Faktor i faktorant, kim są i za co odpowiadają?

Faktoringiem zajmują się banki lub inne instytucje finansowe, zwane Faktorami. Faktor, w ramach umowy faktoringu (lub inaczej zwanej: umową cesji,
5 lutego 2021
Faktor i faktorant, kim są i za co odpowiadają?

Faktoring to usługa finansowa polegająca na wykupie należności, wynikających z faktur wystawionych z odroczonym terminem płatności. Faktoring jest wykorzystywany w relacjach B2B. Inaczej mówiąc umożliwia przedsiębiorcy odzyskanie gotówki szybciej, niż wskazana na fakturze data płatności. Faktoring online nie dotyczy wykupu faktur przeterminowanych, a więc nie należy go mylić z windykacją. To usługa wspierająca płynność finansową firmy poprzez uwolnienie gotówki, na którą przedsiębiorca (wystawca faktury) musiałby czekać wiele dni, nawet kilka miesięcy.

Faktoringiem zajmują się banki lub inne instytucje finansowe, zwane Faktorami. Faktor, w ramach umowy faktoringu (lub inaczej zwanej: umową cesji, umową przelewu wierzytelności), wypłaca przedsiębiorcy (który tu przyjmuje nazwę Faktorant) środki wynikające z wystawionej faktury. To właśnie faktura z odroczonym terminem płatności jest przedmiotem umowy faktoringu, a faktor staje się wówczas jej kolejnym właścicielem (tzw. wierzycielem wtórnym). Przedsiębiorca przenosi należność na Faktora, który w zamian wypłaca określoną kwotę (cenę), potrącając sobie prowizję. W tym momencie Faktor staje się właścicielem faktury i dochodzi do uwolnienia gotówki - Faktorant otrzymuje ją na długo wcześniej niż data płatności. Faktor z kolei czeka aż ten moment nadejdzie i zapłata nastąpi na jego rachunek bankowy. Oczywiście zanim dojdzie do terminu płatności, Faktor korzysta z narzędzi monitorujących i dyscyplinujących płatnika. Wszystko po to, aby zapłata na pewno trafiła na właściwe konto bankowe.

Szybki faktoring online - uproszczone procedury bez weryfikacji w BIK -->Kliknij i złóż wniosek

Faktoring w ostatnich latach stał się bardzo popularnym narzędziem do wzmacniania firmowego cash flow. Nie tylko z uwagi na łatwy i szybki dostęp do gotówki, ale również dzięki kilku dodatkowym narzędziom prewencyjnym. Owe narzędzia nie tylko chronią firmy przed niewypłacalnością kontrahentów, ale stanowią podstawę w podejmowaniu decyzji biznesowych oraz w zarządzaniu wierzytelnościami.

W umowie faktoringowej zawarte są wszystkie warunki związane ze sprzedażą faktur. Oczywiście każdy Faktor ma swoje indywidualne zasady finansowania należności, ale opierają się one na głównych przesłankach z jakimi wiąże się usługa faktoringu. Przedsiębiorca podpisując umowę faktoringu, przekazuje Faktorowi wszystkie prawa do należności wynikającej z faktury. Przestaje być jej właścicielem, a więc nie może ubiegać się np. o rekompensatę za opóźnienie od dłużnika.

Za co odpowiada Faktor?

  • wypłaca przedsiębiorcy środki za nabytą fakturę natychmiast (lub w określonym w umowie czasie) po zaakceptowaniu oferty jej sprzedaży
  • weryfikuje zdolność finansową dłużnika, by sprawdzić (oszacować ryzyko) czy będzie wypłacalny na moment terminu płatności faktury
  • przenosi na siebie koszty i odpowiedzialność za monitoring i dyscyplinowanie płatnika faktury
  • zajmuje się windykacją dłużnika, jeśli ten zwleka z zapłatą
  • ponosi koszty sądowe, jeśli dłużnik nie chce uregulować w ogóle należności
  • ponosi koszty ubezpieczenia od ryzyka niewypłacalności dłużnika

Za co odpowiada Faktorant?

  • w przypadku tzw. faktoringu niepełnego odpowiada solidarnie za zobowiązanie dłużnika (jeśli ten nie zapłaci należności do Faktora, Faktorant może zostać wezwany do zwrotu wartości nominalnej faktury w całości), w przypadku tzw. faktoringu pełnego to zjawisko nie istnieje
  • dostarczenie Faktorowi odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej istnienie wierzytelności, wynikającej z faktury (nie jest to warunek konieczny przy sprzedaży faktur, ale warty stosowania; faktura wystawiana jest zwykle na podstawie jakiegoś zlecenia czy umowy współpracy pomiędzy kontrahentami – im dłuższa i pozytywna historia współpracy, tym koszty faktoringu maleją)
  • zadbanie o zgodę na cesję od dłużnika – to podstawowa przesłanka do skorzystania z faktoringu, Faktor zwykle wspiera przedsiębiorcę w uzyskiwaniu takich zgód, ale w przypadku zakazów cesji ujętych w warunkach współpracy, dobre relacje lub długofalowe współdziałanie pomiędzy kontrahentami pomagają jeszcze bardziej

Z faktoringu korzystać może każda firma. To doskonałe źródło finansowania dla tych przedsiębiorstw, które mają wysoki poziom należności i z tego tytułu braki w kasie firmowej na bieżącą działalność. Faktoring jest dobrym rozwiązaniem również dla firm prowadzących działalność za granicą, eksportujących lub importujących produkty. Faktor ma większe doświadczenie od strony prawnej i technicznej w ściąganiu należności na terytorium innego kraju. Może również doradzić w kwestiach związanych ze zwyczajami płatniczymi panującymi na rynkach obcych. Dodatkowo przedsiębiorca może skorzystać z ubezpieczenia swoich należności.

Faktorantem może być też mała firma. Wymagania małych i dużych firm względem faktoringu są bardzo podobne. Faktoring dla małych firm to alternatywa wobec braku wsparcia ze strony banków. Często mikro-podmiot nie jest wystarczająco wiarygodny przy ocenie wniosku kredytowego. Natomiast duże firmy stawiają na faktoring z uwagi na kwestie zarządzania całym procesem spływu należności.

Obecnie polski rynek faktoringowy to cały szereg ofert, elastycznie dopasowanych do potrzeb przedsiębiorców. Faktorzy inwestują w nowoczesne systemy, aby dopasowywać się do zmian w otoczeniu rynkowym. Często oferty faktoringowe zawierają w sobie możliwość finansowania faktur na coraz mniejsze kwoty, zatem i ryzyko transakcji jest coraz bardziej rozproszone. Wszystko po to, by oferować faktoring nawet tym najmniejszym podmiotom gospodarczym, stanowiącym istotną część polskiego PKB. Mikrofaktoring to propozycja „uszyta na miarę” potrzeb najmniejszych. Charakteryzuje się uproszczonymi procedurami obsługowymi, a całość transakcji przebiega on-line, bez zbędnych formalności.

Sprawdź jakim Faktorem będzie dla Ciebie Monevia!Może cię zainteresować również:

--> Finansowanie faktur online

--> Ranking firm faktoringowych

--> Przykład faktoringu

--> Limit faktoringowy

--> Umowa faktoringu

--> Finansowanie firmy

5/5 - (9 votes)
Sprawdź jakim Faktorem będzie dla Ciebie Monevia!
NATYCHMIASTOWA gotówka na Twoim koncie
Szybki proces on-line
Wszystko w JEDNEJ opłacie
100% faktury brutto wypłacane
Dowiedz się więcej