jest wykorzystywany w sytuacji, gdy przedsiębiorca potrzebuje stale gotówki w kasie firmowej na bieżącą działalność. Taka współpraca z faktorem oparta jest na długofalowych relacjach i atrakcyjnych warunkach cenowych. Sprzedaż faktur z odroczonym terminem płatności zabezpiecza wówczas biznes przed zatorami płatniczymi.

W relacjach B2B kontrahenci często negocjują warunki współpracy - w tym terminy płatności, które odraczają nawet o 90 dni. W efekcie faktury z 3-miesięcznym terminem płatności działają niekorzystnie na kondycję budżetową wystawcy faktury. Faktoring wspiera konkurencyjność przedsiębiorców, właśnie poprzez możliwość dalszego stosowania wydłużonych terminów płatności wg oczekiwań odbiorców towarów lub usług. Dzięki faktoringowi podmioty gospodarcze mogą skutecznie utrwalać pozytywne relacje ze swoimi odbiorcami oraz pozycję konkurencyjną na rynku. Jak prawo reguluje usługi faktoringu?

Jak prawo reguluje usługi faktoringu?

Z prawnego punktu widzenia umowa faktoringu jest tzw. umową nienazwaną. Nie znajdziemy informacji na jej temat w polskim Kodeksie Cywilnym. Dopuszcza się kształtowanie stosunku umownego tego rodzaju na podstawie art. 353 KC, który określa zasadę swobody treści tych dokumentów. Oznacza to, że partnerzy biznesowi tworzą stosunek prawny według wzajemnego, najlepszego interesu i jedynym warunkiem jest to, by nie kolidował on z żadną obowiązującą ustawą, ani zasadami współżycia społecznego.

Umowa faktoringowa często jest również określana jako mieszana, czyli złożona z kilku innych dokumentów, które są regulowane odpowiednimi przepisami prawa. Jej najważniejszym elementem jest umowa przelewu wierzytelności  - faktor staje się wierzycielem wtórnym, czyli nowym właścicielem faktury i jednocześnie odbiorcą płatności. . Z tego względu kategoryzuje się ją również jako odpłatną, gdyż faktorowi w zamian za usługę przysługuje odpowiednie wynagrodzenie, które zazwyczaj łączy zarówno składniki prowizyjne, jak i odsetkowe. Na podstawie art. 487 § 2 Kodeksu Cywilnego stosunek umowny jest wzajemny, czyli zobowiązuje obydwie strony, przy czym więź łącząca je nie musi być równoważna.

W rozstrzyganiu sporów, wynikających ze współpracy z faktorem, korzysta się z zapisów KC dotyczących prawidłowego wykonywania zobowiązań, a także cesji wierzytelności, gdyż dochodzi tu do niej w sposób jawny i bezsprzeczny. Przepisy dotyczące przeniesienia należności regulują artykuły 509-518 Kodeksu Cywilnego, a także 513 i 556, które z kolei opisują zasadę rękojmi. Stanowią one najczęstszą oś rozważań prawnych pomiędzy faktorem i faktorantem. Należy pamiętać, iż stosowane są również ustalenia Konwencji z Ottawy.

Dla kogo jest przeznaczony faktoring?

Nowoczesny faktoring jest narzędziem dedykowanym przedsiębiorcom, którzy borykają się z problemami finansowymi wskutek braku gotówki na bieżącą działalność.. Pozwala on w łatwy sposób pozyskać szybko środki pieniężne na funkcjonowanie biznesu. Jednocześnie umożliwia dalsze utrzymywanie odroczonych płatności na wystawianych przez siebie fakturach, czym zyskują zadowolenie swoich kontrahentów oraz budują trwałe i pozytywne relacje biznesowe.. Faktoring często jest również istotnym czynnikiem przewagi konkurencyjnej.

