|
Czym się różni sprzedaż faktur od faktoringu tradycyjnego

CZYM SIĘ RÓŻNI SPRZEDAŻ FAKTUR OD FAKTORINGU TRADYCYJNEGO?

FAKTORING TRADYCYJNY

Konieczność osiągania określonego poziomu obrotów lub przychodów (np. od 1 mln do kilku mln rocznie).

SPRZEDAŻ FAKTUR DO MONEVII

Brak wymagań dotyczących poziomu obrotów.

FAKTORING TRADYCYJNY

Wymagania dotyczące liczby kontrahentów i/lub wartości wierzytelności przyszłych, które mają być objęte faktoringiem we wskazanym okresie współpracy.

SPRZEDAŻ FAKTUR DO MONEVII

Sam decydujesz, jakie faktury i kiedy chcesz sprzedawać do Monevii. Możesz sprzedawać swoje pojedyncze należności lub całe pakiety.

FAKTORING TRADYCYJNY

Decyzja o współpracy uzależniona jest od oceny Twojej płynności finansowej, wielkości obrotów i stanu zobowiązań.

SPRZEDAŻ FAKTUR DO MONEVII

Oceniana jest przede wszystkim wiarygodność finansowa Twojego kontrahenta.

FAKTORING TRADYCYJNY

Zawierane umowy ramowe najczęściej zobowiązują do sprzedaży całych pakietów należności przyszłych, nie pozostawiając Tobie wyboru.

SPRZEDAŻ FAKTUR DO MONEVII

Każda faktura to oddzielna transakcja. Brak konieczności podpisywania długoterminowej umowy współpracy.

FAKTORING TRADYCYJNY

Wysokość finansowania uzależniona jest od Twoich obrotów. Zwykle otrzymujesz do 80% wartości ceny, jaką firma faktoringowa Ci zaoferowała przy sprzedaży. Natomiast pozostała część ceny przelewana jest dopiero po uregulowaniu faktury przez płatnika.

SPRZEDAŻ FAKTUR DO MONEVII

Finansujemy pojedyncze faktury, wypłacając nawet do 97% ich wartości brutto – bez jakichkolwiek ukrytych opłat za obsługę czy przyznane limity. Po zatwierdzeniu transakcji otrzymujesz na konto wartość faktury pomniejszoną o prowizję.