Składki ZUS - sprawdź, co się zmieni od 2019 roku!

Od 1 stycznia 2019 roku w życie wejdzie reforma dotycząca wysokości składek ZUS. Zmiany wprowadzone przez rząd mają pomóc w funkcjonowaniu przede wszystkim małym przedsiębiorcom. Jaka będzie [...]
20 grudnia 2018
Składki ZUS - sprawdź, co się zmieni od 2019 roku!

Od 1 stycznia 2019 roku w życie wejdzie reforma dotycząca wysokości składek ZUS. Zmiany wprowadzone przez rząd mają pomóc w funkcjonowaniu przede wszystkim małym przedsiębiorcom. Jaka będzie wysokość Twojej składki w przyszłym roku? Sprawdź!

Mały ZUS – jak to działa?

Czym jest „mały ZUS”? To forma udogodnienia, z której przez lata mogły korzystać nowopowstałe przedsiębiorstwa i firmy. Dla lokalnych podmiotów gospodarczych rozpoczęcie działalności to ogromne wyzwanie. Stąd pomysł, by przez pierwsze 24 miesiące funkcjonowania, spółki (bez względu na wielkość i charakter działalności) mogły skorzystać z możliwości opłacania niższych składek. I chociaż wydawałoby się, że tego typu ustępstwa powinny przyczynić się do rozwoju mniejszych firm, to po upływie dwóch lat, wielu przedsiębiorców wciąż rezygnowało z prowadzenia działalności ze względu na zbyt wysokie koszty. Nadchodzące zmiany mają być więc wsparciem dla tych, których opłacanie pełnej składki przerasta.

Na czym polegają zmiany?

W przyszłym roku wysokość opłat będzie zależeć od wyników finansowych przedsiębiorcy. Składki ZUS od 2019 roku będą ustalane na podstawie przekroczenia przez firmę limitu przychodów. Jak ustala się wysokość takiego progu? Jest to 30-krotność minimalnego wynagrodzenia z poprzedniego roku. W 2018 roku w Polsce najniższa krajowa wynosiła 2100 zł. Oznacza to, że przedsiębiorcy, którzy nie osiągnęli przychodu przekraczającego 63 000 zł (2100 zł x 30), będą mogli skorzystać z możliwości płacenia niższych składek na ubezpieczenie społeczne.

Obliczanie składek w praktyce

Jak wyliczyć wysokość składek obniżonego ZUS-u w 2019 roku? Jeśli przychód przedsiębiorstwa nie przekroczy powyższego limitu, to płatnik będzie musiał indywidualnie określić, jaka będzie wysokość odprowadzanych składek. Jak to zrobić? Na początek trzeba obliczyć przeciętny miesięczny przychód – dzielimy roczny przychód przez ilość dni w roku, a następnie mnożymy razy 30. Następnym krokiem jest policzenie współczynnika za dany rok kalendarzowy. Prognozowane przeciętne wynagrodzenie za dane 12 miesięcy należy podzielić przez minimalne wynagrodzenie obowiązujące w styczniu danego roku, a następnie całości pomnożyć razy 0,24. Sumując obydwie wartości, otrzymamy przewidywaną wysokość składki.

Ulga tylko tymczasowa

Nowy sposób obliczania należności jest ograniczony czasowo. Opłacanie składek ZUS od przychodu może obejmować 36 z 60 miesięcy prowadzenia działalności. Oznacza to, że po upływie trzech lat przedsiębiorca będzie musiał wrócić do stosowania regularnych wysokości składek. Na kolejne obniżenie składek będzie mógł pozwolić sobie dopiero po dwóch latach – po zakończeniu okresu 60 miesięcy.

faktoring dla nowych firm

Może cię zainteresować również:

--> Ranking faktorów

--> Faktoring dla firm transportowych

--> Faktoring dla małych firm

--> Jak działa faktoring

--> Przykład faktoringu

--> Limit faktoringowy

--> Umowa faktoringu

--> Finansowanie dla firm

--> Mikrofaktoring

5/5 - (4 votes)
Sprawdź jakim Faktorem będzie dla Ciebie Monevia!
NATYCHMIASTOWA gotówka na Twoim koncie
Szybki proces on-line
Wszystko w JEDNEJ opłacie
100% faktury brutto wypłacane
Dowiedz się więcej