Czym się różni sprzedaż faktur od faktoringu?

Firmy faktoringowe

Konieczność osiągania określonego poziomu obrotów lub przychodów (np. od 1 mln do kilku mln rocznie).

Monevia

Brak wymagań dotyczących poziomu obrotów.

Firmy faktoringowe

Wymagania dotyczące minimalnej liczby kontrahentów objętych faktoringiem i/lub minimalnej wartości obrotu objętego faktoringiem miesięcznie.

Monevia

Sam decydujesz, czy chcesz sprzedawać wszystkie swoje faktury, czy tylko wybrane.

Firmy faktoringowe

Decyzja o współpracy uzależniona jest wyniku weryfikacji Twojej płynności finansowej, wielkości obrotów i stanu zobowiązań.

Monevia

Twoja sytuacja finansowa nie wpływa na decyzję w zakresie zawarcia transakcji. Oceniana jest wiarygodność i zdolność kredytowa Twojego kontrahenta.

Firmy faktoringowe

Faktoringowi podlegają najczęściej całe pakiety należności przyszłych, a Ty jesteś zobowiązany do ich sprzedawania przez określony w umowie czas.

Monevia

Brak konieczności podpisywania długoterminowej umowy o współpracy. Każda faktura to oddzielna transakcja.

Firmy faktoringowe

Wysokość finansowania uzależniona od wysokości Twoich obrotów. Najczęściej to 80-90% wartości należnych Tobie od kontrahentów.

Monevia

Finansujemy nawet 97% wartości faktury, bez żadnych dodatkowych opłat i prowizji.

linia_divider
rejesracja

Zarejestruj się bezpłatnie na Platformie Monevia i sprzedawaj swoje faktury przed terminem płatności.