Przychód a dochód – różnice, definicja, przykłady.

22 października 2021
Przychód a dochód – różnice, definicja, przykłady.

Przychód czy dochód? Te dwa terminy są często ze sobą mylone, a oznaczają zupełnie co innego. Przy prowadzeniu działalności gospodarczej to definicje, które należy obowiązkowo poznać. Poniżej wyjaśniamy czym różni się jedno od drugiego.

Co to jest przychód?

Na przychód firmy składają się wpływy, które wynikają z jej działalności gospodarczej.  W uproszczeniu – to inaczej środki pieniężne,  otrzymane za wykonane usługi lub sprzedane produkty, czyli ich cena.

Ponadto przychodem może być dywidenda,, czyli  środki otrzymane w wyniku podziału zysku z obligacji, akcji lub lokat bankowych.

Wyróżnia się 3 główne rodzaje przychodu: przychody ze sprzedaży, przychody operacyjne i przychody finansowe.

 • Przychody ze sprzedaży to łączna wartość wszystkich produktów i usług, jakie udało się sprzedać w ramach działalności firmy.
 • Przychody operacyjne, czyli suma przychodów, jakie osiąga firma z zasadniczej działalności przedsiębiorstwa (ze sprzedaży towarów i usług). Mogą także pochodzić z działalności pośredniej, czyli na przykład sprzedaży niepotrzebnych już środków trwałych, np. maszyny, która jest własnością firmy.
 • Przychody finansowe to wszystkie pieniądze, które zarabiane są w ramach tzw. aktywów finansowych, czyli np. ze sprzedaży akcji danej firmy, dywidend, odsetek uzyskanych przez firmę z tytułu: lokat bankowych, udzielonych pożyczek, weksli obcych czy przeterminowanych należności.

Przy ocenie kondycji finansowej firmy bierze się pod uwagę nie tylko przychody, ale i koszty prowadzenia działalności. Takie informacje można znaleźć m.in. w rachunku zysków i strat, który jest obowiązkowy dla każdej spółki wg prawa handlowego. W przypadku indywidualnych działalności gospodarczych zwykle to jest tzw. książka przychodów i rozchodów.

Przykład:   Klient zapłacił za Twój produkt 300 zł, a koszty poniesione przez Ciebie, żeby go wyprodukować, wynoszą 350 zł. Mimo znakomitego trzystuzłotowego przychodu jesteś stratny o 50 zł.

Polskie prawo stanowi wiele przywilejów i obowiązków zależnych od wysokości przychodu Prawną definicję przychodu reguluje art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym.

Gotówka na Twoim koncie szybciej niż data płatności. Faktoring online - Bez długoterminowym umów korzystasz kiedy chcesz! -->Kliknij i złóż wniosek

Koszty uzyskania przychodu

Koszty uzyskania przychodu (inaczej: KUP) to podatkowe pojęcie ustawowe. W uproszczeniu oznacza wydatek poniesiony w celu uzyskania przychodu, czyli inaczej środki wydane na wytworzenie towarów czy usług. Im wyższe koszty poniesione w toku działalności, tym mniejszy podatek do zapłaty na rzecz skarbu państwa i na odwrót Koszty uzyskania przychodu dokumentowane są fakturą lub rachunkiem, a podstawą do ich wystawienia są wszelkiego rodzaju umowy.

Do kosztów uzyskania przychodu zalicza się wydatki, których poniesienie jest niezbędne do prowadzenia działalności, np.:

 • wynagrodzenia pracowników;
 • czynsz za wynajem biura czy hali produkcyjnej;
 • wyposażenie biura, zakup sprzętu czy oprogramowania;
 • wydatki związane z samochodem służbowym, czyli leasing, kredyt samochodowy, paliwo;
 • wyjazdy służbowe;
 • amortyzacja;
 • koszty materiałów;
 • odsetki od kredytu firmy;
 • usługi outsorcingu, które inne firmy świadczą na rzecz danego przedsiębiorstwa.

 Warto podkreślić, że koszty, których nie można odliczyć od podatku również istnieją. Są to zwykle koszty nieudokumentowane lub nie zaliczające się do KUP.