Z faktoringu warto korzystać w przypadku, gdy przedsiębiorca:

 • boryka się doraźnie lub stale z zatorami płatniczymi
 • chce zabezpieczyć swoją płynność finansową i być rzetelnym partnerem w kontekście regulowania własnych zobowiązań
 • współpracuje z kontrahentami, którzy stale wymuszają długie terminy płatności – nawet o 90 dni
 • nie chce obciążać wyniku finansowego (faktoringu nie wykazuje się w bilansie, na koniec miesiąca faktor wystawia przedsiębiorcy fakturę prowizyjną za zrealizowaną usługę wykupu faktur w danym miesiącu)
 • ma niewystarczającą zdolność kredytową, co uniemożliwia skorzystanie z ofert banków lub innych instytucji finansowych
 • dba o bezpieczeństwo biznesu, korzystając dodatkowej funkcji faktoringu jaką jest weryfikacja kondycji finansowej płatników faktur
 • nie ma doświadczenia ani czasu, by samodzielnie dyscyplinować płatniczo odbiorców swoich usług (często też nie chce tego robić z obawy na utratę dobrych relacji)

Sprawdź kalkulator finansowy dla firm od Monevii

Faktoring dla małych firm

Mikrofaktoring to w istocie tradycyjny faktoring, ale dedykowany dla mikro i małych firm oraz jednoosobowych działalności gospodarczych, które to zwykle wystawiają faktury na drobne kwoty, już od 700 zł brutto, a ich roczne obroty nie przekraczają miliona złotych.  W mikrofaktoringu procedury transakcyjne zostały zautomatyzowane, a formalności ograniczone do niezbędnego minimum. Przedsiębiorca może odzyskać gotówkę z wystawionej faktury w zasadzie po kilku kliknięciach w komputerze. Obsługa bowiem odbywa się całkowicie online, bez fizycznej obecności w biurze faktora.

Faktoring dla małych firm daje przedsiębiorcy dobrowolność i pełną samodzielność w decydowaniu, które faktury i kiedy sfinansować. Jest to produkt elastyczny i dopasowany do potrzeb klientów. To także produkt nowoczesny, dostępny 24/7 z dowolnego komputera lub urządzenia mobilnego. Zastosowanie nowoczesnych technologii obsługi sprawia, że jego odbiorcą może być każda firma – niezależnie od wielkości, branży czy stażu na rynku.

Mikrofaktoring, jako nowoczesne źródło finansowania, posiada zalety, których nie ma faktoring tradycyjny oferowany w tzw. okienku. Przede wszystkim pozwala szybko pozyskać gotówkę, już w ciągu 24h od wystawienia faktury z odroczonym terminem płatności, bez zbędnych formalności i dostarczania dokumentów w formie papierowej. Jeśli podmiot gospodarczy współpracuje z dużym przedsiębiorstwem – jego siła przetargowa jest o wiele mniejsza, gdyby zastosować ją w relacjach z małymi podmiotami. Zatem czas odzyskania gotówki na bieżącą działalność ma ogromne znaczenie. Jednocześnie mikrofaktoring jest atrakcyjną kosztowo alternatywą dla pożyczek i kredytów dedykowanych mikroprzedsiębiorcom, gdyż jest łatwo dostępny. .

Faktoring dla nowych firm

Szybki proces obsługi, gotówka w 24h, formalności ograniczone do niezbędnego minimum, czy też możliwość weryfikacji wiarygodności finansowej płatnika faktury  to zalety, które sprawiają, że faktoring jest doskonałym rozwiązaniem dla nowych firm. Młode przedsiębiorstwa to często świetny pomysł na biznes, ale bez zaplecza finansowego. Stąd też często sięgają po  własne oszczędności, dotacje pochodzące z Urzędu Pracy czy tzw. kredyty na start. Nowa firma nie ma jeszcze wypracowanego doświadczenia na rynku, zatem istotne jest  utrzymanie płynności finansowej, by budować  zaufanie kontrahentów  Z drugiej strony taka firma nie ma na tyle dużej siły przetargowej, by wywierać wpływ na warunki stawiane przez większych graczy. Najczęściej wówczas dostosowują się do ich wymagań, m.in. dotyczących wydłużania terminów płatności za wykonane usługi.

Kiedy kontrahent wymaga odroczenia płatności nawet o 90 dni, z pomocą przychodzi faktoring. To nie tylko zewnętrzne źródło finansowania, alternatywne dla kredytów czy pożyczek, ale również doskonały sposób na zarządzanie biznesem. Jedną z funkcji dodatkowych, jaką posiada faktoring jest weryfikacja kontrahenta pod względem jego wypłacalności. To istotna informacja dla przedsiębiorców, gdyż pozwala uniknąć współpracy z nierzetelnymi podmiotami. Firmy faktoringowe przejmują również na siebie monitoring płatności oraz czynności windykacyjne, jeśli dłużnik zwleka z zapłatą. Ta funkcja z kolei wspiera te podmioty gospodarcze, które albo nie mają czasu lub doświadczenia związane z odzyskiwaniem należności, albo nie chcą psuć dobrych relacji z kontrahentami.

