Najpopularniejsze źródła finansowania przedsiębiorstw

Spośród źródeł finansowania przedsiębiorstw można wyróżnić dwie podstawowe kategorie – wewnętrzne oraz zewnętrzne. Pierwsze opierają się na niezależności firmy i jej własnych aktywach, drugie [...]
22 stycznia 2019
Najpopularniejsze źródła finansowania przedsiębiorstw

Spośród źródeł finansowania przedsiębiorstw można wyróżnić dwie podstawowe kategorie – wewnętrzne oraz zewnętrzne. Pierwsze opierają się na niezależności firmy i jej własnych aktywach, drugie stanowią pomoc w przypadku finansowych problemów. Po które z nich najczęściej sięgają przedsiębiorcy?

Kredyt

Kredyt to popularna forma finansowania, zarówno wśród osób prywatnych, jak i przedsiębiorstw. Jego przyznanie nie różni się w zasadzie niczym w obu przypadkach. Kredytobiorca podpisuje umowę z bankiem, określając w nim kwotę, czas i cel pożyczki. Wśród zalet kredytów można wymienić m.in. możliwość otrzymania dużych środków pieniężnych na konkretne inwestycje. Taki zastrzyk gotówki może okazać się dla firmy ratunkiem, należy pamiętać jednak o tym, że jest to wkład tymczasowy, podlegający zwrotowi. W przypadku finansowania małych i średnich przedsiębiorstw dużym problemem mogą okazać się również formalności. Wysokie wymagania stawiane przez banki to dla początkujących spółek bariera bardzo trudna do przekroczenia.

Sprawdź kalkulator finansowy dla firm od Monevii

Dotacje

Dotacje to jedna z podstawowych źródeł finansowania małych i średnich przedsiębiorstw. To właśnie dzięki pieniądzom uzyskanym z dopłat, wiele nowych inicjatyw zostało wdrożonych w życie. Pozyskanie kapitału to zwłaszcza w początkowej fazie działalności duży problem, natomiast tego typu fundusze często umożliwiają postawienie pierwszego kroku. Wśród instytucji udzielających dotacji są Europejski Bank Inwestycyjny oraz Europejski Fundusz Inwestycyjny. Oczywiście otrzymanie dodatkowych środków wiąże się ze spełnieniem odpowiednich wymogów i złożeniem wniosku.

Leasing

Kolejnym źródłem finansowania działalności gospodarczej jest umowa leasingowa. To forma nabywania, łącząca w sobie elementy kredytu i dzierżawy. Między leasingodawcą i leasingobiorcą dochodzi do zawarcia umowy, w której strony określają warunki korzystania z przedmiotu leasingu. Podmiot korzystający z usługi zobowiązuje się również do spłaty rat leasingowych, a gdy okres wynajmu dobiegnie końca, przedmiot może np. zostać wykupiony przez przedsiębiorstwo za część pierwotnej ceny. Dla przedsiębiorstw to rozwiązanie o tyle korzystne, że gwarantuje oszczędność. Leasingowany przedmiot wciąż należy do leasingodawcy, stąd na nim spoczywa także wiele obowiązków. Przedsiębiorca z kolei jest jedynie jego użytkownikiem.

Faktoring

Faktoring to jedna z najprostszych form finansowania, po którą coraz częściej sięgają przedsiębiorcy. Na czym polega? Jeżeli firma wystawia swoim kontrahentom faktury z odroczonym terminem płatności, może je sprzedać instytucji finansowej zwanej faktorem. Dzięki temu rozwiązaniu przedsiębiorca otrzymuje gotówkę za wykonaną usługę lub sprzedany towar nawet w dniu wystawienia faktury. Jedną z najważniejszych zalet faktoringu jest łatwość uzyskania finansowania. W odróżnieniu od kredytu przedsiębiorca sprzedający faktury nie musi spełniać wymagań dotyczących obrotów firmy czy stażu na rynku. Ponadto, decydując się na korzystanie z faktoringu online, możliwe jest oferowanie swoim klientom dłuższych terminów płatności, zwiększając tym samym konkurencyjność na rynku.

