Czy faktoring jest prosty? Jak wygląda proces finansowania faktoringiem?

12 lutego 2024
Czy faktoring jest prosty? Jak wygląda proces finansowania faktoringiem?

Prosty faktoring czyli taki, który jest szybki  i bez zbędnych formalności. A jeśli dodatkowo koszt nie będzie wysoki, to faktoring okazuje się być ciekawym sposobem na poprawę płynności finansowej firm. Ale jak to działa?

Jak działa faktoring?

Faktoring to forma finansowania oparta na finansowaniu faktur. Mówiąc inaczej, jest to taki sposób finansowania działalności biznesowej, który polega na tym, że należność z faktury otrzymujemy znacznie szybciej niż wynika to z terminu płatności. Jeśli więc przedsiębiorca, chcąc być konkurencyjnym na rynku, wystawia faktury z 60 dniowym terminem płatności, to może jednak te środki otrzymać wcześniej. Wszystko dlatego, że firma faktoringowa może nabyć od wystawcy taką fakturę i w zamian za niewielką prowizję wypłaci kwotę z faktury od razu, a sam oczekuje wymaganą liczbę dni na zapłatę przez drugą stronę transakcji.

 

Proces finansowania faktoringiem

Proces finansowania faktoringiem może różnić się w zależności od tego, czy korzystamy z klasycznego faktoringu, czy też mikrofaktoringu.

 

faktoring dla małych firm

 

Faktoring klasyczny

Faktoring klasyczny, zazwyczaj oferowany przez banki wymaga sporo formalności. Konieczne będzie złożenie wielostronicowego wniosku. Bez pomocy działu księgowości raczej trudno będzie go przygotować. Trzeba tu bowiem podać wiele bardzo szczegółowych informacji charakteryzujących biznes takie jak informacje np. o „wiekowaniu” należności i zobowiązań.

Razem z wnioskiem trzeba też przedstawić listę kontrahentów wraz z historią współpracy z nimi. Te dane wskażą na skalę i warunki współpracy z odbiorcami. Można z nich wyczytać terminy płatności, występujące opóźnienia i wartość obrotów obecnych i przyszłych. Do listy kontrahentów dołączyć też trzeba analitykę obrotów ściągniętą z systemu księgowego, a także wyciągi bankowe dokumentujące to co zamieszczone jest we wniosku.

Mało tego. Konieczne też będą sprawozdania finansowe, zwykle za dwa pełne lata działalności, a dodatkowo tych na koniec bieżącego zamkniętego kwartału lub ostatniego miesiąca. Nierzadko trzeba też przedstawić prognozę przyszłych wyników. Nie obejdzie się też bez zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami do urzędu skarbowego, a także o braku zaległości w ZUS.

Ale to jeszcze nie wszystko. W klasycznym faktoringu, firma finansująca nasze faktury, poprosi po zaakceptowaniu wniosku o sprawozdania finansowe co kwartał. Gdy wszystkie dokumenty będą zatwierdzone, pozostanie nam jeszcze wysłanie do kontrahentów zawiadomienia o cesji. Ci muszą zgodzić się na taką formę rozliczeń.

To wszystko sprawia, że cały proces wnioskowania o klasyczny faktoring może trwać wiele dni, a nierzadko i tygodni.

 

Prosty faktoring czyli finansowanie mikrofaktoringiem

Żeby jednak faktoring był bardziej dostępny, na rynku pojawiły się firmy, które oferują taki sposób finansowania, który nie wymaga skomplikowanej procedury. Mikrofaktoring, bo o nim tutaj mowa nie wymaga od nas składania żadnego wniosku. Wystarczy jedynie założyć profil na internetowej platformie transakcyjnej mikrofaktora, co zajmuje przeważnie kilka minut.

Nowoczesne firmy mikrofaktoringowe jak np. Monevia weryfikują standing finansowy bez udziału klienta i bez konieczności przedkładania jakichkolwiek dokumentów. Niektóre z nich weryfikują klienta także poprzez wgląd w wyciągi bankowe. W tym celu korzystają z rozwiązań tzw. „otwartej bankowości” (PSD2), czyli prostego dostępu do systemu bankowości internetowej klienta i wglądu do konta bankowego firmy. Na tej podstawie szacowane są możliwości na finansowanie. Jednak najlepsze firmy mikrofaktoringowe jak Monevia rezygnują z tak inwazyjnych sposobów weryfikacji klientów, dbając też o ich bezpieczeństwo i tajemnice handlowe.

Aby skorzystać z prostego faktoringu nie potrzebna jest  też lista kontrahentów. Gdy klient przekazuje fakturę do finansowania, to system OCR sczytuje dane z dokumentu i w formie online weryfikuje kontrahenta. Pozytywna ocena kontrahenta generuje od razu umowę cesji faktury i zawiadomienie o cesji wierzytelności, które można podpisać z wykorzystaniem podpisu elektronicznego. Dzięki temu cały proces da się sfinalizować nawet w kilka minut, a wypłata środków następuje  zazwyczaj w ciągu 24 godzin.

 

Podsumowanie

Który faktoring można nazwać prostym? To zależy – dla dużych firm z własną księgowością poradzenie sobie z procesem wnioskowania o klasyczny faktoring może być łatwe. Dla mniejszych firm, gdzie większość spraw musi załatwić właściciel, zdecydowanie sprawdzi się mikrofaktoring.

faktoring dla małych firm

 

5/5 - (3 votes)
Sprawdź jakim Faktorem będzie dla Ciebie Monevia!
NATYCHMIASTOWA gotówka na Twoim koncie
Szybki proces on-line
Wszystko w JEDNEJ opłacie
100% faktury brutto wypłacane
Dowiedz się więcej