SZYBKO, ALE CZY BEZPIECZNIE? KRYTERIA WYBORU FIRMY FAKTORINGOWEJ

14 kwietnia 2021
SZYBKO, ALE CZY BEZPIECZNIE? KRYTERIA WYBORU FIRMY FAKTORINGOWEJ

Dziś faktorzy stają się dla polskich przedsiębiorców coraz ważniejszym partnerem. Ich oferta jest bardzo różnorodna, dzięki czemu daje ogromne możliwości firmom każdej wielkości i z każdej branży. Faktoring umożliwia przede wszystkim szybkie i proste zaspokojenie najpilniejszych potrzeb finansowych, związanych np. z wypłatą wynagrodzeń, czy wypełnianiem obowiązków podatkowych. Dzięki tej formie finansowania przedsiębiorcy mogą rozwijać swoje biznesy, pomimo zamrażania swojej gotówki w formie faktur z odroczonymi terminami płatności. Jednak decydując się na faktoring warto zwrócić uwagę na kilka istotnych aspektów, które mają wpływ na to czy przedsiębiorca będzie zadowolony z tej formy finansowania, jak i współpracy z faktorem.

Rodzaje oferowanego faktoringu

Różnorodność ofert faktoringowych pozwala elastycznie dopasować się do potrzeb odbiorców faktoringu i budować rozwiązania zgodnie z ich oczekiwaniami i bieżącymi potrzebami. Jednak bardzo ważna jest świadomość przedsiębiorcy oraz doświadczenie faktora, aby przy zawieraniu konkretnej umowy faktoringowej przedsiębiorca znał swoje prawa i obowiązki. Faktoring bowiem opiera się na rzetelności kontrahentów i ich zdolności do regulowania swoich zobowiązań, przez co jest łatwiej i szybciej dostępny niż kredyt.

Szybki faktoring online - uproszczone procedury bez weryfikacji w BIK -->Kliknij i złóż wniosek

Przy dużej liczbie kontrahentów ryzyko związane z zatorem płatniczym jest rozproszone. Ewentualna strata wynikająca z niewypłacalności jednego z nich nie wpłynie znacząco na przychód przedsiębiorstwa i raczej będzie mniejsza niż koszty ubezpieczenia całego portfela należności. Uzależnienie biznesu od jednego lub kilku odbiorców, może zachwiać płynność finansową w przypadku utraty zdolności do bieżącego regulowania zobowiązań przez kontrahentów. To ma istotne znaczenie np. przy wyborze pomiędzy faktoringiem pełnym (bez regresu) a niepełnym (z regresem).

Utrwalanie dobrych i długotrwałych relacji B2B, wiarygodność finansowa i doświadczenie na rynku, warunki współpracy z kontrahentami oraz wszystkie miękkie aspekty wpływające na wizerunek firmy (np. opinie na rynku) mają znaczenie przy wyborze faktoringu. Częste stosowanie tzw. zakazów cesji lub niechęć do ujawniania swojej sytuacji finansowej (mogącej wzbudzić wątpliwości w oczach kontrahentów) mogą być powodem przy wyborze np. faktoringu cichego.

Doświadczony faktor to nieoceniony doradca, który zna realia i relacje B2B, potrafi odpowiedzieć na każde pytanie i doradzić, która z opcji faktoringu jest najodpowiedniejsza w danym momencie dla przedsiębiorcy.

Cena

Niektóre firmy faktoringowe zachęcają do współpracy swoich klientów niską prowizją wyjściową za fakturę, ale na kolejnych etapach procesu transakcyjnego doliczają dodatkowe koszty i w końcowym efekcie klient musi zapłacić faktorowi nawet 2x więcej, niż wstępnie wyliczona marża. Ponadto koniecznie trzeba zwrócić uwagę na cennik i dodatkowe opłaty np. czy faktor nalicza dodatkowe koszty za podwyższenie limitu finansowania lub wysłanie wezwania do zapłaty. Istotną rzeczą są zabezpieczenia w faktoringu takie jak np. weksel. Przy transakcjach wysokocennych niektórzy faktorzy pobierają opłaty za dodatkowe czynności administracyjne.Nie wszystkie firmy faktoringowe stosują takie narzuty, warto jest zatem zapoznać się szczegółowo z ofertą wszystkich znanych faktorów. Jedną z przesłanek, które przemawiają za tym, że faktor stosuje optymalne stawki prowizyjne jest polityka prowadzenia biznesu. FinTechy zwykle kładą duży nacisk na innowacyjność, on-linowe procedury weryfikacji i minimum formalności po to, by skrócić czas i koszt obsługi. Marża dla klienta jest wówczas niższa, gdyż realnie obsłużenie jednej transakcji przez faktora kosztuje o wiele mniej, niż przy transakcjach zawieranych w tradycyjny sposób. Dzięki automatyzacji i nowym technologiom, FinTechy ograniczają koszty obsługi a ich oferta pozbawiona jest wielu barier (np. stały kontrahent czy minimalny obrót do faktoringu) i dostępna jest nawet dla najmniejszych firm.

