Zatory płatnicze - jak sobie z nimi radzić?

26 listopada 2021
Zatory płatnicze - jak sobie z nimi radzić?

Nieterminowymi płatnościami od kontrahentów lub ich brakiem powodują zatory płatnicze. Taka sytuacja może doprowadzić firmę do zachwiania płynności finansowej, a nawet do bankructwa. Niestety w Polsce zatory płatnicze pojawiają się bardzo często, szczególnie w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Z czego wynikają zatory płatnicze i jak sobie z nimi radzić?

Czym są zatory płatnicze?

Zator płatniczy to sytuacja, w której przedsiębiorca nie otrzymuje w terminie zapłaty od swoich kontrahentów za sprzedane towary i usługi. W efekcie sam nie ma środków, by terminowo uregulować swoje zobowiązania. Urząd Ochrony Klienta i Konsumenta (UOKiK) przyjął własną definicję zatorów płatniczych, zgonie z którą jest to:

takie nagromadzenie zadłużeń, które przechodzi na kolejne powiązane z nimi podmioty, negatywnie wpływając na całe otoczenie biznesowe. Zatory płatnicze wywołują w gospodarce efekt domina, czyli kuli śnieżnej. Przedsiębiorcy, którzy nie otrzymują w terminie zapłaty za dostarczone przez siebie towary lub wykonane usługi, w konsekwencji nie mają środków na dalszą spłatę własnych zobowiązań wobec kontrahentów, wywołując te same problemy u kolejnych podmiotów.

Z czego wynikają zatory płatnicze?

Przyczyny powstawania zatorów płatniczych mogą być naprawdę różne. Najczęściej jednak wskazuje się dwa rodzaje:

  • niezawinione, czyli wynikają z niemożliwych do przewidzenia przyczyn losowych lub nieotrzymania terminowej zapłaty od własnych kontrahentów,
  • zawinione, czyli nieetyczne i całkowicie bezprawne działania, które z reguły są wcześniej zaplanowane przez przedsiębiorcę, który od początku nie zamierza zapłacić należności w terminie.

W pierwszym przypadku najczęstszą przyczyną powstawania zatorów płatniczych jest problem z płynnością finansową po stronie odbiorcy towaru lub usługi. On sam zazwyczaj nie otrzymuje należności w terminie od swoich kontrahentów. W efekcie tworzy się błędne koło, gdzie jeden zator płatniczy negatywnie wpływa na otoczenie biznesowe przedsiębiorcy.

Gotówka na Twoim koncie szybciej niż data płatności. Faktoring online - Bez długoterminowym umów korzystasz kiedy chcesz! -->Kliknij i złóż wniosek

Zatory płatnicze są następstwem udzielania tzw. kredytów kupieckich. W celu utrwalania dobrych relacji kontrahenci odraczają sobie nawzajem terminy płatności. Czas oczekiwania na płatność często powoduje właśnie powstanie zatoru. W kasie firmowej brakuje gotówki na pokrycie własnych zobowiązań.

Negatywne skutki zatorów płatniczych

Powstawanie zatorów płatniczych ujemnie wpływa nie tylko na samo przedsiębiorstwo, ale również na jego bliższe i dalsze otoczenie. Zator płatniczy może mocno zachwiać płynnością finansową, a nieterminowość w regulowaniu własnych zobowiązań wpływa również negatywnie na wizerunek firmy na rynku. Żaden bowiem partner biznesowy nie będzie chciał współpracować z firmą niewiarygodną finansowo. Najgorsze w skutkach są oczywiście bankructwo lub likwidacja.

Oprócz trudności z nawiązaniem współpracy handlowej, zatory płatnicze wiążą się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów w postaci odsetek, kosztów sądowych czy kosztów windykacji. Co więcej, wpisanie na listę dłużników może przeszkodzić nie tylko w zawarcie nowego kontraktu, ale uniemożliwić zaciągnięcie kredytu bankowego, czy skorzystaniu z innych usług, np. leasingu. Warto również wspomnieć, że zatory płatnicze wywołują także negatywne skutki, które odczuwa cała gospodarka. Zmniejszenie inwestycji bądź ich przesunięcie w czasie to w wielu przypadkach pierwszy krok wykonywany w celu ratowania się przed utratą płynności finansowej. Niższa skala inwestycji firm przekłada się natomiast na wolniejsze tempo rozwoju gospodarczego państwa.

Faktoring jako środek zaradczy na zatory płatnicze

Wielu przedsiębiorców zastanawia się jak ograniczyć ryzyko powstawania zatorów płatniczych. Tak jak w medycynie, tak i w gospodarce sprawdza się profilaktyka. Oprócz weryfikacji potencjalnych kontrahentów oraz monitoringu płatności, dobrym rozwiązaniem jest faktoring. Skutecznie wspiera płynność finansową firmy i zabezpiecza przed zatorami płatniczymi. Co więcej, firma korzystająca z faktoringu nie musi czekać na pieniądze do terminu określonego na fakturze, ponieważ faktor wypłaca środki nawet w dniu wystawienia faktury. Można je więc przeznaczyć na uregulowanie własnych zobowiązań lub inwestycje. Chcąc skorzystać z faktoringu warto zwrócić uwagę na ofertę firmy Monevia. Co ją wyróżnia? Przede wszystkim atrakcyjne warunki finansowania, minimum formalności oraz fakt, że cały proces jest wygodny i odbywa się całkowicie online.

Faktoring online złóż wniosek

Może cię zainteresować również:

--> Finansowanie faktur online

--> Ranking firm faktoringowych

--> Co to jest faktoring

--> Przykład faktoringu

--> Koszt faktoringu

--> Limit faktoringowy

--> Mikrofaktoring

--> Finansowanie firmy

--> Faktoring online

--> Usługa faktoringu

5/5 - (6 votes)
Sprawdź jakim Faktorem będzie dla Ciebie Monevia!
NATYCHMIASTOWA gotówka na Twoim koncie
Szybki proces on-line
Wszystko w JEDNEJ opłacie
100% faktury brutto wypłacane
Dowiedz się więcej