Czym się różni faktoring on-line od faktoringu tradycyjnego?

FAKTORING TRADYCYJNY
Konieczność osiągania określonego poziomu obrotów, przychodów (np. od 1 mln do kilku mln rocznie) lub stażu na rynku
Wymagania dotyczące minimalnej liczby kontrahentów objętych faktoringiem i/lub minimalnej wartości obrotu objętego faktoringiem miesięcznie
Decyzja o współpracy uzależniona jest wyniku weryfikacji Twojej płynności finansowej, wielkości obrotów i stanu zobowiązań
Faktoringowi podlegają najczęściej całe pakiety należności przyszłych, a Ty jesteś zobowiązany do ich sprzedawania przez określony w umowie czas
Wysokość finansowania uzależniona od wysokości Twoich obrotów. Najczęściej to 80-90% wartości należnych Tobie od kontrahentów
Koszty finansowania rosną, jeśli dłużnik nie ureguluje zobowiązania w terminie, i doliczane są do ceny finansowania w kolejnych etapach monitoringu i windykacji
FAKTORING ONLINE OD MONEVII
Brak wymagań dotyczących poziomu obrotów i doświadczenia – finansujemy nawet tzw. start-upy
Sam decydujesz, czy chcesz sprzedawać do Monevii wszystkie swoje faktury, czy tylko wybrane
Twoja sytuacja finansowa nie wpływa na decyzję Monevii w zakresie zawarcia transakcji. Oceniana jest wiarygodność i zdolność kredytowa Twojego kontrahenta
Brak konieczności podpisywania długoterminowej umowy o współpracy. Każda faktura to oddzielna transakcja
Finansujemy 100% wartości faktury brutto, bez żadnych zaliczek
Cena za sfinansowanie faktury jest stała i znana klientowi od samego początku, Monevia nie pobiera żadnych dodatkowych opłat, nawet 30 dni po terminie płatności
Monevia - background

Nie czekaj aż zrobią to inni

Monevia - strzałka