Umowa faktoringu - Na co zwrócić uwagę ?

Jak wygląda, co powinna zawierać i co powinniśmy sprawdzić zanim podpiszemy umowę faktoringową?
19 listopada 2019
Umowa faktoringu - Na co zwrócić uwagę ?

Odroczone terminy płatności są nie lada wyzwaniem dla przedsiębiorców, którzy walczą o dobre relacje z kontrahentami, by przetrwać na rynku. Trudno myśleć o rozwoju firmy, gdy na odzyskanie swoich należności trzeba czekać nawet kilka miesięcy. Skąd brać gotówkę na bieżące zobowiązania? W tym przypadku coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na skorzystanie z usług firmy faktoringowej. Faktoring wspiera płynność finansową dzięki udostępnianiu gotówki zamrożonej w formie faktur z odroczonymi terminami płatności. Odzyskanie należności staje się możliwe już w dniu wystawienia faktury. Współpraca z faktorem wiąże się z pewnymi formalnościami, które należy spełnić by uzyskać finansowanie. Należy do nich m.in. podpisanie umowy przelewu wierzytelności, zwanej potocznie "umową faktoringu".

Umowa faktoringowa – umowa nienazwana

Kodeks cywilny nie stanowi wprost o umowie faktoringowej. Zatem obowiązuje tu zasada swobody umów – strony mogą ustalić dowolne warunki współpracy, pod warunkiem przestrzegania przepisów prawa oraz zasad współżycia społecznego. W obrocie gospodarczym bezpieczne jest zawieranie umów w formie pisemnej - zasady współpracy są jasno określone i zawsze można do nich wrócić, na wypadek gdy się o nich zapomni.

Gotówka na Twoim koncie szybciej niż data płatności. Faktoring online - Bez długoterminowym umów korzystasz kiedy chcesz! -->Kliknij i złóż wniosek

Umowa faktoringowa posiada oczywiście elementy wymagane dla każdej umowy – oznaczenie stron, miejsca i daty zawarcia oraz wskazanie przedmiotu umowy. Przy czym ten przedmiot umowy jest tu najbardziej istotny, bo zawiera szczegółowe warunki sprzedaży faktur z odroczonym terminem płatności. Określone są w nich warunki wypłaty należności oraz zakres odpowiedzialności faktora i faktoranta za dochodzenie należności.

Co powinniśmy sprawdzić zanim podpiszemy umowę faktoringową?

Czy faktoring jest pełny czy niepełny?

W faktoringu pełnym (bez regresu) ryzyko niewypłacalności płatnika faktury przejmuje na siebie faktor. To z jego środków zostaną pokryte nieopłacone należności. Najczęściej faktor kompensuje sobie tę stratę z ubezpieczenia. Zatem tego typu faktoring zwykle jest droższy, bo uzależniony jest m.in. od kosztu zabezpieczenia należności.

Faktoring niepełny (z regresem) przenosi odpowiedzialność za niezapłacone w terminie faktury na ich wystawcę - czyli faktoranta. Dlatego jest to tzw. faktoring bez przejęcia ryzyka. W przypadku gdy płatnik faktury nie wywiąże się ze swojego zobowiązania, faktor zwróci się o zwrot należności do przedsiębiorcy - wystawcy faktury.

Koniecznie zatem należy sprawdzić o jakim typie faktoringu jest mowa przy podejmowaniu współpracy z faktorem. O różnicach pomiędzy faktoring z regresem a tym bez regresu pisaliśmy w artykule Faktoring z regresem czy bez? 5 pytań, które pomogą Ci podjąć decyzję.

Umowa faktoringu - Jaka jest wysokość limitu faktoringowego?

Zanim podpiszesz umowę faktoringową sprawdź, jaką maksymalną wartość faktur możesz finansować jednocześnie. Zwykle te informacje nie są ujęte na umowie, tylko w regulaminie. Limity się zmieniają w zależności od warunków współpracy. W faktoringu tradycyjnym przedsiębiorca już na samym początku musi zadeklarować określoną liczbę lub wartość faktur. A weryfikacja jego kondycji finansowej wpływa na decyzję ustanawiającą maksymalną wysokość kwoty finansowania. W przypadku faktoringu w Monevii przedsiębiorca otrzymuje tzw. wyjściowy limit finansowania aż 50.000 zł brutto, przy czym ulega on zmianom w zależności od warunków współpracy - przedsiębiorca sam decyduje ile i jakie faktury chce sprzedawać. Limit ulega obniżeniu w wyniku sprzedaży faktury, a odnawia go wpłata od dłużnika. Limit można podwyższyć w indywidualnych negocjacji lub pozytywnej historii współpracy (np. należności spłacane są terminowo przez dłużnika). Jeśli faktura nie zostanie spłacona w ogóle, faktor może nie wyrazić zgody na sfinansowanie kolejnych faktur do momentu aż odzyska należną zapłatę.

