Najpopularniejsze źródła finansowania przedsiębiorstw

Spośród źródeł finansowania przedsiębiorstw można wyróżnić dwie podstawowe kategorie – wewnętrzne oraz zewnętrzne. Pierwsze opierają się na niezależności firmy i jej własnych aktywach, drugie [...]
22 stycznia 2019
Najpopularniejsze źródła finansowania przedsiębiorstw

Spośród źródeł finansowania przedsiębiorstw można wyróżnić dwie podstawowe kategorie – wewnętrzne oraz zewnętrzne. Pierwsze opierają się na niezależności firmy i jej własnych aktywach, drugie stanowią pomoc w przypadku finansowych problemów. Po które z nich najczęściej sięgają przedsiębiorcy?

Kredyt

Kredyt to popularny sposób finansowania, zarówno wśród osób prywatnych, jak i przedsiębiorstw. Jego przyznanie nie różni się w zasadzie niczym w obu przypadkach. Kredytobiorca podpisuje umowę z bankiem, określając w nim kwotę, czas i cel pożyczki. Wśród zalet kredytów można wymienić m.in. możliwość otrzymania dużych środków pieniężnych na konkretne inwestycje. Taki zastrzyk gotówki może okazać się dla firmy ratunkiem, należy pamiętać jednak o tym, że jest to wkład tymczasowy, podlegający zwrotowi. W przypadku finansowania małych i średnich przedsiębiorstw dużym problemem mogą okazać się również formalności. Wysokie wymagania stawiane przez banki to dla początkujących spółek bariera bardzo trudna do przekroczenia.

Sprawdź kalkulator finansowy dla małych firm od Monevii

Leasing

Na czym polega umowa leasingowa? Jest to forma nabywania, łącząca w sobie elementy kredytu i dzierżawy. Między leasingodawcą i leasingobiorcą dochodzi do zawarcia umowy, w której strony określają warunki korzystania z przedmiotu leasingu. Podmiot korzystający z usługi zobowiązuje się również do spłaty rat leasingowych, a gdy okres wynajmu dobiegnie końca, przedmiot może np. zostać wykupiony przez przedsiębiorstwo za część pierwotnej ceny. Dla przedsiębiorstw to rozwiązanie o tyle korzystne, że gwarantuje oszczędność. Leasingowany przedmiot wciąż należy do leasingodawcy, stąd na nim spoczywa także wiele obowiązków. Przedsiębiorca z kolei jest jedynie jego użytkownikiem.

Dotacje

Dotacje to jedna z podstawowych źródeł finansowania małych i średnich przedsiębiorstw. To właśnie dzięki pieniądzom uzyskanym z dopłat, wiele nowych inicjatyw zostało wdrożonych w życie. Pozyskanie kapitału to zwłaszcza w początkowej fazie działalności duży problem, natomiast tego typu fundusze często umożliwiają postawienie pierwszego kroku. Wśród instytucji udzielających dotacji są Europejski Bank Inwestycyjny oraz Europejski Fundusz Inwestycyjny. Oczywiście otrzymanie dodatkowych środków wiąże się ze spełnieniem odpowiednich wymogów i złożeniem wniosku.

Faktoring

Faktoring to jedna z najprostszych form finansowania, po którą coraz częściej sięgają przedsiębiorcy. Na czym polega? Jeżeli firma wystawia swoim kontrahentom faktury z odroczonym terminem płatności, może je sprzedać instytucji finansowej zwanej faktorem. Dzięki temu rozwiązaniu przedsiębiorca otrzymuje gotówkę za wykonaną usługę lub sprzedany towar nawet w dniu wystawienia faktury. Jedną z najważniejszych zalet faktoringu jest łatwość uzyskania finansowania. W odróżnieniu od kredytu, przedsiębiorca sprzedający faktury nie musi spełniać wymagań dotyczących obrotów firmy czy stażu na rynku. Ponadto, decydując się na korzystanie z faktoringu możliwe jest oferowanie swoim klientom dłuższych terminów płatności zwiększając tym samym konkurencyjność na rynku.

Odpisy amortyzacyjne

Prowadzenie firmy oznacza inwestycje m.in. w sprzęt biurowy, narzędzia niezbędne do pracy, samochody itp. Poniesione w ten sposób wydatki mogą zostać zrekompensowane przez ulgi podatkowe oraz odpisy amortyzacyjne. Amortyzacja polega na obniżeniu wartości konkretnego dobra w czasie na skutek jego zużycia. Uwzględnia się ją w kosztach uzyskania przychodów, dzięki czemu podstawa opodatkowania jest niższa. Zaoszczędzone w ten sposób pieniądze zostają w kasie spółki i mogą zostać wykorzystane podczas kolejnych inwestycji.

Sprawdź jakim Faktorem będzie dla Ciebie Monevia!
NATYCHMIASTOWA gotówka na Twoim koncie
Szybki proces on-line
Wszystko w JEDNEJ opłacie
100% faktury brutto wypłacane
Dowiedz się więcej