Pakiet mobilności. Zmiany dla kierowców i przewoźników

10 listopada 2022
Pakiet mobilności. Zmiany dla kierowców i przewoźników

Pakiet mobilności wprowadza sporo zmian w funkcjonowaniu firm przewozowych. Co to jest pakiet mobilności? Jak to działa i kiedy trzeba stosować pakiet mobilności?

Pakiet mobilności to zestaw przepisów obowiązujących przewoźników w ruchu międzynarodowym realizującym transport w obrębie Unii Europejskiej. Przepisy wchodzą w życie etapami. Jedna z najbardziej znaczących zmian obowiązuje od lutego 2022. Dotyczy ona delegowania kierowców, czasu pracy kierowców i zasad przewozów kabotażowych.

Pakiet mobilności od kiedy?

Pakiet mobilności został ogłoszony przez Parlament Europejski w lipcu 2020 roku. Kolejne zapisy Celem pakietu mobilności miała być poprawa warunków pracy kierowców. Zmiany wywołały sporo kontrowersji szczególnie wśród przewoźników z Polski. Dlaczego? Konieczność dostosowana się do unijnych przepisów powoduje, że polscy przewoźnicy stają się coraz mniej konkurencyjni.

Pakiet mobilności dla kierowców

Pakiet mobilności dotyczy głównie pracy kierowców, a także odpoczynku i godzin jazdy. To również sprawa delegowania kierowców i kabotażu, także tachografów. Zgodnie z zasadami pakietu mobilności zagraniczni kierowcy realizujący przejazdy w innych krajach muszą otrzymać taki samo wynagrodzenie jak kierowcy danego kraju. Mówiąc wprost, jeśli kierowca zatrudniony w polskiej firmie transportowej jedzie przez terytorium Niemiec, to za ten czas dostaje wynagrodzenie jakie należy się niemieckiemu kierowcy. Dotyczy to również przewozów kabotażowych czyli transportu towarów w ramach jednego kraju Unii Europejskiej ale innego niż kraj macierzysty, a także transportu cross trade czyli realizowanego między dwoma krajami UE, różnymi od tego, w którym firma jest zarejestrowana.

Faktoring dla transportu w Monevii. Faktoring jest dostępny dla firm transportowych małych i dużych

Pakiet mobilności w transporcie

Pakiet mobilności zmienia zasady tygodniowego odpoczynku kierowcy. I tak, kierowca prowadzący pojazd w ramach transportu międzynarodowego może odbyć dwa skrócone odpoczynki tygodniowo z rzędu, po 24 godziny o ile zostanie to zrekompensowane równoważnym okresem odpoczynku, który nastąpi przed upływem 3 tygodni. Dodatkowo rekompensata musi nastąpić przed regularnym odpoczynkiem tygodniowym oraz być połączona z odpoczynkiem, który trwa minimum 9 godzin. Jednocześnie przepis ten zakazuje kierowcy odpoczynku w kabinie. Inna zmiana dotyczy powrotu do bazy. Pracodawca musi tak ułożyć pracę, żeby kierowca mógł odpocząć raz na 4 tygodnie w swoim domu lub w siedzibie przewoźnika. Kierowca może też wydłużyć o godzinę dzienny lub tygodniowy czas jazdy jeśli ma dojechać do bazy lub miejsca zamieszkania. Gdy zrobi trzydziestominutową, dodatkową przerwę, to w takiej sytuacji jazda może być dłuższa o 2 godziny.

Zmiany obejmują także zasady wpisów w tachografach, czyli urządzeniach rejestrujących czas i parametry jazdy ciężarówki. Gdy kierowca przekroczy granicę jakiegoś kraju, to musi na najbliższym możliwym postoju dokonać odpowiedniego wpisu w urządzeniu. Tachografy dostępne od 2025 roku będą automatycznie dokonywały takich wpisów. Pakiet mobilności zobowiązuje również kierowców, którzy wykonują przewozy kabotażowe do powrotu do bazy raz na 8 tygodni. Ten sam pojazd może wykonać maksymalnie 3 przejazdy kabotażowe w ciągu 7 dni w jednym państwie UE.

Zmiany dla pojazdów od DMC 2,5 t

Od maja 2022 firmy transportowe używające pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej wyższej niż 2,5 tony muszą mieć zabezpieczenie finansowe. Na pierwszy pojazd 1800 euro, na kolejny 900 euro. Potrzebna jest też licencja transportowa i zezwolenie na wykonywanie zawodu. Dodatkowo pojawią się tachografy w samochodach o tych parametrach rejestrowanych po raz pierwszy.--> Faktoring dla transportu

--> Faktoring dla małych

--> Finansowanie faktur online

--> Co to jest faktoring

--> Przykład faktoringu

--> Koszt faktoringu

--> Limit faktoringowy

--> Mikrofaktoring

--> Usługa faktoringu

5/5 - (4 votes)
Sprawdź jakim Faktorem będzie dla Ciebie Monevia!
NATYCHMIASTOWA gotówka na Twoim koncie
Szybki proces on-line
Wszystko w JEDNEJ opłacie
100% faktury brutto wypłacane
Dowiedz się więcej