Faktoring to bardzo dobry wybór w przypadku dynamicznie rozwijających się start-upów, które mają już pierwszych klientów, ale dalszy rozwój hamuje im brak bieżącego finansowania. Stały i pewny dopływ gotówki pozwala  budować zaufanie w oczach kolejnych zleceniodawców i rozwijać portfolio, co pozytywnie wpływa na ocenę zarówno przez nowych kontrahentów jak i potencjalnych inwestorów. W przeciwieństwie do dotacji czy kredytów, przy faktoringu nie trzeba określać celu na jaki przeznaczy się gotówkę odzyskaną z faktur. Nie bada się również wyników finansowych przedsiębiorcy (wystawcy faktury), czy jego historii w BIK.  Faktoring dla branży transportowej

Jedną z branż, która najczęściej wykorzystuje zalety faktoringu, jest transport oraz logistyka międzynarodowa. Zatory płatnicze w przedsiębiorstwach przewozowych są głównym problemem obok wahań cen paliwa, czy zmieniających się opłat za przejazdy autostradami oraz drogami ekspresowymi. Przyspieszony dostęp do gotówki pozwala ograniczyć ryzyko wystąpienia problemów z płatnością własnych zobowiązań, takich jak np. raty leasingowe, serwis pojazdów, wynagrodzenia.

Opóźnienia w płatnościach zdarzają się w każdej branży. Powoduje to powstawanie wtórnych zatorów płatniczych, gdyż przewoźnik (wystawca faktury) w wyniku braku spływu gotówki w terminie, sam zaczyna mieć problem z regulowaniem swoich zobowiązań. Z tego powodu faktoring jest niezbędnym narzędziem, o którym warto pamiętać już na etapie zakładania przedsiębiorstwa. Jako narzędzie, z którego można korzystać stale lub doraźnie, często bywa kołem ratunkowym  w trudnej sytuacji finansowej.

Faktoring w Polsce występuje w trzech rodzajach:

 • pełny (bez regresu) – przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności za niewypłacalność kontrahenta, gdyż przejmuje ją faktor. Wierzytelność jest wówczas ubezpieczana, co wpływa na koszt takiego finansowania . Zwykle z faktoringu pełnego korzystają podmioty współpracujące ze stałymi odbiorcami lub jednym kontrahentem.
 • niepełny (z regresem) – przedsiębiorca solidarnie z dłużnikiem (płatnikiem faktury) odpowiada za terminową zapłatę. Jeśli faktura nie zostanie uregulowana w ogóle, faktor zwraca się do wystawcy faktury o zwrot gotówki. mieszany - ryzyko związane z brakiem zapłaty za fakturę ponosi faktor, lecz tylko do określonej kwoty. Powyżej ustalonego w umowie limitu, firma faktoringowa jest współodpowiedzialna za straty solidarnie z faktorantem, który musi wówczas dokonać zwrotu części wynagrodzenia.

Profesjonalny faktoring jest dopasowany do warunków współpracy między kontrahentami. Jest produktem „szytym na miarę” bieżących potrzeb każdego przedsiębiorstwa.

Z uwagi na przedmiot finansowania, istnieją następujące kategorie faktoringu:

Faktoring krajowy

Jedną z kategorii usług faktoringowych jest faktoring krajowy (pełny, niepełny oraz mieszany), przeznaczony dla firm zarejestrowanych w Polsce, które współpracują i rozliczają się z rodzimymi kontrahentami. Dokumenty księgowe mogą być jednak wystawione zarówno w PLN, jak i EUR, co ma miejsce np. w branży TSL. Jednak firma taka musi działać wg przepisów prawa polskiego, czyli posiadać nr NIP. Faktoring międzynarodowy

Podmioty współpracujące z zagranicznymi klientami mogą skorzystać z faktoringu międzynarodowego, który wspiera płynność finansową wyrażaną w wielu walutach, nie tylko PLN.. Faktoring międzynarodowy jest dedykowany zwykle tym firmom , które mają kontrahentów w całej Europie, co ma często miejsce w branży transportu i logistyki, ale również outsourcingu IT.