Usługi dodatkowe

Faktoring nie ogranicza się jedynie do finansowania należności. Stanowi również pakiet usług dodatkowych z zakresu zarządzania wierzytelnościami, co w dzisiejszych realiach jest dla przedsiębiorców dużą wartością dodaną. A ponieważ to faktor staje się wierzycielem wtórnym, stosuje dodatkowe narzędzia odzyskiwania wierzytelności, które przyjmują tzw. funkcję prewencyjną. Należy pamiętać, że faktoring pozwala również obniżyć koszty prowadzenia działalności przez uwolnienie przedsiębiorstwa od działalności operacyjnej, polegającej na pracochłonnych i uciążliwych procedurach związanych z monitorowaniem i egzekwowaniem należności. Do najpopularniejszych usług około-faktoringowych należą:

Monitoring należności to świetny sposób na zdyscyplinowanie spóźnialskich płatników. Faktor we własnym zakresie kontroluje zbliżające się terminy wymagalności i kontaktuje się z płatnikami w celu przypomnienia o zapłacie. Często mali przedsiębiorcy nie mają na to ani czasu, ani doświadczenia.

Windykacja należności to długofalowy i kosztowny proces, w którym doświadczenie odgrywa dużą rolę. Przejęcie tej funkcji przez faktora pozwala nie tylko ograniczyć koszty obsługi, ale i podtrzymać dobre relacje i zasady współpracy między kontrahentami.

Weryfikacja zdolności finansowej płatnika – doświadczenie faktorów oraz wiedza pozyskiwana z różnych źródeł, pozwalają wcześnie wychwycić pojawiające się problemy i w porę ostrzec firmę przed realizacją transakcji z budzącym wątpliwości kontrahentem. Takie informacje pozwalają uniknąć strat w przyszłości, wynikających ze współpracy z niewypłacalnymi firmami, a przy okazji badają czy są oni wypłacalni i wiarygodni finansowo. Jest to szczególnie istotne na początku współpracy z nowym kontrahentem, kiedy firma nie jest w stanie ocenić kondycji i moralności płatniczej potencjalnego klienta.

Kondycja finansowa faktora

Jeśli przedsiębiorca zamierza traktować faktoring jako stałe źródło finansowania, powinien wybrać faktora godnego zaufania oraz który sam wywiązuje się terminowo z własnych zobowiązań. Równie ważne jest doświadczenie, historia działalności oraz kondycja finansowa samego faktora. W końcu to instytucja, która ma wspierać finansowo i zabezpieczać obcy biznes.

Biuro Obsługi

Atrakcyjność oferty faktoringowej to nie jedyna rzecz, która zachęca/powinna zachęcać do współpracy. Nawet najtańszy faktoring może zniechęcić przedsiębiorców, jeśli nie będzie kontaktu z biurem obsługi. Stosowanie nowoczesnych technologii pozwala optymalizować procesy transakcyjne, ale rozmowa i wsparcie doradcy z klientem są ich nieodłącznym elementem – czasem mającym większe znaczenie niż cena.

Może cię zainteresować również:

--> Szybkie finansowanie faktur

--> Ranking firm faktoringowych

--> Faktoring co to jest i jak działa

--> Przykład faktoringu

--> Ile kosztuje faktoring

--> Limit faktoringowy

--> Mikrofaktoring

--> Finansowanie dla firmy

--> Faktoring online

--> Usługa faktoringu

5/5 - (9 votes)
Sprawdź jakim Faktorem będzie dla Ciebie Monevia!
NATYCHMIASTOWA gotówka na Twoim koncie
Szybki proces on-line
Wszystko w JEDNEJ opłacie
100% faktury brutto wypłacane
Dowiedz się więcej