Faktoring dla firm budowlanych

11 sierpnia 2023
Faktoring dla firm budowlanych

Faktoring dostępny jest dla wielu branż. Czy faktoring dla firmy budowlanej różni się znacząco od tego oferowanego przedsiębiorstwom z innych sektorów?

Gospodarka nie może działać bez dobrze funkcjonującego sektora budownictwa. W jego skład wchodzą nie tylko firmy deweloperskie, ale i producenci materiałów budowlanych, wykończeniowych, czy zespoły budowlane. Sporym wyzwaniem są wysokie koszty energii, paliw, a także konieczność płacenia rosnących wynagrodzeń.

Faktoring dla firm budowlanych jako klucz do płynności finansowej

W ostatnim czasie zmiany gospodarcze i decyzje polityczne spowodowały częściowe odblokowanie popytu w sektorze budowlanym, zwłaszcza w obszarze mieszkań i dróg lądowych. Coraz większe zapotrzebowanie powoduje, że rośnie liczba zleceń oraz zaostrza się konkurencja cenowa między firmami. Takie projekty jednak są długotrwałe, zaplanowane na kilka lat, a to oznacza zamrożenie części finansów do czasu ukończenia projektu. W takich warunkach rośnie ryzyko niewypłacalności ze strony kontrahentów i częściej występują opóźnienia w płatnościach. Z pomocą przychodzi faktoring dla firm budowlanych, który wspiera odpowiednie zarządzanie płynnością finansową.

Dlaczego branża budowlana wybiera faktoring

Jednym z narzędzi finansowych wspierających płynność finansową jest np. kredyt obrotowy. Z tym, że branża budowlana traktowana jest często jako sektor generujący zdecydowanie wyższy poziom ryzyka, z uwagi na częste potrącenia należności lub dzielenie faktur wg podprojektów. I właśnie dlatego faktoring dla branży budowlanej wydaje się być doskonałą alternatywą i bardziej dostępną dla firm niż oferty banków. Podwykonawcy, którzy działają w branży budowlanej, szukają szybkich sposobów poprawy finansowej.

faktoring dla małych firm i mikrofirm

Korzyści z faktoringu dla firm budowlanych?

Faktoring jest szybkim i bardzo wygodnym źródłem finansowania. Dzięki nowoczesnym systemom weryfikacji kontrahentów, ograniczeniu formalności do niezbędnego minimum, a przede wszystkim procedowaniu transakcji online, gotówkę z faktur można odzyskać w ciągu kilku godzin, zamiast czekać wiele dni na zapłatę od kontrahenta.

Praktyczne zastosowanie faktoringu w budownictwie

Jak to wygląda na przykładzie? Firma budowlana podpisuje kontrakt na wiele lat. Faktury, które wystawia, posiadają odroczone terminy płatności, podzielone na etapy prac budowlanych. Aby zachować płynność finansową (np. za zakup kolejnych surowców) decyduje się sfinansować część lub nawet wszystkie faktury u faktora. Dzięki temu otrzymuje stały dopływ gotówki i może dalej planować swój rozwój. Faktor z kolei przejmuje wierzytelność – na podstawie umowy cesji - i czeka na spłatę bezpośrednio od płatnika we wskazanym terminie.

Mały przedsiębiorca, jeśli współpracuje z rzetelnymi kontrahentami, może traktować faktoring dla firm budowlanych jako stałe źródło finansowania. Faktoring bowiem nie wykazuje się w bilansie, a więc nie wpływa na wyniki finansowe. Ponadto wieloletnia współpraca często odbywa się na bardzo korzystnych warunkach – bardziej opłacalnych niż kredyt.

Nowoczesny faktoring: Elastyczność i dostępność

Nowoczesny faktoring to produkt elastyczny, dopasowany do potrzeb klientów. Firmy faktoringowe, takie jak np. Monevia, wypłacają 100% faktury brutto minus prowizja, bez żadnych zaliczek. Prowizja jest stała i znana od samego początku procesu transakcyjnego, zatem przedsiębiorca zna koszt i może odpisać go sobie księgowo. W przeciwieństwie do banków, które prowadzą złożone analizy w wyspecjalizowanych departamentach, faktoring działa szybciej dzięki automatycznym procesom oceny ryzyka i kalkulatorom wyceny. Przekłada się to także na zakres niezbędnych dokumentów i czas oczekiwania na przelew ze strony klienta. W faktoringu najważniejsza jest ocena zdolności finansowej dotyczy płatnika (dłużnika). W tym celu faktor weryfikuje dodatkowe dokumenty, uwiarygadniające fakturę oraz historię prowadzonej działalności dłużnika w dostępnych bazach.

Małe firmy budowlane mogą korzystać z faktoringu stale lub doraźnie, w zależności od potrzeb. To klient podejmuje decyzję o tym kiedy i jakie faktury finansować. Elastyczność w zakresie współpracy jest duża, nowoczesne systemy transakcyjne (jak np. Platforma Monevia) dostępne są 24/7 bezkosztowo.

faktoring dla małych firm i mikrofirm

5/5 - (1 vote)
Sprawdź jakim Faktorem będzie dla Ciebie Monevia!
NATYCHMIASTOWA gotówka na Twoim koncie
Szybki proces on-line
Wszystko w JEDNEJ opłacie
100% faktury brutto wypłacane
Dowiedz się więcej