Faktoring eksportowy

Przedsiębiorcy, którzy kooperują z klientami zarejestrowanymi poza granicami naszego kraju, będą zainteresowani faktoringiem eksportowym. Jest to doskonałe rozwiązanie np. dla firm eksportujących swoje towary na rynki zagraniczne, gdyż w międzynarodowych kontaktach handlowych często występują wielomiesięczne terminy płatności.

Faktoring importowy

Firmy, które zajmują się importem towarów z zagranicy, mogą zabezpieczyć się przed problemami wynikającymi z odroczonych płatności za faktury, poprzez skorzystanie z usług faktoringu importowego. W tym wypadku przedsiębiorca musi nawiązać współpracę z instytucją finansową (odpowiednikiem firmy faktoringowej w Polsce) prowadzącą działalność w kraju, z którego sprowadzane są określone produkty. W ten sposób gwarantujemy swoją wiarygodność i wypłacalność jako importera, budując zaufanie w oczach kontrahentów.

Faktoring odwrotny

W przeciwieństwie do klasycznego modelu, faktoring odwrotny polega na tym, że firma faktoringowa uiszcza za nas opłatę za fakturę na rzecz kontrahenta. Jest to alternatywa dla kredytów obrotowych, która pozwala na opłacanie dużych zamówień, nawet gdy w danej chwili nie dysponujemy wystarczającymi środkami finansowymi lub posiadane pieniądze planujemy reinwestować.

Korzyści wynikające z faktoringu

 • Wspiera płynność finansową przedsiębiorstwa i zapobiega powstawaniu zatorów płatniczych, wynikających z braku gotówki w kasie firmowej.
 • Gotówka z faktury przelewana jest na konto nawet w ciągu kilku godzin od jej wystawienia, bez konieczności czekania do terminu płatności .
 • Brak weryfikacji klienta (wystawcy faktury) pod kątem jego zdolności kredytowej (BIK) ani dostarczania zaświadczeń ZUS/US.
 • Brak konieczności wskazywania celu, na jaki przeznaczona zostanie gotówka.
 • Pełna swoboda decyzyjna po stronie przedsiębiorstwa w zakresie kiedy, jakie i w jakiej kwocie faktury finansować w danym momencie (sfinansować można nawet mniejsze faktury już od 700 zł lub 200 eur).
 • Brak jakichkolwiek umów ramowych narzucających wieloletnią współpracę z faktorem (korzystam kiedy chcę).
 • Z faktoringu mogą skorzystać zarówno duże firmy o ugruntowanej pozycji na rynku, jak i mikroprzedsiębiorstwa czy start-upy.
 • Dzięki prowadzonej przez faktora  weryfikacji kondycji finansowej płatników, przedsiębiorca  może rozwijać swój biznes bezpiecznie, unikając nierzetelnych kontrahentów.
 • Szansa na utrwalenie pozycji konkurencyjnej, poprzez możliwość dalszego oferowania wydłużonych terminów płatności partnerom biznesowym. Odzyskana z faktury gotówka może posłużyć zwiększeniu obrotów bez zamrażania własnego kapitału.

Największą zaletą faktoringu jest utrwalanie płynności finansowej przedsiębiorstwa, a tym samym zapobieganie zatorom płatniczym powstającym w związku z bieżącą działalnością.

Jakie wady ma faktoring?

 • Rozważając skorzystanie z usług faktoringu, należy pamiętać o pewnych wadach tego rozwiązania. W zależności od rodzaju faktoringu, zmienia się jego cena. Prowizja pobierana przez faktora zależy zwykle od kwoty na fakturze, terminu płatności oraz oceny ryzyka wypłacalności dłużnika (płatnika faktury). Zaawansowane systemu scoringowe są zaszyte w kalkulatorach faktoringowych i mają bezpośredni wpływ na wycenę.

Niektórzy kontrahenci źle postrzegają firmy, które korzystają z faktoringu, gdyż może to świadczyć o problemach z ich płynnością finansową i brakiem środków na pokrycie własnych zobowiązań Zawiadomienie o cesji, czyli powiadomienie kontrahenta (płatnika faktury) o zmianie wierzyciela.