Szybki faktoring online. Bez długoterminowym umów korzystasz kiedy chcesz!. Uproszczone procedury.  -->Kliknij i złóż wniosek

Odpisy amortyzacyjne

Prowadzenie firmy oznacza inwestycje m.in. w sprzęt biurowy, narzędzia niezbędne do pracy, samochody itp. Poniesione w ten sposób wydatki mogą zostać zrekompensowane przez ulgi podatkowe oraz odpisy amortyzacyjne. Amortyzacja to jedno ze źródeł finansowania przedsiębiorstw. Polega na obniżeniu wartości konkretnego dobra w czasie na skutek jego zużycia. Uwzględnia się ją w kosztach uzyskania przychodów, dzięki czemu podstawa opodatkowania jest niższa. Zaoszczędzone w ten sposób pieniądze zostają w kasie spółki i mogą zostać wykorzystane podczas kolejnych inwestycji.

Anioły biznesu

Do formy finansowania przedsiębiorstw możemy zaliczyć również anioły biznesu. To osoby prywatne (osoby fizyczne lub przedsiębiorcy), które mają trochę wolnej gotówki i chcą zainwestować w projekty na wczesnym etapie rozwoju biznesu. Lista polskich aniołów biznesu nie jest zamknięta. W tej roli może sprawdzić się zarówno ktoś ze znanych inwestorów, jak i każda inna osoba, która wyrazi zainteresowanie inwestycją. Aniołowie biznesu projektom, które dobrze rokują w czasie, oferują pieniądze oraz doświadczenie, w zamian za udziały w firmie.

Fundusze Venture Capital

Venture Capital jest jednocześnie źródłem finansowania działalności gospodarczej oraz narzędziem inwestycyjnym dla zamożnych osób fizycznych i inwestorów instytucjonalnych. Inwestorzy lubią lokować swój kapitał w startupy z perspektywą długoterminowego wzrostu. I szukają przede wszystkim biznesów, na których mogą zarobić – najlepiej sporo! Venture Capitals mają tendencję do koncentrowania się na nowo powstających firmach, ale tylko tych z potencjałem do dużego zwrotu z inwestycji. Nie finansują w „same pomysł” i wczesne plany. Warto o tym pamiętać.

Crowdfunding 

Crowdfunding jest formą finansowania przedsiębiorstw, która polega na inwestowaniu w projekt za pomocą stosunkowo niewielkich wkładów pieniężnych, ale od dużej grupy osób. Zamiast pozyskiwania znacznych kwot od jednego lub kilku inwestorów skupiamy się na dotarciu do jak największej liczby osób.

Kampania finansowania i transakcje są zazwyczaj przeprowadzane online za pośrednictwem dedykowanych stron crowdfundingowych, często w połączeniu z portalami społecznościowymi. W zależności od projektu, uczestnicy kampanii mogą zasadniczo dokonywać darowizn, inwestować w celu uzyskania potencjalnego przyszłego zwrotu z inwestycji (ROI) lub dokonywać przedpłaty za produkt albo usługę.

Taką zbiórkę organizuje się samodzielnie. Jej sukces zależy w dużej mierze od umiejętnej komunikacji i dobrego „sprzedania” swojego pomysłu.

Crowdfunding w Polsce rozwija się w dynamicznym tempie i przybiera różne formy. Źródłem finansowania działalności gospodarczej jest np. tzw. crowdfunding udziałowy (inaczej: crowdfunding inwestycyjny). W tym przypadku fundatorzy w zamian za wsparcie danej firmy otrzymują jej udziały.

Jeśli żadna z wymienionych formy finansowania przedsiębiorstw zawiedzie, to jest jeszcze jedna opcja: wsparcie rodziny. Bliscy mogą pomóc w prowadzeniu firmy bezpłatnie lub pożyczyć pieniądze na rozpoczęcie działalności.

Faktoring online złóż wniosek

Może cię zainteresować również:

--> Ranking faktorów

--> Faktoring dla firm transportowych

--> Faktoring dla małych firm

--> Jak działa faktoring

--> Przykład faktoringu

--> Limit faktoringowy

--> Umowa faktoringu

--> Finansowanie dla firm

--> Mikrofaktoring

3.7/5 - (3 votes)
Sprawdź jakim Faktorem będzie dla Ciebie Monevia!
NATYCHMIASTOWA gotówka na Twoim koncie
Szybki proces on-line
Wszystko w JEDNEJ opłacie
100% faktury brutto wypłacane
Dowiedz się więcej