Monevia - background Monevia - background

Faktoring dla małych firm od Monevii

Koniec z czekaniem na gotówkę do terminu płatności faktury.
Sprawdź naszą ofertę i wybierz faktoring, odpowiedni do Twoich potrzeb!
Doskonale rozumiemy potrzeby mikro- i małych przedsiębiorców.
Utrwalaj swoją pozycję konkurencyjną z faktoringiem od Monevii!.
 • Szybka i prosta procedura transakcyjna – online i bez zbędnych formalności.
 • Finansujemy 100% faktury brutto, bez żadnych zaliczek
 • Gotówka z faktury wypłacana natychmiast po zaakceptowaniu transakcji na Platformie Monevia
 • Brak długoterminowych umów współpracy – korzystasz kiedy chcesz
 • Brak weryfikacji zdolności kredytowej w BIK – faktoring to nie kredyt
Podaj poprawny NIP
Podaj poprawny numer telefonu
Więcej Monevia - triangle icon

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania udostępnionych przez Państwa danych osobowych przez Monevię znajdują się w zakładce DANE I PRYWATNOŚĆ

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania udostępnionych przez Państwa danych osobowych przez Monevię znajdują się w zakładce DANE I PRYWATNOŚĆ

Wzmacniaj płynność finansową
z faktoringiem online dla małych firm!
Faktoring dla małych firm to doskonałe rozwiązanie dla tych mikro- i małych firm, które:
 • Potrzebują dostępu do bieżącego finansowania, bez zbędnych formalności i długoterminowych umów współpracy
 • Wystawiają miesięcznie od kilku do kilkudziesięciu faktur, także tych o niskich nominałach, już od kilkuset złotych
 • Działają w branży usługowej lub produkcyjnej, gdzie terminy płatności są odraczane w czasie nawet do 90 dni
 • Działają na rynku od dłuższego czasu lub zaledwie od kilku miesięcy, są doświadczonymi przedsiębiorcami lub startupami
 • Z uwagi na niski poziom obrotów nie mogą liczyć na współpracę z bankami lub korzystać z ofert innych instytucji finansowych
 • Szukają źródeł finansowania, alternatywnych wobec tradycyjnych rozwiązań oferowanych przez banki czy inne instytucje finansowe
Ponad 1.100.000 zł
sfinansowanych faktur brutto!
Monevia to zaufany partner dla firm MMSP
z bezpieczną bazą finansową!
Bezpieczny biznes prowadzony w oparciu o nowoczesne narzędzia online, dające komfort korzystania w wygodnym dla siebie momencie 24/7. Procesy biznesowe, prowadzone przez FinTech taki jak Monevia, odbywają się bez zbędnych formalności i bez konieczności odbywania spotkań. Brak tu również długoterminowych umów o współpracy, bo każda faktura to oddzielna transakcja.
 • Samodzielnie zarządzaj własnymi należnościami, Platforma Monevia oferuje na start aż 50.000 zł limitu finansowania, który zawsze możesz podwyższyć w zależności od swoich potrzeb, zupełnie za darmo.
 • Finansuj wszystkie swoje faktury lub tylko wybrane, każdą pojedynczo lub całe pakiety, o nominale już od 700 zł brutto lub 200 euro.
Funkcjonalny kalkulator wielowalutowy indywidualnie wycenia każdą wierzytelność, zaoferowaną do sprzedaży. Cena jest stała i znana od samego początku transakcji. Faktoring od Monevii to możliwość sfinansowania faktur, wystawionych zarówno w złotówkach jak i w euro!
 • Sprzedaj fakturę w EUR i otrzymaj środki w PLN albo odwrotnie.
 • Rozlicz fakturę w różnych walutach – nie wpływamy na formę rozliczeń pomiędzy Tobą a Twoim kontrahentem.
Faktoring bez BIK to brak wymagań dotyczących poziomu obrotów , dokumentów finansowych i zabezpieczeń majątkowych. To bardzo atrakcyjne rozwiązanie dla tych przedsiębiorców, którzy dbają o swoją historię kredytową, aby w przyszłości móc nadal korzystać z ofert banków. W przypadku kredytów historia w BIK ma kluczowe znaczenie dla pozytywnej decyzji kredytowej. W Monevii cały proces transakcyjny przebiega zaledwie w ciągu kilku godzin.
Faktoring jawny, z regresem – Monevia oferuje faktoring, w którym przedsiębiorca solidarnie odpowiada za niewypłacalność swoich kontrahentów. Oznacza to, że każda transakcja sprzedaży faktury jest potwierdzana z dłużnikiem (płatnikiem faktury). Po wygenerowaniu transakcji na platformie online, następuje weryfikacja faktury i powiadomienie dłużnika o cesji. Potwierdzana jest zgoda na transakcję oraz data płatności faktury. Celem takiego zawiadomienia jest również poinformowanie dłużnika o tym, że zmienił się wierzyciel i zapłata za fakturę powinna nastąpić na nowe (wskazane na zawiadomieniu) konto bankowe.
 • Obniż koszty pozyskania kapitału poprzez finansowanie faktur wystawionych na sprawdzonych kontrahentów!