 Koszty uzyskania przychodu muszą być ściśle związane z działalnością firmy. A co więcej nie mogą być wymienione w negatywnym katalogu kosztów w art. 23 ustawy o PIT.

Przykład:

Kupiłeś folię bąbelkową, żeby zabezpieczyć produkty w trakcie transportu., Nie było jej dużo, ale cena zdecydowanie okazjonalna. Folię kupiłeś u osoby prywatnej za gotówkę w ramach  domowej wyprzedaży i nie możesz udokumentować tego zakupu.   Pieniądze zostały wydane, a więc koszt poniesiony. Jednak nie można go zaliczyć do KUP. Natomiast sam wydatek będzie miał znaczenie przy ustalaniu ceny sprzedaży produktu.

Co to jest dochód?

Dochód (inaczej: zysk) uzyskamy wtedy, gdy od przychodu odejmiemy koszty jego uzyskania. Dochód brutto będzie stanowił różnicę między dochodem a kosztami, jeszcze przed opodatkowaniem.

Dochód brutto = przychód - koszty jego uzyskania

Po zapłacie należnego podatku uzyskamy wartość dochodu netto (tzw. czysty zysk pozostający w firmie). To właśnie on wskazuje na właściwą sytuację finansową firmy.

Dochód netto = dochód brutto - podatek dochodowy

Przychód czy dochód – co ma znaczenie?

Dochód to jedyne pieniądze, którymi powinno się cieszyć w swoim biznesie – przynajmniej na początku jej prowadzenia – i takie, którymi powinno się dalej rozporządzać (wydatki, inwestycje itp.).

Przykład:   Klient płaci za produkt kupiony w sklepie internetowym 1800 złotych. Ile z tej kwoty to dochód? To zależy.   Aby uzyskać dochód, trzeba ponieść pewien koszt. Od otrzymanej kwoty należy zapłacić podatki (np. podatek od towarów i usług oraz podatek dochodowy od osób fizycznych) oraz odjąć koszty związane z produkcją lub zakupem produktu. Dodatkowo warto pamiętać, że firma ma pewne koszty stałe – je również trzeba wziąć pod uwagę.   Może się okazać, że koszt jest większy niż przychód. W tym przypadku nie ma mowy o żadnym dochodzie. Jednak nie oznacza to, że biznes jest nierentowny, ponieważ być może produkt, jest tylko jednym z elementów strategii biznesowej. .

Czym jest strata w biznesie?

Straty finansowe w firmie występują wtedy, gdy przychody generowane przez firmę są niższe niż poniesione koszty.

Pojawiła się również uzasadnione pytanie: czy straty poniesione w trakcie prowadzenia działalności można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?

Straty finansowe lub tzw. straty nadzwyczajne można wpisać w koszty, o ile się je odpowiednio udokumentuje. Straty nadzwyczajne występują np. w wyniku zdarzeń losowych, na które nie ma się wpływu (np. zalanie biura w wyniku ulewy, pożar itp.)  

Jaka jest różnica między dochodem a przychodem?

Przychód to nie to samo co dochód.

Przychód to suma wpływów należności na konto firmy, w wyniku prowadzonej działalności. Do oceny jego wysokości należy brać pod uwagę poniesione koszty, co ma wpływ również na wysokość podatku naliczonego do zapłaty na rzecz skarbu państwa.

Dochód to faktyczny (czysty) zysk przedsiębiorstwa, który odzwierciedla realną sytuację finansową firmy. Są to środki, które pozostają do dyspozycji firmy i świadczą również o jej kondycji finansowej.

Faktoring online złóż wniosek

Może cię zainteresować również:

--> Finansowanie faktur online

--> Ranking firm faktoringowych

--> Co to jest faktoring

--> Przykład faktoringu

--> Koszt faktoringu

--> Limit faktoringowy

--> Mikrofaktoring

--> Finansowanie firmy

--> Faktoring online

--> Usługa faktoringu

5/5 - (8 votes)
Sprawdź jakim Faktorem będzie dla Ciebie Monevia!
NATYCHMIASTOWA gotówka na Twoim koncie
Szybki proces on-line
Wszystko w JEDNEJ opłacie
100% faktury brutto wypłacane
Dowiedz się więcej