|
Baza wiedzy

BAZA WIEDZY

Wierzyciel – to osoba, która może żądać spełnienia świadczenia od innej osoby (tj. dłużnika), z którą łączy ją stosunek zobowiązaniowy (np. wynikający z umowy).

Dłużnik – to osoba, która jest zobowiązana do spełnienia świadczenia na rzecz wierzyciela.

Wierzytelność – uprawnienie do żądania spełnienia świadczenia, przysługujące wierzycielowi wobec dłużnika.

Wierzytelność wymagalna – to wierzytelność, której termin płatności minął.

Wierzytelność niewymagalna – to wierzytelność, której termin płatności jeszcze nie minął. W tym przypadku wierzyciel nie może żądać od dłużnika spełnienia świadczenia przed nadejściem tego terminu.

Dług – to obowiązek dłużnika spełnienia świadczenia na rzecz wierzyciela. Powstaje już w momencie zawarcia umowy, a nie upływu terminu płatności.

Wierzyciel wtórny – to osoba, która nabyła wierzytelność od wierzyciela i ma prawo żądać jej spełnienia od dłużnika.

Cesja – to przelew przez wierzyciela własności wierzytelności na rzecz innej osoby (tj. wierzyciela wtórnego).

Split Payment – od 1 lipca 2018 r. zaczęła obowiązywać Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadzająca mechanizm podzielonej płatności (tzw. Split Payment). Mechanizm podzielonej płatności dotyczy tylko podmiotów gospodarczych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Od tego czasu każdy przedsiębiorca posiadający w banku rachunek rozliczeniowy w PLN, ma utworzone dodatkowe konto – tzw. rachunek VAT (nawet jeśli nie rozlicza VAT). We współpracy z Monevią, jeśli płatnik faktury spłaci zobowiązanie metodą podzielonej płatności to kolejna faktura, wystawiona na tego kontrahenta, zostanie sfinansowana również metodą split payment.

Masz pytania?

Zadzwoń lub napisz do nas!

+48 52 525 77 10