Q&A

 • Jakie korzyści niesie ze sobą faktoring dla małych firm?
 • Faktoring dla małych firm wspiera ich płynność finansową, w sytuacji gdy oferta banków lub innych instytucji finansowych nie spełnia oczekiwań. Przyspiesza rotację gotówki, zamrożoną w formie faktur z odroczonym terminem płatności. Jest idealnym rozwiązaniem dla małych przedsiębiorców, którzy wystawiają faktury z odroczonym terminem płatności o niskich nominałach lub notują niskie obroty rocznie – nie wystarczające dla wymagań stawianych przez banki. Z innych korzyści warto wymienić:
  • Oszczędność czasu – finansowanie faktur to automatyczne procesy obsługi, które zachodzą bez wychodzenia z domu. Już w kilka minut można odebrać przelew od faktora za sfinansowaną fakturę – bez zbędnych formalności i zawiłych procedur, w przeciwieństwie do faktoringu tradycyjnego.
  • Proces online - szybka i prosta procedura transakcyjna, bez weryfikacji w bazie BIK i przedkładania dokumentów finansowych. Proces obsługi zamyka się praktycznie tego samego dnia, w którym przedsiębiorca zawnioskował o sfinansowanie faktury.
  • Elastyczność – dowolność wyboru i pełna decyzyjność w kwestii finansowania leży po stronie przedsiębiorcy. Tylko od niego zależy kiedy i ile faktur chce sfinansować oraz w jakim czasie. Z faktoringu można korzystać stale lub doraźnie, w zależności od potrzeby – „korzystasz, kiedy chcesz” bez konieczności podpisywania wieloletnich umów ramowych, zobowiązujących do współpracy.
  • Proste zasady współpracy - brak rozbudowanych tabel opłat i prowizji. W Monevii – w przeciwieństwie do innych faktorów – prowizja jest jedna, stała i znana od samego początku transakcji.
  • Dostępność finansowania bez względu na wielkość czy branżę – faktoring od Monevii to idealne rozwiązanie zwłaszcza dla małych firm, ale to również alternatywne źródło finansowania bez względu na wielkość czy branżę. Faktoring wspiera start-upy, jak i duże i doświadczone korporacje.
  • Bezpieczeństwo biznesu – korzystanie z faktoringu pozwala ochronić biznes przed nieuczciwymi kontrahentami. Dzięki narzędziom monitorującym płatników, które posiada faktor, przedsiębiorca może uniknąć kłopotów wynikających z niewypłacalności swoich kontrahentów (bez względu na przyczynę) i skoncentrować się na rozwijaniu biznesu.
 • Jakie informacje są potrzebne do złożenia wniosku o faktoring dla małych firm?
 • Podstawowa rzecz to kopia faktury, którą przedsiębiorca (wystawca) chce sfinansować. W toku oceny ryzyka transakcji weryfikowane są najczęściej następujące dane:
  • Wystawca faktury – dane osobowe i rejestrowe właściciela firmy (włącznie z dowodem tożsamości) w związku z tym, że to na jego konto zostaną przelane środki z faktury.
  • Faktura – czyli dokument określający przedmiot transakcji pomiędzy wystawą a płatnikiem. W zależności od procedury weryfikacyjnej, klient może zostać poproszony o dostarczenie dodatkowych dokumentów, uwierzytelniających fakturę.
  • Płatnik faktury – czyli sprawdzana jest jego wiarygodność i moralność płatnicza, aby faktor mógł ocenić czy odzyska należność z faktury.
 • Czy podpisuje umowę, która zobowiązuje mnie do korzystania z faktoringu systematycznie?
 • W Monevii umowa współpracy służy prowadzeniu transakcji online, a nie złożenia zobowiązania do stałej współpracy. Platforma Monevia dostępna jest cały czas i zupełnie za darmo. Jeśli klient uzna, że rezygnuje z faktoringu, nie ponosi za to żadnych kosztów. Zawsze może wrócić i ponownie sfinansować fakturę, jeśli zajdzie taka potrzeba. Szybki faktoring online od Monevii to elastyczny produkt, dopasowany do bieżących potrzeb klientów. Do niczego nie zobowiązuje, niczego nie narzuca.
 • Jaki limit mogę otrzymać w faktoringu online?
 • Po rejestracji na Platformie Monevia, klient otrzymuje wyjściowy limit 50.000 zł brutto. Limit faktoringowy może zostać podwyższony w zależności od potrzeb, czy indywidualnych negocjacji. Monevia finansuje faktury wyrażone w PLN i EUR. Zatem transakcje w EUR przeliczane są na PLN po kursie NBP na moment transakcji i w takiej kwocie obniżają limit. Odnowienie limitu następuje w momencie spłaty faktury przez dłużnika.
