|
|
Planowanie budżetu w działalności gospodarczej

Planowanie budżetu w działalności gospodarczej

Share on print
Share on email
[heart_this]

Zarządzanie finansami to pojęcie najczęściej kojarzone z bankami lub dużymi firmami produkującymi swoje wyroby na masową skalę. Myśląc o budżecie, widzimy sztab księgowych pracujących w arkuszach MS Excela lub programach księgowych, sporządzających sprawozdania finansowe i raporty dla Zarządu. Ale finanse to zagadnienie, które dotyczy nie tylko makro-podmiotów. Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze również muszą planować swoje wydatki, terminowo rozliczać się z kontrahentami, rozdzielać swój kapitał w taki sposób, aby starczyło na rozwój. O ile w dużej firmie istnieje odrębne biuro finansowe, o tyle mikro-przedsiębiorca jest najczęściej prezesem, sprzedawcą, dostawcą i księgową w jednej osobie. Niezależnie od wielkości firmy i zakresu obowiązków jej przedstawicieli, planowanie budżetu jest konieczne by przetrwać na rynku i rozwijać działalność na skalę umożliwiającą swobodną konkurencję w otoczeniu rynkowym.

Dlaczego budżet jest tak ważny?

Szacowanie wydatków i porównywanie kosztów z dochodami (rzeczywistymi lub prognozowanymi) jest ważne, ponieważ pomaga przedsiębiorcom określić, czy mają wystarczająco dużo pieniędzy na działalność operacyjną i rozwój firmy. Brak budżetu  i wiedzy na temat stanu finansów przedsiębiorstwa najczęściej prowadzi do niekontrolowanych wydatków i zatorów płatniczych. Z drugiej strony niewykorzystywanie nadwyżek gotówki, to rezygnacja z szansy zwiększenia pozycji konkurencyjnej na rynku i rozwoju firmy.

Co zrobić, gdy zarządzanie budżetem  sprowadza się tylko do regulowania bieżących zobowiązań?

Planowanie wydatków oraz racjonalne zarządzanie budżetem jest sporym wyzwaniem w sytuacji, gdy przychody z działalności są niskie lub wręcz maleją z miesiąca na miesiąc. Najczęściej prowadzi to do zahamowania rozwoju firmy i bieżącego „łatania dziur” w budżecie, by nie popaść w spiralę zadłużenia. Właściciele zwykle odraczają terminy płatności swoich zobowiązań lub oszczędzają na działalności operacyjnej.

Jak zatem zarządzać budżetem, by zachować bieżącą płynność finansową i jednocześnie rozwijać przedsiębiorstwo?

Faktoring jest jednym z narzędzi finansowych, które wspiera przedsiębiorców w zarządzaniu należnościami. Często jest wykorzystywany jako stałe zewnętrzne źródło finansowania, które łatwo rozliczyć księgowo. To znacznie zwiększa bezpieczeństwo prowadzenia działalności gospodarczej, bo faktoring nie obciąża budżetu firmy. Aby dodatkowo obniżyć koszt pozyskania kapitału, warto sprzedawać faktury wystawione na wiarygodnych płatników. Faktor wyceni wówczas transakcję na korzystniejszych warunkach, a pozytywna współpraca wpłynie na ogólne warunki finansowania w przyszłości. Z faktoringu coraz częściej korzystają mikro- i małe przedsiębiorstwa. A to właśnie te podmioty mają najtrudniej w otoczeniu wielkich koncernów czy korporacji. Sprzedając faktury do firmy faktoringowej przedsiębiorca otrzymuje gotówkę od razu, bez konieczności czekania do terminu płatności. Dzięki temu zachowuje płynność finansową i na bieżąco może regulować własne zobowiązania. Korzystając z faktoringu regularnie, przedsiębiorcy mają stały dopływ gotówki, więc mogą inwestować i rozwijać działalność. Doraźna sprzedaż należności do firm faktoringowych pozwala „łatać” przejściowe dziury w budżecie. Tak więc faktoring to elastyczne narzędzie, które pozwala kontrolować płynność finansową oraz – niezwykle ważne dla przedsiębiorców – otaczać się rzetelnymi i wypłacalnymi kontrahentami. A nic tak nie uspokaja właścicieli jak świadomość, że ich biznesy są zabezpieczone finansowo.

 

faktoring dla nowych firm
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp