Dane i prywatność

Zapoznaj się z informacjami o przetwarzaniu danych osobowych.

Dowiedz się co oznacza wprowadzenie RODO
i jak chronimy Twoją prywatność na Platformie Monevia. Aby dane były bezpieczne kierujemy się wytycznymi, które regulują przepisy prawa oraz podejmujemy działania zgodne z procedurami kontrolnymi.
Ale przede wszystkim pracujemy na niezawodnych systemach, które gwarantują bezpieczeństwo przechowywanych i przetwarzanych w nich danych.

Co to jest RODO?

W dniu 25 maja 2018 roku wchodzą w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady Unii Europejskiej, o nazwie Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO lub inaczej GDPR). Rozporządzenie to rozszerza prawa do prywatności przyznane obywatelom UE
i nakłada nowe obowiązki na organizacje, które przetwarzają dane osobowe na terenie UE.

Jakie są Twoje prawa i co możesz zrobić?

Lepsza ochrona danych osobowych to główny cel RODO. Szczegółowe informacje znajdziesz
w Regulaminie Platformy Monevia. Jeśli potrzebujesz zmienić swoje dane, możesz to zrobić
od razu logując się do platformy. Możesz też skontaktować się z nami telefonicznie bądź mailowo. Dane kontaktowe znajdziesz w zakładce KONTAKT. W dowolnym momencie możesz cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wystarczy nas o tym poinformować.

Pamiętaj!

Twoja zgoda jest niezbędna w celu realizacji postanowień i warunków naszej współpracy.

Zadbaj o nią również w relacjach ze swoimi kontrahentami, jeśli zamierzasz sprzedawać faktury wystawione właśnie na nich. Nie jest to jednak obowiązek leżący po stronie Monevii. Innymi słowy – zawieranie umów przelewu wierzytelności nie wymaga odrębnych zgód Twoich kontrahentów na udostępnienie Monevii ich danych osobowych. W umowie przelewu wierzytelności Ty jesteś stroną, a nie Twój kontrahent, i wówczas Monevia staje się administratorem uzyskanych przez Ciebie uprzednio zgód.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Monevia Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ulicy Słowackiego 1, 85-008 Bydgoszcz. Wpisana do Rejestrów Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: KRS: 0000075028, Kapitał zakładowy: 8.500.000 zł (opłacony w całości), NIP: 554-10-21-281, REGON: 091225389. Formularz kontaktowy, z którego chcesz skorzystać, wymaga podania Twojego imienia i nazwiska, adresu email oraz nr telefonu. Są to podstawowe dane osobowe jakimi musimy dysponować, by móc odpowiedzieć na Twoje pytania zadane za pośrednictwem tego formularza. Wybierając drogę kontaktu za pomocą w/w formularza, jednocześnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych takich jak: imię i nazwisko, adres email, nr telefonu, a także podajesz je dobrowolnie. Twoje dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu złożenia drogą mailową lub telefonicznie odpowiedzi na zadane pytania. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom danych osobowych. Twoje dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Jeśli zdecydujesz się na współpracę z nami (wypełniając uprzednio formularz rejestracyjny), Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji postanowień umowy o współpracy. Jeśli ktoś naruszy bezpieczeństwo Twoich danych osobowych pamiętaj, że przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (od 25 maja 2018 roku do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – PUODO)