Umowa faktoringu - Na co zwrócić uwagę przed podpisaniem?

Jak wygląda, co powinna zawierać i co powinniśmy sprawdzić zanim podpiszemy umowę faktoringową?
19 listopada 2019
Umowa faktoringu - Na co zwrócić uwagę przed podpisaniem?

Przedsiębiorcy często zmagają się z problemem odroczenia terminów płatności, co stawia ich w trudnej sytuacji, gdy chcą utrzymać dobre relacje z kontrahentami i przetrwać na konkurencyjnym rynku. Oczekiwanie na odzyskanie należności przez kilka miesięcy może powstrzymać rozwój firmy. W takiej sytuacji coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na skorzystanie z usług firm faktoringowych. Faktoring to rozwiązanie, które pozwala na poprawę płynności finansowej poprzez otrzymywanie gotówki z zamrożonych faktur z odroczonymi terminami płatności. Dzięki temu, odzyskanie należności staje się możliwe już w dniu wystawienia faktury. Współpraca z faktorem wymaga spełnienia pewnych formalności, takich jak podpisanie umowy przelewu wierzytelności, zwanej również "umową faktoringu".

Umowa faktoringowa – umowa nienazwana

Kodeks cywilny nie zawiera bezpośrednich przepisów dotyczących umowy faktoringowej. Dlatego też obowiązuje zasada swobody umów, co oznacza, że strony mogą ustalić dowolne warunki współpracy, pod warunkiem przestrzegania przepisów prawa i zasad społecznych. W celu zapewnienia bezpieczeństwa w obrocie gospodarczym, zaleca się zawieranie umów faktoringowych w formie pisemnej. Dzięki temu zasady współpracy są jasno określone i zawsze można do nich powrócić w razie potrzeby.

Gotówka na Twoim koncie szybciej niż data płatności. Faktoring online - Bez długoterminowym umów korzystasz kiedy chcesz! -->Kliknij i złóż wniosek

Umowa faktoringowa zawiera oczywiście elementy, które są wymagane we wszystkich umowach, takie jak oznaczenie stron, miejsca i daty zawarcia umowy oraz przedmiot umowy. W przypadku umowy faktoringowej, przedmiotem umowy jest sprzedaż faktur z odroczonym terminem płatności. W umowie szczegółowo określa się warunki wypłaty należności oraz zakres odpowiedzialności faktora i faktoranta za dochodzenie tych należności.

Dzięki umowie faktoringowej przedsiębiorcy mają możliwość poprawy płynności finansowej poprzez otrzymywanie gotówki z zamrożonych faktur. Umowa ta umożliwia przedsiębiorcy odzyskanie należności już w dniu wystawienia faktury, co pozwala uniknąć trudności związanych z odroczeniem terminów płatności. Przedsiębiorcy powinni jednak dokładnie przeanalizować warunki umowy faktoringowej, takie jak typ faktoringu (pełny lub niepełny), wysokość limitu faktoringowego, ustalona maksymalna i minimalna kwota finansowanych wierzytelności, czas otrzymania należności za sprzedaną fakturę oraz opłaty związane z faktoringiem. W ten sposób będą mogli dokonać świadomego wyboru i wybrać najlepszą ofertę faktoringową dla swojej firmy.

Co powinniśmy sprawdzić zanim podpiszemy umowę faktoringową?

Czy faktoring jest pełny czy niepełny?

W faktoringu pełnym (bez regresu) ryzyko niewypłacalności płatnika faktury przejmuje na siebie faktor. To z jego środków zostaną pokryte nieopłacone należności. Najczęściej faktor kompensuje sobie tę stratę z ubezpieczenia. Zatem tego typu faktoring zwykle jest droższy, bo uzależniony jest m.in. od kosztu zabezpieczenia należności.

Faktoring niepełny (z regresem) przenosi odpowiedzialność za niezapłacone w terminie faktury na ich wystawcę - czyli faktoranta. Dlatego jest to tzw. faktoring bez przejęcia ryzyka. W przypadku gdy płatnik faktury nie wywiąże się ze swojego zobowiązania, faktor zwróci się o zwrot należności do przedsiębiorcy - wystawcy faktury.

Koniecznie zatem należy sprawdzić o jakim typie faktoringu jest mowa przy podejmowaniu współpracy z faktorem. O różnicach pomiędzy faktoring z regresem a tym bez regresu pisaliśmy w artykule Faktoring z regresem czy bez? 5 pytań, które pomogą Ci podjąć decyzję.

Umowa faktoringu - Jaka jest wysokość limitu faktoringowego?

Zanim podpiszesz umowę faktoringową sprawdź, jaką maksymalną wartość faktur możesz finansować jednocześnie. Zwykle te informacje nie są ujęte na umowie, tylko w regulaminie. Limity się zmieniają w zależności od warunków współpracy. W faktoringu tradycyjnym przedsiębiorca już na samym początku musi zadeklarować określoną liczbę lub wartość faktur. A weryfikacja jego kondycji finansowej wpływa na decyzję ustanawiającą maksymalną wysokość kwoty finansowania. W przypadku faktoringu w Monevii przedsiębiorca otrzymuje tzw. wyjściowy limit finansowania aż 50.000 zł brutto, przy czym ulega on zmianom w zależności od warunków współpracy - przedsiębiorca sam decyduje ile i jakie faktury chce sprzedawać. Limit ulega obniżeniu w wyniku sprzedaży faktury, a odnawia go wpłata od dłużnika. Limit można podwyższyć w indywidualnych negocjacji lub pozytywnej historii współpracy (np. należności spłacane są terminowo przez dłużnika). Jeśli faktura nie zostanie spłacona w ogóle, faktor może nie wyrazić zgody na sfinansowanie kolejnych faktur do momentu aż odzyska należną zapłatę.