Czy jest ustalona maksymalna i minimalna kwota finansowanych wierzytelności?

Firmy faktoringowe zwykle określają minimalną lub maksymalną wartość wykupywanych faktur. Podyktowane jest to z 1 strony warunkami, jakie dyktuje rynek (przedsiębiorcy sami wskazują, które faktury chcą finansować), z 2 zaś - bierze się pod uwagę koszty obsługi. Proces obsługi jest taki sam zarówno dla faktury na kwotę 500 zł, jak i 100.000 zł. Dlatego zwykle tzw. widełki co do kwot ustalane są przy uwzględnieniu kosztu obsługi transakcji. Faktoring w Monevii bazuje na nowoczesnych technologiach i posiada autorski system scoringowy. Dzięki temu możliwe jest elastyczne dopasowanie się do potrzeb klientów, zachowując przy tym optymalne koszty obsługi.

Kiedy otrzymasz należność za sprzedaną fakturę?

Czas zapłaty za sprzedaną fakturę jest bardzo istotny dla przedsiębiorcy, bo m.in. z tego powodu decyduje się na faktoring. Każdy faktor posiada swoje indywidualne warunki wypłaty środków z zakupionych faktur, które definiuje wg stosowanego procesu obsługi. W Monevii zapłata za fakturę następuje natychmiast po zaakceptowaniu transakcji – wypłacane jest 100% ceny od razu, bez żadnych zaliczek (jak np. w faktoringu tradycyjnym). Warto zatem zwrócić uwagę na to, czy faktor wypłaca środki od razu czy w części. Zwykle ostatnia część wypłacana jest po uzyskaniu zapłaty od dłużnika.

Co zawiera w sobie opłata za faktoring?

Opłata za faktoring, która stanowi prowizję dla faktora, może zawierać kilka elementów. Należy zaznaczyć, że im niższa opłata tym większe prawdopodobieństwo, że nie zawiera ona wszystkich elementów wchodzących w proces obsługi. Wówczas przedsiębiorca może się spodziewać dodatkowych opłat naliczanych w późniejszym okresie obsługi transakcji. Szczegóły finansowania są uwzględnione w umowie faktoringowej.  Niski koszt faktoringu oferowany na początku transakcji, może zachęcać do skorzystania z oferty. Z 2 strony jednak zaskoczenie dodatkowymi opłatami w późniejszym okresie może spowodować, że w końcowym efekcie koszt faktoringu okazuje się znacznie wyższy od pierwotnego, który zachęcił klienta do współpracy z faktorem.

W Monevii koszt faktoringu jest znany i stały od samego początku. Zawiera w sobie wszystkie elementy procesu obsługi, za które klient nie płaci nic dodatkowo. Są to m.in.: darmowe założenie i obsługa konta na Platformie Monevia, przyznanie limitu finansowania, weryfikacja kondycji finansowej płatnika faktury, monitoring i windykacja należności.

Czy umowa faktoringowa jest zrozumiała?

Umowa faktoringowa profesjonalnego faktora jest zwięzła, przejrzysta, pozbawiona nadmiernej, prawniczej terminologii. Warto zwrócić uwagę na fakt, że im więcej zapisów (stron) w umowie tym większe prawdopodobieństwo, że pewnych informacji przedsiębiorca może nie zrozumieć lub nie być świadomym w momencie podpisywania.

Umowa przelewu wierzytelności do Monevii to zaledwie 1 strona. Warunki faktoringu są proste i transparentne, ograniczone do niezbędnego minimum. Wystarczy zalogować się do Platformy Monevia i wygenerować transakcję, cała obsługa odbywa się on-line.

Chcesz zapoznać się z umową faktoringu od Monevii? Zapraszamy do kontaktu.

Szybki faktoring online w Monevii - Faktoring uproszczony złóż wniosek już teraz!

Może cię zainteresować również:

--> Ranking faktorów

--> Faktoring dla firm transportowych

--> Faktoring dla małych firm

--> Jak działa faktoring

--> Przykład faktoringu

--> Limit faktoringowy

--> Finansowanie dla firm

--> Mikrofaktoring

5/5 - (3 votes)
Sprawdź jakim Faktorem będzie dla Ciebie Monevia!
NATYCHMIASTOWA gotówka na Twoim koncie
Szybki proces on-line
Wszystko w JEDNEJ opłacie
100% faktury brutto wypłacane
Dowiedz się więcej