Faktoring w praktyce - co to jest i na czym polega?

Faktoring to rozwiązanie, które w ostatnich latach zyskało na popularności – zwłaszcza wśród podmiotów sektora MMŚP. Firm faktoringowych w Polsce jest coraz więcej, a ich oferta z powodzeniem [...]
10 stycznia 2019
Faktoring w praktyce - co to jest i na czym polega?

Faktoring to rozwiązanie, które w ostatnich latach zyskało na popularności – zwłaszcza wśród podmiotów sektora MMŚP. Firm faktoringowych w Polsce jest coraz więcej, a ich oferta z powodzeniem konkuruje z produktami bankowymi. Czym jest i na czym polega faktoring? Oto najważniejsze informacje.

Faktoring – definicja

Jaka jest definicja faktoringu? To jeden ze sposobów finansowania działalności przedsiębiorstw, polegający na sprzedaży faktur przed ich terminem płatności do instytucji finansowej. Potocznie takie instytucje nazywa się faktorami, a podmioty sprzedające swoje wierzytelności - faktorantami. Idea polega na tym, że dzięki sprzedaży faktur niewymagalnych faktorant otrzymuje zapłatę za fakturę sporo przed datą płatności (nawet w dniu wystawienia faktury). Cała rzecz sprowadza się do szybszego uwolnienia gotówki, zamrożonej w formie faktur z wydłużonym terminem płatności. Dzięki temu przedsiębiorca zyskuje środki, które może wykorzystać na dowolny cel.

Sprawdź kalkulator finansowy dla firm od Monevii

Faktoring w praktyce

Jak wygląda faktoring w praktyce? W sytuacji, gdy jedna z firm sprzedaje towar lub usługę na rzecz drugiej, wystawia fakturę, która często posiada wydłużony termin płatności (nawet do 90 dni). Jeżeli przedsiębiorca wystawiający fakturę nie chce czekać tak długo na płatność może odsprzedać wierzytelność faktorowi i tym samym zapewnić sobie ochronę płynności finansowej.
Przedsiębiorca korzystający z faktoringu ma pełną dowolność, jeśli chodzi o wybór sprzedawanych faktur. Nie musi korzystać z usług faktora w pełnym zakresie, to do niego należy decyzja o sprzedaży pojedynczych wierzytelności lub całych pakietów. Transakcje mogą dotyczyć nawet niewielkich faktur opiewających na sumy kilkuset złotych. Sprzedaży mogą podlegać również zobowiązania zawarte w obcych walutach. Sama współpraca z faktorem nie musi być stała. Może ograniczać się do sprzedaży faktur tylko w sytuacjach, gdy zachodzi taka potrzeba.

Jakie przynosi korzyści?

Jedną z głównych zalet faktoringu jest utrzymanie płynności finansowej przez przedsiębiorstwo. Firma zapewnia sobie nieskrępowany dostęp do gotówki bez potrzeby ponoszenia dodatkowych kosztów jak np. zaciągania kredytu. Przedsiębiorca nie jest zależny od tego, kiedy kontrahent rozliczy się z dokonanej transakcji. Ma też swobodę w obracaniu dostępnymi środkami, dzięki czemu może regulować bieżące zobowiązania lub realizować nowe inwestycje.
Płynność finansowa przekłada się z kolei na konkurencyjność. Im większe możliwości finansowe przedsiębiorstwa, tym korzystniejszą ofertę jest ono w stanie zaproponować klientom. Dzięki sprzedaży faktur możliwe jest m.in. wydłużenie okresu spłaty, bez obniżania ilości i jakości oferowanych usług.

Pewność w biznesie

Niewątpliwą korzyścią w przypadku faktoringu jest możliwość weryfikacji kontrahenta jeszcze przed zawarciem transakcji. Specjaliści są w stanie sprawdzić, czy dany podmiot będzie w stanie sprostać zobowiązaniom zawartym w umowie. Taka wiedza jest niezwykle ważna, pomaga z wyprzedzeniem planować kolejne kroki firmy i unikać nierzetelnych kontrahentów.

faktoring dla mikrofirm

Sprawdź jakim Faktorem będzie dla Ciebie Monevia!
NATYCHMIASTOWA gotówka na Twoim koncie
Szybki proces on-line
Wszystko w JEDNEJ opłacie
100% faktury brutto wypłacane
Dowiedz się więcej