W faktoringu jawnym podstawą jest zawiadomienie płatnika o cesji faktury (co nie występuje w faktoringu niejawnym), czyli o tym, że wystawca faktury sprzedał ją faktorowi i tym samym płatnik faktury powinien uregulować należność na inne konto bankowe (należące do faktora, a nie wystawcy faktury). Zawiadomienie może wystąpić w dowolnej formie, ważne by było skuteczne. Zazwyczaj faktorzy wysyłają takie zawiadomienia listem poleconym , mailem a następnie potwierdzają telefonicznie. Zawiadomienie to warunkuje czy i kiedy faktura zostanie uregulowana. Faktoring jawny

Transparentny dla obu stron faktoring jawny określa, że dłużnik (płatnik faktury) jest informowany o każdej cesji wierzytelności,. Jednocześnie musi on wyrazić zgodę na tę transakcję, a także potwierdzić ostateczną datę płatności faktury. Wierzyciel wtórny (czyli faktor) informuje go również o zmianie konta bankowego, na które musi w nieprzekraczalnym terminie wynikającym z ustaleń wpłacić określoną kwotę. Zakaz cesji uniemożliwia sfinansowanie faktury. Faktoring cichy

Niejawny faktoring to rozwiązanie, w którym płatnik nie jest informowany o cesji. Zatem faktura jest regulowana na konto jej wystawcy, a ten z kolei zwraca gotówkę na konto faktora. . Instytucja finansowa nie bierze na siebie ryzyka niewypłacalności dłużnika, gdyż nie jest on stroną. Jest to dobry wybór w przypadku zaufanych kontrahentów o dobrej kondycji finansowej, którzy nie mają opóźnień w regulowaniu zobowiązań.

Faktoring - kiedy otrzymasz zapłatę?

W przypadku nowoczesnych firm świadczących profesjonalne usługi faktoringu pieniądze za sprzedaną fakturę trafiają na konto przedsiębiorcy w ciągu zaledwie 24 godzin. Wiele firm faktoringowych oferuje jednak możliwość skorzystania z ekspresowych przelewów na karty wielowalutowe, z pominięciem konieczności oczekiwania na sesje przychodzące w bankach. Co w przypadku kiedy kontrahent nie zapłaci?

Nawet najbardziej zaufany kontrahent w pewnym momencie może stać się niewypłacalny lub przechodzić okresowe problemy finansowe, co spowoduje, iż nie opłaci on faktury w terminie. Skorzystanie z faktoringu to doskonały sposób na przypominanie płatnikom o nadchodzącym terminie płatności (tzw. funkcja monitoringu) oraz dyscyplinowanie tych dłużników, którzy świadomie zwlekają z zapłatą. W przypadku wyboru faktoringu pełnego, ryzyko niewypłacalności dłużnika ponosi faktor. W przypadku faktoringu niepełnego, wystawca faktury solidarnie odpowiada za nierzetelność swojego partnera biznesowego. Niezależnie od powyższego, faktoring wspiera przedsiębiorców w zarządzaniu należnościami. Funkcja windykacji, która wymaga doświadczenia i czasu, często też jest kosztowna, to kolejny atut, z którego chętnie korzystają mikro i małe firmy. Zamiast tracić czas i nerwy na odzyskanie należności, mogą skupić się na rozwoju bieżącej działalności.

Ile kosztuje faktoring?

Każda firma faktoringowa ma swój cennik – mniej lub bardziej rozbudowany o dodatkowe opłaty, często nie zauważalne przez klientów na początku procesu transakcyjnego. Faktoring online w Monevii to nowoczesne rozwiązanie, w którym cena za fakturę jest stała i znana od samego początku. Zależy ona od kwoty faktury, terminu płatności oraz oceny kondycji finansowej płatnika. Nowoczesny system scoringowy został wbudowany w kalkulator prowizyjny i jest punktem wyjścia do wyceny. To kondycja finansowa płatnika, a nie wystawcy faktury ma tu największe znaczenie. Rejestracja na Platformie Monevia oraz  utrzymanie konta są bezpłatne. Monevia oferuje finansowanie faktur bez dodatkowych kosztów aż do 30 dni po terminie płatności faktury. Co to oznacza? Że dłużnik może się spóźnić z zapłatą aż miesiąc czasu, a wystawca faktury nie ponosi żadnych kosztów.

Jaki jest limit faktoringowy?

Bardzo ważnym zagadnieniem, z jakim spotkamy się w trakcie korzystania z faktoringu, jest tzw. limit faktoringowy. Oznacza on w jakiej kwocie łącznie w danym momencie przedsiębiorca może sfinansować faktury. Limit wyrażony jest w PLN, a w przypadku transakcji w innej walucie – przeliczany na PLN po odpowiednim kursie. Każda sprzedana faktura obniża limit o wartość faktury, każda spłacona przez dłużnika faktura limit ten odnawia. W Monevii dodatkowo istnieje możliwość podwyższania limitu zupełnie za darmo, w zależności od bieżących potrzeb lub indywidualnych negocjacji. .

