Tani faktoring – od czego zależy koszt faktoringu? I jak jak wybrać najtańszy faktoring?

5 lutego 2024
Tani faktoring – od czego zależy koszt faktoringu? I jak jak wybrać najtańszy faktoring?

Faktoring, czyli coraz popularniejsza forma finansowania działalności biznesowej, może być tańszy. Oto kilka elementów, na które trzeba zwrócić uwagę, by koszt finansowania faktoringiem był jak najniższy.

Co to jest faktoring?

Na początek warto przypomnieć jak działa faktoring. Najprościej rzecz ujmując faktoring jest metodą finansowania biznesu. Polega on na „odblokowaniu” pieniędzy z wystawionych faktur z odroczonym terminem płatności. Jeśli przedsiębiorca wystawia fakturę swojemu kontrahentowi z długim terminem płatności, sięgającym np. 60 dni, to dzięki faktoringowi może te pieniądze otrzymać szybciej, praktycznie od razu. Po prostu przekazuje wystawioną fakturę firmie faktoringowej, która przejmuje płatność z faktury. W zamian za prowizję firma faktoringowa przekazuje wystawcy pieniądze  a sama czeka na zapłatę należności od kontrahenta przedsiębiorcy. Jest więc dodatkowym ogniwem na linii przedsiębiorca – kontrahent.

Ile kosztuje faktoring?

Zanim jednak wybierzemy firmę faktoringową dobrze jest dokładnie obliczyć ile będzie nas kosztować takie finansowanie. Warto pamiętać, że faktoring faktoringowi nie równy. Różnice w cenie mogą wynikać przede wszystkim z tego, że na rynku istnieje sporo odmian faktoringu. Porównanie utrudnia też to, że dostawcy usługi faktoringowej czyli faktorzy do kosztu wliczają różne składniki wpływające na łączną cenę. Nie jest to więc tylko oprocentowanie ale czasem i prowizja za rozpatrzenie wniosku i opłaty za inne opcje. W przypadku klasycznego faktoringu, oferowanego przede wszystkim przez banki klient przekazuje faktorowi wszystkie wierzytelności zgłoszonych wcześniej i zaakceptowanych przez faktora dłużników. Koszt faktoringu może tu zależeć od wysokości udzielonego limitu faktoringowego, terminu płatności, a także rodzaju faktoringu (pełny, niepełny).

faktoring dla małych firm

Prowizja przygotowawcza w faktoringu

Decydując się na klasyczny faktoring najczęściej będziemy musieli zapłacić prowizję przygotowawczą. To 1-3 proc. wartości przyznanego limitu faktoringowego. Warto bowiem wspomnieć, że w klasycznym faktoringu bankowym przedsiębiorca otrzymuje konkretny limit (podobnie jak w przypadku chociażby kredytu w rachunku) ale do wykorzystania wyłącznie na finansowanie faktur wystawianych na zaakceptowanych odbiorców przedsiębiorcy. Faktoring klasyczny wymaga więc badanie zdolności kredytowej przedsiębiorcy a także sprawdza się wiarygodność kontrahentów, z którymi przedsiębiorca współpracuje i za te czynności wstępne jest pobierana prowizja przygotowawcza. Wspomniana prowizja płatna jest na ogół z góry przy uruchomieniu umowy albo jest potrącana z pierwszych wypłat zaliczek faktoringowych. Warto zwrócić uwagę że podobna prowizja pobierana jest przez klasycznego faktora co rok tytułem odnowienia, przedłużenia przyznanego limitu faktoringowego.

Kolejnym składnikiem kosztu klasycznego faktoringu jest prowizja faktoringowa od wartości każdej faktury oddanej do finansowania. Może różnić się zależnie od wysokości przyznanego limitu, można przyjąć, że jest to około 0,5 – 2 proc. wartości faktury.

Opłata administracyjna i oprocentowanie przy faktoringu

Nierzadko przy klasycznym faktoringu mamy też do czynienia z opłatą administracyjną za obsługę wierzytelności. Może to być stała, ryczałtowa kwota.