 • Jakie są minimalne i maksymalne kwoty faktur objętych faktoringiem?
 • Monevia finansuje faktury już od 200 EUR lub 700 zł brutto. Nie ma górnej granicy finansowania, poza limitem jaki został ustanowiony dla klienta w systemie na dany moment. Przy czym limit ten może być podwyższony w zależności od potrzeb lub indywidualnych negocjacji.
 • Jakie faktury mogę sprzedać?
 • Faktoring online w Monevii polega na finansowaniu faktur przed terminem płatności. Monevia finansuje faktury już od 200 EUR lub 700 zł brutto. Nie ma górnej granicy finansowania, poza limitem jaki został ustanowiony dla klienta w systemie na dany moment. Przy czym limit ten może być podwyższony w zależności od potrzeb lub indywidualnych negocjacji.
 • Jak przebiega weryfikacja płatników?
 • Procedura weryfikacji płatników w Monevii ściśle określa, na co zwracać uwagę przy ocenie wiarygodności płatniczej. Automatyczne algorytmy i modele scoringowe, zaszyte w systemie, oceniają płatnika z uwzględnieniem danych pozyskanych nie tylko z bazy Monevii, ale również zewnętrznych baz takich, jak m.in.: biura informacji gospodarczych, giełdy wierzytelności, bazy rządowe typu KRS, powiązania majątkowe oraz osobowe dłużników itp. Weryfikacja następuje online i trwa dosłownie kilka minut.
 • Czy kontrahent musi się zgodzić na cesje wierzytelności?
 • Tak. Monevia oferuje faktoring jawny, w którym wymagana jest zgoda dłużnika na cesję. Zakazy cesji to znany temat w faktoringu. Monevia pomaga klientom uzyskiwać takie zgody od swoich kontrahentów.
 • Czy kontaktujemy się z kontrahentem? W jaki sposób to robimy?
 • Tak. Monevia oferuje faktoring jawny, w którym wymagana jest zgoda dłużnika na cesję. Każda transakcja potwierdzana jest z dłużnikiem telefonicznie lub mailowo.
 • Jakie są procedury, jeśli kontrahent nie zapłaci?
 • Monevia oferuje faktoring z regresem. Należy podkreślić, że temat opóźnień w płatnościach, bez względu na ich przyczynę, jest brany pod uwagę w transakcjach na Platformie Monevia. Automatyczne procedury oceny ryzyka zakładają pewne opóźnienia, nie obciążając przy tym kosztami wystawcę faktury. W ostateczności jednak, gdy faktura pozostaje nierozliczona dłużej niż 45 dni po terminie płatności, Monevia może jednocześnie: skierować sprawę do sądu przeciwko dłużnikowi oraz wrócić do klienta (wystawcy faktury) z żądaniem zwrotu kwoty brutto faktury.
 • Czy przy faktoringu online weryfikujemy bazy BIK, BIG, KRD?
 • Monevia nie weryfikuje danych w BIK. Sprawdzeniu podlegają bazy, w których rejestruje się informacje finansowe firm, a nie osób fizycznych.
 • Jakie formy działalności mogą się ubiegać o faktoring online?
 • Faktoring online jest dostępny dla każdej formy działalności, bez względu na branżę czy wielkość. Zatem z faktoringu online skorzystać mogą Jednoosobowe Działalności Gospodarcze (JDG), spółki z o.o., spółki jawne itd.
 • Ile czasu firma musi być na rynku, aby mogła skorzystać z faktoringu online?
 • Faktoring online od Monevii dostępny jest bez względu na staż firmy na rynku - zarówno dla małych przedsiębiorstw, start-upów, jak i dużych i doświadczonych korporacji. Elastyczność tego produktu polega m.in. na tym, że dopasowuje się do potrzeb klientów, którzy sami decydują kiedy skorzystać z faktoringu.
 • Jak szybko wypłacamy pieniądze w ramach faktoringu online?
 • Dzięki procedurze obsługi, która przebiega całkowicie online i bez zbędnych formalności, wypłata finansowania możliwa jest nawet w tym samym dniu, co złożony wniosek o finansowanie.
 • Czy umowę o faktoring online mogę podpisać podpisem elektronicznym?
 • Monevia respektuje zarówno podpisy tradycyjne, jak i elektronicznie. Podpis elektroniczny jest w pełni ważnym i skutecznym sposobem na zawarcie transakcji. Musi jednak zostać wykonany za pomocą certyfikowanego systemu podpisów elektronicznych, zapewniającego autentyczność podpisu.
Monevia - questions

Nie zwlekaj!

Sprawdź faktoring od Monevii

+48 52 525 77 10