Mobile czas przyspieszyć! Czyli efektywne rozwiązania finansowe dla przewoźników

Nie jest tajemnicą, że specyfiką branży transportowej jest wystawianie faktur z odroczonym terminem płatności, nawet do 90 dni. W ślad za tym powstaje zobowiązanie podatkowe, które często musi [...]