Dlaczego faktoring w Monevii się opłaca?

MONEVIA to najdłużej działający w Polsce fintech mikrofaktorigowy. Spółka sfinansowała dotąd niemal 300 mln zł faktur od polskich przedsiębiorców. Współpraca odbywa się za pośrednictwem online-owej Platformy Monevia, dostępnej na www. monevia.pl. Na co dzień korzysta z niej przeszło 4 000 firm.

Faktoring w Monevii to bezpieczne źródło finansowania dla wszystkich firm, bez względu na branżę czy doświadczenie na rynku. Może stanowić stałe lub doraźne narzędzie, wykorzystywane do rozwoju firmy. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii oraz systemów scoringowych, klienci mogą odzyskać gotówkę zamrożoną w fakturach nawet w dniu ich wystawienia – nie czekając do terminu płatności.

Co wyróżnia faktoring w Monevii:

 • dedykowany wszystkim firmom, bez względu na ich wielkość, obroty oraz czas działania na rynku
 • cena za fakturę wypłacana jest od razu w 100 %, bez żadnych zaliczek jak przy faktoringu tradycyjnym, a klient z góry wie ile pieniędzy dostanie na konto
 • szybki i intuicyjny proces sprzedaży ONLINE, konsultanci handlowi dostępni dla klientów na każdym etapie w procesie decyzyjnym
 • bezpłatna weryfikacja kontrahentów
 • finansuje pojedyncze nieprzeterminowane faktury już od 700 zł lub 200 eur, a nawet całe pakiety
 • klienci na start otrzymują aż 50.000 zł limitu na transakcje i mogą go podwyższać w dowolnym momencie za darmo
 • gotówkę za sprzedane faktury można przeznaczyć na dowolny cel
 • brak wymagań i deklaracji wieloletniej współpracy, każdy klient korzysta z Platformy Monevia kiedy chce, do niego należy decyzja kiedy i jakie faktury finansować

Jak skorzystać z faktoringu w Monevii krok po kroku?

 • ZAREJESTRUJ SIĘ NA PLATFORMIE MONAVIA.

Założenie konta online jest darmowe i trwa zaledwie kilka minut. W trakcie jego tworzenia możemy skorzystać ze wsparcia profesjonalnych konsultantów z Biura Obsługi Klienta, którzy pomogą nam na każdym etapie. Konto możesz założyć TUTAJ

 • WRZUĆ SWOJĄ NIEPRZETERMINOWANĄ FAKTURĘ

Po aktywacji konta, wygeneruj umowę cesji. Każda faktura to oddzielna transakcja.. Minimalna wartość wynosi 700 zł lub 200 euro. Platforma Monevia dostępna jest 24/7 z dowolnego miejsca. Generuj transakcje kiedy chcesz i jak ci wygodnie! ODBIERZ GOTÓWKĘ ZA SWOJĄ FAKTURĘ

Przelew gotówki na konto wystawcy faktury następuje niezwłocznie po zaakceptowaniu transakcji. Monevia przelewa zawsze 100% ceny, bez żadnych zaliczek w przeciwieństwie do niektórych firm faktoringowych. Oferowany faktoring jest jawny, a więc każda cesja faktury wymaga zawiadomienia płatnika. Na tym etapie jest on również weryfikowany przez zautomatyzowane narzędzia badania zdolności finansowej.

Faktoring to doskonałe rozwiązanie dla nowych firm, które chcą być konkurencyjne i podejmować współpracę z większymi biznesami.

Jeżeli szukasz bezpiecznego źródła finansowania, sprawdź ofertę Monevii!

Szybki faktoring online w Monevii - Faktoring uproszczony złóż wniosek już teraz!

Może cię zainteresować również:

--> Finansowanie faktur

--> Faktoring ranking

--> Faktoring przykład

--> Limit faktoringowy

--> Umowa faktoringowa

--> Finansowanie firmy

5/5 - (3 votes)
Sprawdź jakim Faktorem będzie dla Ciebie Monevia!
NATYCHMIASTOWA gotówka na Twoim koncie
Szybki proces on-line
Wszystko w JEDNEJ opłacie
100% faktury brutto wypłacane
Dowiedz się więcej