Oczywiście nie można zapominać o oprocentowaniu. Składa się ono ze stawki referencyjnej (np. wibor/saron) i marży odsetkowej. Jest to koszt udostępnionego pieniądza na finansowanie naliczany zależnie od rzeczywistego okresu finansowania. Oczywiście jeśli nastąpi opóźnienie w zapłacie należności, to marża na ogół za ten opóźniony okres idzie w górę.

Ubezpieczenie należności w faktoringu

W zależności czy mamy do czynienia z pełnym czy niepełnym faktoringiem - tłumacząc dokładniej, czy usługa faktoringu obejmuje przejęcie ryzyka niewypłacalności odbiorcy czy nie, może pojawić się też koszt ubezpieczenia należności. Oczywiście firma faktoringowa dodaje do łącznych kosztów to ubezpieczenie należności. Jest to około pół procenta wartości finansowanej należności.

Te wszystkie opłaty i prowizje są sumowane i pobierane raz w miesiącu. To wszystko powoduje że wyliczenie rzeczywistego kosztu staje się bardzo trudne i może finalnie zaskoczyć klienta; dlatego na ogół klasyczny faktoring jest dedykowany większym firmom gdzie można przewidzieć i oszacować skalę obrotu z wybranymi do faktoringu kontrahentami.

Koszty mikrofaktoringu

Mikrofaktoring tym różni się od klasycznego faktoringu, że sfinansować można już pojedynczą fakturę, a co za tym idzie nie ma konieczności zawierania żadnych dodatkowych umów. Mało tego. Nie trzeba też deklarować minimalnego obrotu z faktorem i wskazywać z góry kontrahentów których chcemy objąć usługą. To wszystko sprawia, że koszt mikrofaktoringu jest też konkurencyjny. To na ogół jednorazowa prowizja za finansowanie faktury liczona za rzeczywisty okres finansowania tj. od daty przekazania jej do faktora do dnia daty spłaty wskazanej na fakturze. I tyle.

Prowizja za finansowanie faktury

Prowizja za finansowanie w mikrofaktoringu jest pobierana z wypłacanej kwoty z finansowanej faktury. Najlepsze firmy mikrofaktoringowe jak np. Monevia finansują całą fakturę czyli 100% wartości brutto, potrącając przy wypłacie tylko tę jednorazową prowizję zróżnicowaną w zależności od rzeczywistego okresu finansowania. W przypadku występowania opóźnień w zapłacie przez kontrahenta mogą być naliczane dodatkowe prowizje i opłaty – o które warto się zapytać przed wyborem danego faktora. W Monevii w przypadku opóźnień do 30 dni nie ma żadnej dodatkowej prowizji ani opłaty. Prostota podejścia do finansowania w mikrofaktoringu pozwala w łatwy sposób oszacować jaki będzie łączny rzeczywisty koszt finansowania. To ogromna zaleta.

Choć może się wydawać, że jedna prowizja za finansowanie w mikrofaktoringu wydaje się spora bo sięga kilku procent wartości faktury to należy pamiętać że jest to jedyna opłata, którą klient poniesie. Zawsze więc wiemy ile zapłacimy za finansowanie. W przypadku faktoringu klasycznego bardzo ciężko oszacować ostateczne koszty. Dlaczego? Bo zależą od sporej liczby zmiennych. Bo choć uwagę zwraca na ogół jeden parametr – oprocentowanie z marżą, która rzeczywiście u bankowych faktorów może być niewygórowana to jednak potem okazuje się, że pojawia się sporo opłat i prowizji dodatkowych, które sprawiają, że ostateczny koszt klasycznego faktoringu może być dużo wyższy niż mikrofaktoringu.

faktoring dla małych firm

5/5 - (1 vote)
Sprawdź jakim Faktorem będzie dla Ciebie Monevia!
NATYCHMIASTOWA gotówka na Twoim koncie
Szybki proces on-line
Wszystko w JEDNEJ opłacie
100% faktury brutto wypłacane
Dowiedz się więcej