Czy na umowie faktoringowej jest ustalona maksymalna i minimalna kwota finansowanych wierzytelności?

Firmy faktoringowe zwykle określają minimalną lub maksymalną wartość wykupywanych faktur. Podyktowane jest to z 1 strony warunkami, jakie dyktuje rynek (przedsiębiorcy sami wskazują, które faktury chcą finansować), z 2 zaś - bierze się pod uwagę koszty obsługi. Proces obsługi jest taki sam zarówno dla faktury na kwotę 500 zł, jak i 100.000 zł. Dlatego zwykle tzw. widełki co do kwot ustalane są przy uwzględnieniu kosztu obsługi transakcji. Faktoring w Monevii bazuje na nowoczesnych technologiach i posiada autorski system scoringowy. Dzięki temu możliwe jest elastyczne dopasowanie się do potrzeb klientów, zachowując przy tym optymalne koszty obsługi.

Czy na umowie jest wpisana data otrzymasz należność za sprzedaną fakturę?

Czas zapłaty za sprzedaną fakturę jest bardzo istotny dla przedsiębiorcy, bo m.in. z tego powodu decyduje się na faktoring. Każdy faktor posiada swoje indywidualne warunki wypłaty środków z zakupionych faktur, które definiuje wg stosowanego procesu obsługi. W Monevii zapłata za fakturę następuje natychmiast po zaakceptowaniu transakcji – wypłacane jest 100% ceny od razu, bez żadnych zaliczek (jak np. w faktoringu tradycyjnym). Warto zatem zwrócić uwagę na to, czy faktor wypłaca środki od razu czy w części. Zwykle ostatnia część wypłacana jest po uzyskaniu zapłaty od dłużnika.

Co zawiera w sobie opłata za faktoring?

Opłata za faktoring, która stanowi prowizję dla faktora, może zawierać kilka elementów. Należy zaznaczyć, że im niższa opłata tym większe prawdopodobieństwo, że nie zawiera ona wszystkich elementów wchodzących w proces obsługi. Wówczas przedsiębiorca może się spodziewać dodatkowych opłat naliczanych w późniejszym okresie obsługi transakcji. Szczegóły finansowania są uwzględnione w umowie faktoringowej.  Niski koszt faktoringu oferowany na początku transakcji, może zachęcać do skorzystania z oferty. Z 2 strony jednak zaskoczenie dodatkowymi opłatami w późniejszym okresie może spowodować, że w końcowym efekcie koszt faktoringu okazuje się znacznie wyższy od pierwotnego, który zachęcił klienta do współpracy z faktorem.

W Monevii koszt faktoringu jest znany i stały od samego początku. Zawiera w sobie wszystkie elementy procesu obsługi, za które klient nie płaci nic dodatkowo. Są to m.in.: darmowe założenie i obsługa konta na Platformie Monevia, przyznanie limitu finansowania, weryfikacja kondycji finansowej płatnika faktury, monitoring i windykacja należności.

Czy umowa faktoringowa jest zrozumiała?

Umowa faktoringowa profesjonalnego faktora jest starannie skonstruowana, aby być zwięzłą, przejrzystą i pozbawioną nadmiernej, prawniczej terminologii. Przedsiębiorcy powinni zwrócić uwagę na fakt, że im więcej zapisów (stron) zawiera umowa, tym większe prawdopodobieństwo, że mogą nie zrozumieć pewnych informacji lub nie być świadomymi ich istnienia w momencie podpisywania dokumentu.

W przypadku umowy przelewu wierzytelności do Monevii, zasada jest zupełnie inna. Jest to zaledwie jednostronicowy dokument, który jest prosty i transparentny, ograniczony do niezbędnego minimum. Wystarczy zalogować się do Platformy Monevia i wygenerować transakcję, a cała obsługa odbywa się online. Taki sposób działania Monevii sprawia, że współpraca z nimi jest nie tylko wygodna, ale także oszczędza czas przedsiębiorców, którzy mogą skupić się na prowadzeniu swojego biznesu zamiast zajmować się skomplikowanymi formalnościami.

Chcesz zapoznać się z umową faktoringu od Monevii? Zapraszamy do kontaktu.

Szybki faktoring online w Monevii - Faktoring uproszczony złóż wniosek już teraz!

Może cię zainteresować również:

--> Ranking faktorów

--> Faktoring dla firm transportowych

--> Faktoring dla małych firm

--> Jak działa faktoring

--> Przykład faktoringu

--> Limit faktoringowy

--> Finansowanie dla firm

--> Mikrofaktoring

5/5 - (3 votes)
Sprawdź jakim Faktorem będzie dla Ciebie Monevia!
NATYCHMIASTOWA gotówka na Twoim koncie
Szybki proces on-line
Wszystko w JEDNEJ opłacie
100% faktury brutto wypłacane
Dowiedz się więcej