Baza wiedzy

Definicje przydatnych pojęć

Wierzyciel

to osoba, która może żądać spełnienia świadczenia od innej osoby (tj. dłużnika), z którą łączy ją stosunek zobowiązaniowy (np. wynikający z umowy).

Dłużnik

to osoba, która jest zobowiązana do spełnienia świadczenia na rzecz wierzyciela.

Wierzytelność

uprawnienie do żądania spełnienia świadczenia, przysługujące wierzycielowi wobec dłużnika.

Wierzytelność wymagalna

to wierzytelność, której termin płatności minął.

Wierzytelność niewymagalna

to wierzytelność, której termin płatności jeszcze nie minął. W tym przypadku wierzyciel nie może żądać od dłużnika spełnienia świadczenia przed nadejściem tego terminu.

Dług

to obowiązek dłużnika spełnienia świadczenia na rzecz wierzyciela. Powstaje już w momencie zawarcia umowy, a nie upływu terminu płatności.

Wierzyciel wtórny

to osoba, która nabyła wierzytelność od wierzyciela i ma prawo żądać jej spełnienia od dłużnika.

Cesja

to przelew przez wierzyciela własności wierzytelności na rzecz innej osoby (tj. wierzyciela wtórnego).

Split Payment

od 1 lipca 2018 r. zaczęła obowiązywać Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadzająca mechanizm podzielonej płatności (tzw. Split Payment). Mechanizm podzielonej płatności dotyczy tylko podmiotów gospodarczych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Od tego czasu każdy przedsiębiorca posiadający w banku rachunek rozliczeniowy w PLN, ma utworzone dodatkowe konto – tzw. rachunek VAT (nawet jeśli nie rozlicza VAT). We współpracy z Monevią, jeśli płatnik faktury spłaci zobowiązanie metodą podzielonej płatności to kolejna faktura, wystawiona na tego kontrahenta, zostanie sfinansowana również metodą split payment.