Faktoring, a polityka kredytowa

31 sierpnia 2023
Faktoring, a polityka kredytowa

Faktoring bankowy coraz częściej „sięga” po klientów z sektora małych firm. Czy zagrozi fintechom faktoringowym wyspecjalizowanym w obsłudze najmniejszych przedsiębiorców?

Faktoring, czyli finansowanie faktur z odroczonym terminem płatności, to coraz popularniejsza usługa. W czasie walki o poprawę płynności finansowej, przedsiębiorcy szukają rozwiązań, które pomogą im odzyskać należności jak najwcześniej. Bo nawet rzetelnym kontrahentom zdarzają się opóźnienia w płatnościach z uwagi na zamrożenie gotówki przy inwestycjach. Brak terminowej płatności od jednego lub dwóch kontrahentów nie powinno zaburzyć budżetu małej firmy. Co jednak, gdy takich opóźnień jest więcej? A nie zapominajmy, że w trudnych gospodarczo czasach takie sytuacje będą częstsze. I tu z pomocą przychodzi faktoring, czyli usługa pozwalająca na uzyskanie płatności szybciej niż wskazuje na to termin wymagalny na fakturze. Mówiąc jeszcze prościej. Faktoring to doskonałe zewnętrzne źródło finansowania biznesu. Wystawca faktury przekazując ją kontrahentowi, jednocześnie wysyła ją też do faktora, podmiotu, który wypłaca pieniądze z faktury niezwłocznie, a sam rozlicza się z kontrahentem przedsiębiorcy w uzgodnionym na fakturze terminie.

Faktoring bankowy

Przeze wiele lat faktoring oferowały instytucje bankowe. Z produktu korzystały głównie duże firmy. Mechanizm działania polegał na sprawdzeniu wiarygodności płatniczej kontrahenta wystawcy faktury, a także udzieleniu limitu faktoringowego podmiotowi, który wystawiał fakturę. Bardzo upraszczając, można było to potraktować jako limit kredytowy zabezpieczony wierzytelnością z faktury. Proces uzyskiwania decyzji faktoringowej trwał długo bo musiał być zgodny z procedurami bankowymi. Poza tym produkt nie był dostępny dla wszystkich. Firma musiała „pochwalić” się wysokim poziomem obrotów, by sprostać procedurom faktoringowym uwzględniającym ocenę ryzyka. Rozliczenie polegało na wypłacie tylko zaliczki, a pozostała część wypłacana była po tym, gdy dłużnik uregulował należność do faktora.

Faktoring pozabankowy

Z biegiem czasu obok instytucji powiązanych z bankami wyrosły marki, które wyspecjalizowały się w obsłudze małych i średnich firm. Nie wymagają deklaracji określonego obrotu, a faktoringiem można już objąć pojedynczą fakturę na kilkaset złotych. Bez uzyskiwania limitów kredytowych, bez skomplikowanej, długotrwałej procedury weryfikacyjnej. Sprawdzenia dokonują tu narzędzia oparte o sztuczną inteligencję, które wspierane są – w określonych przypadkach – przez pracowników firmy mikrofaktoringowej.

Limit faktoringowy

Duże zainteresowanie fintechów faktoringowych segmentem małych i średnich firm zauważyły w końcu duże instytucje rozliczające transakcje z faktur. Jednak często uzależnienie od banku, który jest głównym lub liczącym się udziałowcem spółki faktoringowej powoduje, że procedury uzyskiwania finansowania są bardziej złożone i musza być zbieżne z polityką kredytową banku. I tak np. w danym okresie bankowy faktoring może ograniczać udzielanie finansowania konkretnym branżom albo zmienić model oceny ryzyka dla określonych sektorów. Duże instytucje faktoringowe niechętnie oferują też możliwość finansowania pojedynczych faktur. Ich strategia wiąże się zwykle z nabywaniem całych pakietów należności.

Polityka kredytowa

Polityka kredytowa banku ma duży wpływ na to, na jakich warunkach zostanie udzielone finansowanie. Od obranej strategii zależy, czy dana instytucja bankowa rozszerza czy ogranicza finansowanie. Każda z instytucji indywidualnie określa politykę finansowania zewnętrznych podmiotów. Banki komercyjne w imię uzyskiwania wysokiej rentowności ograniczają finansowanie najmniejszym podmiotom.  Z tego względu strategia polityki kredytowej w każdym banku może być zupełnie inna.

Faktoring w Monevii

Firmy pozabankowe, które weszły na rynek faktoringu, wzięły na celownik mniejszych przedsiębiorców. Ich zdecydowaną przewagą jest szybsze, praktycznie „od ręki” rozpatrywanie wniosków, możliwość przekazywania pojedynczych faktur do sfinansowania i brak górnego limitu faktoringowego.

Fintechy mikrofaktoringowe przyjmując do rozliczenia faktury o niższych wartościach są w stanie wziąć na siebie teoretycznie wyższe ryzyko ewentualnej niewypłacalności kontrahenta. Również z powodu innego modelu oceny ryzyka, w porównaniu do banków. Pozabankowe fintechy korzystają z algorytmów, które samodzielnie badają określone parametry kontrahenta. W szczególnych przypadkach wynik korygowany jest bezpośrednio przez pracownika.

Faktoring pojedynczej faktury

Monevia, wiodący mikrofaktor w Polsce, od lat wspiera małe i średnie firmy w zakresie finansowania faktur. Współpraca odbywa się bez długofalowych umów ramowych, każda faktura to osobna transakcja. Monevia elastycznie dopasowuje się do bieżących potrzeb klientów. Nie ma też – co zdarza się często w przypadku faktoringu bankowego – określonego minimalnego obrotu lub deklaracji wolumenu faktur. Mówiąc wprost, przedsiębiorca może przekazać do finansowania nawet pojedynczą fakturę.

Faktoring online złóż wniosek

5/5 - (2 votes)
Sprawdź jakim Faktorem będzie dla Ciebie Monevia!
NATYCHMIASTOWA gotówka na Twoim koncie
Szybki proces on-line
Wszystko w JEDNEJ opłacie
100% faktury brutto wypłacane
Dowiedz się więcej